ယခု site တွင် cookies များကို အသုံးပြုထားပါသည်။ Site အတွင်း ဆက်လက်ဝင်ရောက်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ cookies အသုံးပြုမှုကို သင် သဘောတူပြီး ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ တစ်ကိုယ်ရည်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒကို ဖတ်ရှုပါ။ >

အထူးဖော်ပြချက်

သတင္းႏွင့္ပြဲအစီအစဥ္မ်ား

သတင္း

Huawei က 5Gစမတ္ ကပ္ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးစီမံကိန္းအတြက္ “ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ အရွိဆုံး 5G Enterprise မိတ္ဖက္/ Trial” ဆု ႏွင့္ Telco Converged Cloud (TCC) Solution အတြက္ 5G World 2020 ကို ရရွိ

2020.09.16

Huawei Video Conferencing System Connects Myanmar’s Office of the President and Ministry of Foreign Affairs for the 3rd Lancang-Mekong Corporation Leaders’ Meeting

2020.08.27

တတိယအႀကိမ္ မဲေခါင္-လန္ခ်န္း ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားအစည္းအေဝးအတြက္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ုံးႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ Huawei မွ ဗီဒီယို ကြန္ဖရန႔္ စနစ္ ႏွင့္ နည္းပညာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပံ့ပိုးကူညီ

2020.08.27

စီးပြားေရး ေအာင္ျမင္မႈကို အျပည့္အဝ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ရန္ 5G ၏ အလားအလာ

2020.08.19

ဒီဂ်စ္တယ္ေခတ္သစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လုပ္ငန္းအသီးသီးအေပၚ အလားအလာေကာင္းမ်ား သက္ေရာက္လာမည့္ ICT ၏ အခန္းက႑အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပြဲကို Huawei Myanmar မွ က်င္းပ

2020.08.01