มีอะไรใหม่

sbanner philippine

ร่วมกันปกป้องป่าปาลาวัน ประเทศฟิลิปปินส์

ป่าปาลาวัน - ระบบนิเวศวิทยาพื้นสุดท้ายในชายแดนฟิลิปปินส์ เป็นระบบนิเวศแห่งที่ 11 ซึ่งได้การปกป้องโดยผู้อนุรักษ์ป่าดิบชื้น

ข่าว

ข่าว

ประธานกรรมการบริหารแบบหมุนเวียนตามวาระของหัวเว่ย เสนอวิธีปฏิรูปกระบวนทัศน์ต่อเทคโนโลยีสามด้าน เสริมศักยภาพการแข่งขันระยะกลางและระยะยาว

2022.03.04

ศิริราชร่วมแบ่งปันประสบการณ์โรงพยาบาลอัจฉริยะ 5G แห่งแรกในไทย

2022.02.27

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จับมือหัวเว่ย สานต่อความร่วมมือด้านเทคโนโลยีคลาวด์ในเชิงลึก

2022.02.25

หัวเว่ยจับมือ GLAND ร่วมผลักดันโปรเจ็ค “เมืองอัจฉริยะ” ในประเทศไทย หวังยกระดับภาคอุตสาหกรรมอสังหาฯ ไทยเข้าสู่ยุคดิจิทัล ด้วยนวัตกรรมระดับโลก

2022.02.24

หัวเว่ย มุ่งยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมการศึกษาไทยด้วยนวัตกรรมดิจิทัล

2022.02.18