หัวเว่ยในประเทศไทย

อุดมศึกษา – พลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0

การศึกษามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจในบุคศตวรรษที่ 21 สังคมต้องอาศัยพัฒนาการด้านการศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนสำหรับการทำงานจริง

บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) ก่อตั้งขึ้นในปี 2542 โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เลขที่ 9 อาคารจี ทาวเวอร์แกรนด์ พระราม9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร และยังมีศูนย์ฝึกสอนบุคลากรอีกหนึ่งแห่ง ตั้งอยู่ที่อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ 2 ถนน รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

ประเทศไทยยังเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติงานของหัวเว่ยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมียอดขายราว 2.7 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2557 โดยมีโอเปอเรเตอร์กว่า 65 รายที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของหัวเว่ย

ในเดือนพฤษภาคม ปี 2559 หัวเว่ยได้เปิดสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคแห่งใหม่ขึ้นในกรุงเทพฯ โดยมีดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด สำนักงานใหม่แห่งนี้ตั้งอยู่บนชั้นที่ 11-13 ของอาคาร GPF ทาวเวอร์ B ถนนวิทยุ และยังเป็นที่ตั้งของศูนย์ Customer Solution Innovation and Integration Experience Center (CSIC) และศูนย์ฝึกอบรมแห่งใหม่ ห้องสมุด รวมพื้นที่กว่า 4,380 ตารางเมตร

โซลูชั่นของหัวเว่ยเป็นกลไกขับเคลื่อนระบบโทรคมนาคมต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (AIS), ดีแทค, ทรู คอร์ปอเรชั่น, ทีโอที และ กสท โทรคมนาคม โทรศัพท์พื้นฐานและอินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์ของ 3BB, กสท โทรคมนาคม, TT&T และทรู หรือบริการด้านระบบและอุปกรณ์เครือข่ายสำหรับธุรกิจ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนอีกหลายแห่ง ซึ่งในจำนวนนี้ยังรวมถึงโครงการขยายเครือข่ายโทรศัพท์มือถือในระบบ 3G ของทีโอทีอีกด้วย นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์และบริการแล้ว หัวเว่ยยังทำงานร่วมกับโอเปอเรเตอร์อย่างใกล้ชิดเพื่อช่วยพัฒนากลยุทธ์ทั้งในด้านการพัฒนาเครือข่ายและรูปแบบธุรกิจด้วย