ယခု site တွင် cookies များကို အသုံးပြုထားပါသည်။ Site အတွင်း ဆက်လက်ဝင်ရောက်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ cookies အသုံးပြုမှုကို သင် သဘောတူပြီး ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ တစ်ကိုယ်ရည်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒကို ဖတ်ရှုပါ။ >

ဆက္သြယ္ရန္

Mobile Hotlineမိုဘိုင္း Hotline

တယ္လီဖုန္း

(မိုဘိုင္းဖုန္း၊ ေဒတာကတ္ႏွင့္ အိမ္သံုးစက္ပစၥည္းမ်ားအတြက္၀န္ေဆာင္မႈအပါအ၀င္)
ဆက္သြယ္ရန္နံပါတ္ ၀၁-၉၀၀၀၉၀၀
ဘာသာစကား - ျမန္မာ/အဂၤလိပ္
ဆက္သြယ္ရန္အခ်ိန္ - မနက္ ၀၈း၀၀ မွ ည ၀၈း၀၀ အတြင္း (ပိတ္ရက္မရွိိ)

ရံုးလိပ္စာ

အမွတ္ ၁၉၂, တာဝါ ၁ ၊ အထပ္ ၁၆၊ ၁၇၊ ၁၈၊ ျမန္မာပလာဇာ၊
ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
ဖုန္း - ၀၀၉၅-၀၁-၂၅၅၀၇၄
ဖက္စ္ - ၀၀၉၅-၀၁-၂၅၅၀၇၄
အီးေမးလ္- huawei_myanmar@huawei.com