ယခု site တွင် cookies များကို အသုံးပြုထားပါသည်။ Site အတွင်း ဆက်လက်ဝင်ရောက်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ cookies အသုံးပြုမှုကို သင် သဘောတူပြီး ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ တစ်ကိုယ်ရည်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒကို ဖတ်ရှုပါ။ >

Huawei ၏ AI အေထာက္အကူျပဳ နည္းပညာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ COVID-19 တိုက္ဖ်က္ေရးတြင္ အကူအညီေပးလ်က္ရွိ

2020.07.02
Donation

[ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္] - ျပည္သူလူထုကို အကူအညီေပးရန္ COVID-19 တိုက္ဖ်က္ေရးအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ တစိတ္တပိုင္းအေနျဖင့္ Huawei က ျမန္မာေငြက်ပ္ ( ၇၂,၇၄၈,၅၆၂/-) တန္ဖိုးရွိ artificial intelligence (AI) ဆိုင္ရာ နည္းပညာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ဗီဒီယို ေဆြးေႏြးပြဲစနစ္ႏွင့္ စမတ္ဖုန္းမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ပံ့ပိုးေပးလ်က္ ရွိသည္။ COVID-19 ကပ္ေရာဂါ ျဖစ္ပြားေနသည့္ ကာလအတြင္း ေျမျပင္ဆက္သြယ္မႈဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းၿပီး ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားကို ေသခ်ာေစရန္ႏွင့္ ဆန္းသစ္သည့္ နည္းပညာမ်ား၊ အေရးတႀကီး လိုအပ္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးရန္တို႔အတြက္ Huawei က ရန္ကုန္တိုင္း‌ေဒသႀကီးအစိုးရ၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ကပ္ေရာဂါကို တိုက္ဖ်က္ရန္အတြက္ ပထမဦးဆုံး အေရးႀကီးသည္မွာ က်န္းမာေရး စနစ္မ်ား ျဖစ္သည္။ Huawei ၏ ဆက္သြယ္ေရး ေဆးပညာ (telemedicine) လုပ္ထုံးမ်ားကို ဗီဒီယို တိုက္႐ိုက္ထုတ္လႊင့္ေခၚဆိုမႈ၊ အေဝးေရာက္ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္မႈ၊ အေဝးထိန္း ေရာဂါဆန္းစစ္မႈ၊ အေဝးထိန္း အကာအကြယ္ေပးမႈ စသည့္ အဓိကအခ်က္ေလးခ်က္တြင္ အေျခခံကာ လက္ေတြ႕လုပ္ကိုင္ဆန္းသစ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းအဓိက အခ်က္မ်ားအားလုံးကို ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအဝင္ အာရွပစိဖိတ္ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လက္ေတြ႕သုံးစြဲေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ 

“HUAWEI CLOUD ဟာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက မိတ္ဖက္မ်ားနဲ႔ လက္တြဲၿပီး ကပ္ေရာဂါကို တိုက္ဖ်က္ဖို႔အတြက္ Cloud၊ AI စတဲ့ ဆန္းသစ္တဲ့ နည္းပညာေတြကို အသုံးျပဳေနခဲ့ၿပီး AI နည္းပညာသုံး CT scan ေရာဂါဆန္းစစ္မႈ၊ အြန္လိုင္းပညာေရးနဲ႔ တယ္လီကြန္းနည္းပညာပိုင္းေတြမွာ အေတြ႕အႀကဳံ ႂကြယ္ဝေနပါၿပီ။ အခုဆိုရင္ ဒီ အၾကပ္အတည္းတြင္းက စိန္ေခၚမႈေတြကိုရင္ဆိုင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ျမန္မာျပည္သူေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔က နည္းပညာပံ့ပိုးမႈနဲ႔ အေကာင္းဆုံးအားထုတ္ကူညီေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ solution ေတြဟာ က်န္းမာေရး ပညာရွင္ေတြနဲ႔ ေဆး႐ုံေတြမွာ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားေတြအတြက္ အေဝးေရာက္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈေတြ ျပဳလုပ္ႏိုင္ဖို႔၊ ေရာဂါဆန္းစစ္မႈနဲ႔ ကုသမႈဆိုင္ရာ ထိေရာက္မႈေတြကို တိုးျမႇင့္ႏိုင္ဖို႔နဲ႔ အစိုးရနဲ႔ ေဆး႐ုံေတြၾကား အခ်ိန္နဲ႔ တေျပးညီ အဆက္မျပတ္ဆက္သြယ္မႈေတြ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေစဖို႔ လုပ္ေဆာင္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု Huawei Myanmar ၏ CEO Mr. Ding Zhaoyi က ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ Huawei ၏ ဆက္သြယ္ေရးေဆးပညာဆိုင္ရာ online conference စနစ္ကို COVID-19 ေရာဂါပိုးရွိသူ လူနာ ဦးေရ ၂,၀၀၀ အထိ လက္ခံကုသေပးႏိုင္ရန္ျပင္ဆင္ထားေသာ ဗဟိုဝန္ထမ္းတကၠသိုလ္ (ေဖာင္ႀကီး)ႏွင့္ ရန္ကုန္ေဆးတကၠသိုလ္(၁)တို႔တြင္တပ္ဆင္ထားၿပီး  အစိုးရႏွင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာနမွ ေဆးဝါးကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားကို ကပ္ေရာဂါကာကြယ္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံအႏွံ႔ရွိ ဌာနမ်ား၊ လူမ်ား တစ္ၿပိဳင္နက္ပူးေပါင္းခ်ိတ္ဆက္ကာ အြန္လိုင္းတြင္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းမွ ေဆး႐ုံ၊ ေဆးတကၠသိုလ္ မ်ား အျပန္အလွန္ခ်ိတ္ဆက္ကာ ေဆးပညာရွင္မ်ားအခ်င္းခ်င္း ေဆြးေႏြး၊ သင္ၾကားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေစႏိုင္ရန္ အကူအညီေပးခဲ့သည္။ ယင္းစနစ္၏လုပ္ေဆာင္မႈမွာ ေရာဂါရွာေဖြမႈ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကိုသာ တိုးတက္ ေစသည္ မဟုတ္ဘဲ  ေဆးဘက္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္လုံးအေပၚ ေရာဂါကူးစက္ႏိုင္ေခ်ကိုပါ ေလ်ာ့နည္းေစမည္ ျဖစ္သည္။ ဗဟိုဝန္ထမ္းတကၠသိုလ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ကူးစက္ျမန္ေရာဂါကို တိုက္ဖ်က္ရာတြင္ ပိုမိုထိေရာက္ေစရန္ အကူအညီေပးႏိုင္႐ုံမက ဆရာဝန္မ်ားအေနျဖင့္ လူနာမ်ား၏ CT ကို  ဖတ္ရႈကာ ေရာဂါ ရွာေဖြခ်ိန္ကို သိသာစြာေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္မည့္ အျမန္ႏႈန္းျမင့္မား၍ ေဒတာအကူးအေျပာင္းၾကာခ်ိန္ (latency) အလြန္နည္းပါးေသာ Huawei ၏ AIနည္းပညာသုံး ေရာဂါရွာေဖြမႈႏွင့္ ကုသမႈစနစ္တို႔ကိုလည္း တပ္ဆင္ ေပးခဲ့သည္။ 

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းမွ လႉဒါန္းပြဲတြင္  “အခုလို လႉဒါန္းေပးတဲ့ အလႉရွင္ေတြကို ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔အထူးပဲေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြရဲ႕ လႉဒါန္းမႈ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ၊ ဝိုင္းဝန္းထည့္ဝင္မႈ ေတြဟာ COVID 19 ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးကို ေဆာင္႐ြက္ေနရတဲ့ သူေတြအတြက္ စိတ္ဓါတ္ခြန္အားကို ပိုၿပီး ျဖစ္ေစပါတယ္။ ကမာၻ႔အလယ္မွာလည္း တကယ့္ကို မ်က္ႏွာပန္းလွတဲ့ႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ခက္ခဲတဲ့အခ်ိန္ေတြမွာ ယခုလို ပါဝင္ေပးမႈေတြကို အၿမဲမွတ္တမ္းတင္ထားမွာပါ။ ဒီအေျခအေန ကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းၿပီး ေနာင္ႀကဳံလာခဲ့မယ့္အေျခအေနေတြ ရွိခဲ့မယ္ဆိုလည္း အင္တိုက္အားတိုက္နဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အခုလိုပဲ ညီညီၫြတ္ၫြတ္နဲ႔ ဆက္လက္ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါေစလို႔ဆႏၵျပဳပါတယ္။” လို႔ ေျပာၾကားခဲ့ကာ ဂုဏ္ျပဳလႊာမ်ားေပးအပ္ခဲ့သည္။ 

HUAWEI CLOUD ပလက္ေဖာင္းေပၚတြင္ အေျခခံထားသည့္ Huawei ၏ AI နည္းပညာသုံး ေရာဂါဆန္းစစ္မႈ solution မ်ားက COVID-19 သံသယလူနာမ်ားကို ျမန္ဆန္စြာ ဆန္းစစ္အတည္ျပဳေပးေသာေၾကာင့္ ေရာဂါဆန္းစစ္မႈ ၾကာခ်ိန္ကို သိသာစြာ ေလွ်ာ့ခ်ေပးသည္။ ေရာဂါ၏ ကနဦး အေျခအေန၊ အားေကာင္းသည့္ အေျခအေန၊ ျပင္းထန္သည့္ အေျခအေနမ်ားကို သိသာစြာ ခြဲျခားေပးႏိုင္သျဖင့္ ကုသေရးအတြက္ အခ်ိန္ကို ေခြၽတာႏိုင္သလို အလုပ္မ်ားပိျခင္းကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္သည္။ 

က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈနယ္ပယ္တြင္ HUAWEI CLOUD က ထုတ္လုပ္ထားေသာ EIHealth  စနစ္ကို အသုံးျပဳကာ မ်ိဳး႐ိုးဗီဇပစၥည္း (genome) ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈကို  ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊  ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈ တားဆီးသည့္ ေဆးဝါးကို silo screening စနစ္တြင္ အသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ AI နည္းပညာသုံး CT ျဖင့္ လူနာဆန္းစစ္ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပံ့ပိုးလ်က္ ရွိသည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ က႑တြင္ HUAWEI CLOUD က လုပ္ငန္းမ်ားကို cloud သို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေစၿပီး ကပ္ေရာဂါ ျဖစ္ပြားေနခ်ိန္တြင္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္မ်ား ဆက္လက္လည္ပတ္ေစႏိုင္ရန္ အကူအညီေပးသည္။

ပညာေရးက႑တြင္ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အျခား ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ အြန္လိုင္းပညာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပံ့ပိုးေပးရန္ HUAWEI CLOUD က မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ အတူ လုပ္ကိုင္လ်က္ ရွိသည္။ မၾကာေသးမီ က Huawei သည္ UNESCO IITE၊ UNESCO ICHEI တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးဆိုင္ရာ အြန္လိုင္းအစည္းအေဝးတစ္ခု ျပဳလုပ္ၿပီး ယင္း၏ Learn ON အစီအစဥ္ကို မိတ္ဆက္လိုက္သည္။ ယင္းအစီအစဥ္က COVID-19 အက်ပ္အတည္းကာလအတြင္း မတူညီသည့္ ေနရာေဒသမ်ားမွ အုပ္စုမ်ားစြာ အတြက္ ေကာင္းမြန္သည့္ ပညာေရးမ်ား ရရွိေစရန္အတြက္ ဆန္းသစ္သည့္ ICT နည္းပညာမ်ားကို အသုံးျပဳ သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ကိုယ္တိုင္သင္ယူႏိုင္သည့္ အြန္လိုင္းသင္တန္းမ်ားမွ တဆင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားဦးေရ ၅၀,၀၀၀ ေက်ာ္ကို သင္ၾကားေလ့က်င့္ေပးႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားၿပီး အစီအစဥ္၏ တစိတ္တပိုင္းအေန႔ျဖင့္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ ဒီဇင္ဘာလၾကားတြင္ “ဆရာ ဆရာမမ်ားအား သင္ၾကားေလ့က်င့္ျခင္း (train the trainer) “အြန္လိုင္းအတန္းေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္တို႔မွ တဆင့္ ဆရာဆရာမဦးေရ ၁,၅၀၀ ေက်ာ္တို႔ကို သင္ၾကား ေလ့က်င့္ ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

Huawei သည္ ေကာ္ပိုရိတ္ဆိုင္ရာ လူမႈတာဝန္ (CSR) ကို တက္ႂကြစြာ ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ကုမၸဏီအျဖစ္ ရပ္တည္လ်က္ရွိၿပီး ေက်ာင္းႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ တယ္လီကြန္းကိရိယာမ်ား လႉဒါန္းျခင္း၊ သဘာဝေဘးဒဏ္ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစရန္ ကူညီျခင္းႏွင့္ အနာဂတ္ ICT ပညာရွင္မ်ား ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ ေပးျခင္းစသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားစြာတို႔ျဖင့္ ေဒသခံလူ႔အဖြဲ႕အစည္းကို ထိေရာက္စြာ အက်ိဳးျပဳလ်က္ ရွိသည္။ “Care Myanmar” လူမႈလႉဒါန္းေရး အစီအစဥ္မွ တဆင့္လည္း Huawei က ျပည္သူလူထုအတြက္ ျပန္လည္အက်ိဳးျပဳကူညီမႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ေဆာင္႐ြက္ေနခဲ့သည္မွာ ကာလတစ္ခု ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ေလးႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ယင္း CSR အစီအစဥ္မွတဆင့္ Huawei က USD ၁ သန္းေက်ာ္ တန္ေၾကးရွိသည့္ ပစၥည္းမ်ား၊ ကိရိယာမ်ားကို လႉဒါန္းခဲ့ၿပီး လူဦးေရ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီသည့္ ျပည္သူမ်ား အတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

 


[ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္] - ျပည္သူလူထုကို အကူအညီေပးရန္ COVID-19 တိုက္ဖ်က္ေရးအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ တစိတ္တပိုင္းအေနျဖင့္ Huawei က ျမန္မာေငြက်ပ္ ( ၇၂,၇၄၈,၅၆၂/-) တန္ဖိုးရွိ artificial intelligence (AI) ဆိုင္ရာ နည္းပညာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ဗီဒီယို ေဆြးေႏြးပြဲစနစ္ႏွင့္ စမတ္ဖုန္းမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ပံ့ပိုးေပးလ်က္ ရွိသည္။ COVID-19 ကပ္ေရာဂါ ျဖစ္ပြားေနသည့္ ကာလအတြင္း ေျမျပင္ဆက္သြယ္မႈဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းၿပီး ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားကို ေသခ်ာေစရန္ႏွင့္ ဆန္းသစ္သည့္ နည္းပညာမ်ား၊ အေရးတႀကီး လိုအပ္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးရန္တို႔အတြက္ Huawei က ရန္ကုန္တိုင္း‌ေဒသႀကီးအစိုးရ၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ကပ္ေရာဂါကို တိုက္ဖ်က္ရန္အတြက္ ပထမဦးဆုံး အေရးႀကီးသည္မွာ က်န္းမာေရး စနစ္မ်ား ျဖစ္သည္။ Huawei ၏ ဆက္သြယ္ေရး ေဆးပညာ (telemedicine) လုပ္ထုံးမ်ားကို ဗီဒီယို တိုက္႐ိုက္ထုတ္လႊင့္ေခၚဆိုမႈ၊ အေဝးေရာက္ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္မႈ၊ အေဝးထိန္း ေရာဂါဆန္းစစ္မႈ၊ အေဝးထိန္း အကာအကြယ္ေပးမႈ စသည့္ အဓိကအခ်က္ေလးခ်က္တြင္ အေျခခံကာ လက္ေတြ႕လုပ္ကိုင္ဆန္းသစ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းအဓိက အခ်က္မ်ားအားလုံးကို ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအဝင္ အာရွပစိဖိတ္ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လက္ေတြ႕သုံးစြဲေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ 

“HUAWEI CLOUD ဟာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက မိတ္ဖက္မ်ားနဲ႔ လက္တြဲၿပီး ကပ္ေရာဂါကို တိုက္ဖ်က္ဖို႔အတြက္ Cloud၊ AI စတဲ့ ဆန္းသစ္တဲ့ နည္းပညာေတြကို အသုံးျပဳေနခဲ့ၿပီး AI နည္းပညာသုံး CT scan ေရာဂါဆန္းစစ္မႈ၊ အြန္လိုင္းပညာေရးနဲ႔ တယ္လီကြန္းနည္းပညာပိုင္းေတြမွာ အေတြ႕အႀကဳံ ႂကြယ္ဝေနပါၿပီ။ အခုဆိုရင္ ဒီ အၾကပ္အတည္းတြင္းက စိန္ေခၚမႈေတြကိုရင္ဆိုင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ျမန္မာျပည္သူေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔က နည္းပညာပံ့ပိုးမႈနဲ႔ အေကာင္းဆုံးအားထုတ္ကူညီေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ solution ေတြဟာ က်န္းမာေရး ပညာရွင္ေတြနဲ႔ ေဆး႐ုံေတြမွာ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားေတြအတြက္ အေဝးေရာက္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈေတြ ျပဳလုပ္ႏိုင္ဖို႔၊ ေရာဂါဆန္းစစ္မႈနဲ႔ ကုသမႈဆိုင္ရာ ထိေရာက္မႈေတြကို တိုးျမႇင့္ႏိုင္ဖို႔နဲ႔ အစိုးရနဲ႔ ေဆး႐ုံေတြၾကား အခ်ိန္နဲ႔ တေျပးညီ အဆက္မျပတ္ဆက္သြယ္မႈေတြ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေစဖို႔ လုပ္ေဆာင္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု Huawei Myanmar ၏ CEO Mr. Ding Zhaoyi က ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ Huawei ၏ ဆက္သြယ္ေရးေဆးပညာဆိုင္ရာ online conference စနစ္ကို COVID-19 ေရာဂါပိုးရွိသူ လူနာ ဦးေရ ၂,၀၀၀ အထိ လက္ခံကုသေပးႏိုင္ရန္ျပင္ဆင္ထားေသာ ဗဟိုဝန္ထမ္းတကၠသိုလ္ (ေဖာင္ႀကီး)ႏွင့္ ရန္ကုန္ေဆးတကၠသိုလ္(၁)တို႔တြင္တပ္ဆင္ထားၿပီး  အစိုးရႏွင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာနမွ ေဆးဝါးကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားကို ကပ္ေရာဂါကာကြယ္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံအႏွံ႔ရွိ ဌာနမ်ား၊ လူမ်ား တစ္ၿပိဳင္နက္ပူးေပါင္းခ်ိတ္ဆက္ကာ အြန္လိုင္းတြင္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းမွ ေဆး႐ုံ၊ ေဆးတကၠသိုလ္ မ်ား အျပန္အလွန္ခ်ိတ္ဆက္ကာ ေဆးပညာရွင္မ်ားအခ်င္းခ်င္း ေဆြးေႏြး၊ သင္ၾကားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေစႏိုင္ရန္ အကူအညီေပးခဲ့သည္။ ယင္းစနစ္၏လုပ္ေဆာင္မႈမွာ ေရာဂါရွာေဖြမႈ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကိုသာ တိုးတက္ ေစသည္ မဟုတ္ဘဲ  ေဆးဘက္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္လုံးအေပၚ ေရာဂါကူးစက္ႏိုင္ေခ်ကိုပါ ေလ်ာ့နည္းေစမည္ ျဖစ္သည္။ ဗဟိုဝန္ထမ္းတကၠသိုလ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ကူးစက္ျမန္ေရာဂါကို တိုက္ဖ်က္ရာတြင္ ပိုမိုထိေရာက္ေစရန္ အကူအညီေပးႏိုင္႐ုံမက ဆရာဝန္မ်ားအေနျဖင့္ လူနာမ်ား၏ CT ကို  ဖတ္ရႈကာ ေရာဂါ ရွာေဖြခ်ိန္ကို သိသာစြာေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္မည့္ အျမန္ႏႈန္းျမင့္မား၍ ေဒတာအကူးအေျပာင္းၾကာခ်ိန္ (latency) အလြန္နည္းပါးေသာ Huawei ၏ AIနည္းပညာသုံး ေရာဂါရွာေဖြမႈႏွင့္ ကုသမႈစနစ္တို႔ကိုလည္း တပ္ဆင္ ေပးခဲ့သည္။ 

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းမွ လႉဒါန္းပြဲတြင္  “အခုလို လႉဒါန္းေပးတဲ့ အလႉရွင္ေတြကို ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔အထူးပဲေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြရဲ႕ လႉဒါန္းမႈ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ၊ ဝိုင္းဝန္းထည့္ဝင္မႈ ေတြဟာ COVID 19 ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးကို ေဆာင္႐ြက္ေနရတဲ့ သူေတြအတြက္ စိတ္ဓါတ္ခြန္အားကို ပိုၿပီး ျဖစ္ေစပါတယ္။ ကမာၻ႔အလယ္မွာလည္း တကယ့္ကို မ်က္ႏွာပန္းလွတဲ့ႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ခက္ခဲတဲ့အခ်ိန္ေတြမွာ ယခုလို ပါဝင္ေပးမႈေတြကို အၿမဲမွတ္တမ္းတင္ထားမွာပါ။ ဒီအေျခအေန ကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းၿပီး ေနာင္ႀကဳံလာခဲ့မယ့္အေျခအေနေတြ ရွိခဲ့မယ္ဆိုလည္း အင္တိုက္အားတိုက္နဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အခုလိုပဲ ညီညီၫြတ္ၫြတ္နဲ႔ ဆက္လက္ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါေစလို႔ဆႏၵျပဳပါတယ္။” လို႔ ေျပာၾကားခဲ့ကာ ဂုဏ္ျပဳလႊာမ်ားေပးအပ္ခဲ့သည္။ 

HUAWEI CLOUD ပလက္ေဖာင္းေပၚတြင္ အေျခခံထားသည့္ Huawei ၏ AI နည္းပညာသုံး ေရာဂါဆန္းစစ္မႈ solution မ်ားက COVID-19 သံသယလူနာမ်ားကို ျမန္ဆန္စြာ ဆန္းစစ္အတည္ျပဳေပးေသာေၾကာင့္ ေရာဂါဆန္းစစ္မႈ ၾကာခ်ိန္ကို သိသာစြာ ေလွ်ာ့ခ်ေပးသည္။ ေရာဂါ၏ ကနဦး အေျခအေန၊ အားေကာင္းသည့္ အေျခအေန၊ ျပင္းထန္သည့္ အေျခအေနမ်ားကို သိသာစြာ ခြဲျခားေပးႏိုင္သျဖင့္ ကုသေရးအတြက္ အခ်ိန္ကို ေခြၽတာႏိုင္သလို အလုပ္မ်ားပိျခင္းကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္သည္။ 

က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈနယ္ပယ္တြင္ HUAWEI CLOUD က ထုတ္လုပ္ထားေသာ EIHealth  စနစ္ကို အသုံးျပဳကာ မ်ိဳး႐ိုးဗီဇပစၥည္း (genome) ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈကို  ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊  ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈ တားဆီးသည့္ ေဆးဝါးကို silo screening စနစ္တြင္ အသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ AI နည္းပညာသုံး CT ျဖင့္ လူနာဆန္းစစ္ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပံ့ပိုးလ်က္ ရွိသည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ က႑တြင္ HUAWEI CLOUD က လုပ္ငန္းမ်ားကို cloud သို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေစၿပီး ကပ္ေရာဂါ ျဖစ္ပြားေနခ်ိန္တြင္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္မ်ား ဆက္လက္လည္ပတ္ေစႏိုင္ရန္ အကူအညီေပးသည္။

ပညာေရးက႑တြင္ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အျခား ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ အြန္လိုင္းပညာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပံ့ပိုးေပးရန္ HUAWEI CLOUD က မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ အတူ လုပ္ကိုင္လ်က္ ရွိသည္။ မၾကာေသးမီ က Huawei သည္ UNESCO IITE၊ UNESCO ICHEI တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးဆိုင္ရာ အြန္လိုင္းအစည္းအေဝးတစ္ခု ျပဳလုပ္ၿပီး ယင္း၏ Learn ON အစီအစဥ္ကို မိတ္ဆက္လိုက္သည္။ ယင္းအစီအစဥ္က COVID-19 အက်ပ္အတည္းကာလအတြင္း မတူညီသည့္ ေနရာေဒသမ်ားမွ အုပ္စုမ်ားစြာ အတြက္ ေကာင္းမြန္သည့္ ပညာေရးမ်ား ရရွိေစရန္အတြက္ ဆန္းသစ္သည့္ ICT နည္းပညာမ်ားကို အသုံးျပဳ သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ကိုယ္တိုင္သင္ယူႏိုင္သည့္ အြန္လိုင္းသင္တန္းမ်ားမွ တဆင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားဦးေရ ၅၀,၀၀၀ ေက်ာ္ကို သင္ၾကားေလ့က်င့္ေပးႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားၿပီး အစီအစဥ္၏ တစိတ္တပိုင္းအေန႔ျဖင့္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ ဒီဇင္ဘာလၾကားတြင္ “ဆရာ ဆရာမမ်ားအား သင္ၾကားေလ့က်င့္ျခင္း (train the trainer) “အြန္လိုင္းအတန္းေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္တို႔မွ တဆင့္ ဆရာဆရာမဦးေရ ၁,၅၀၀ ေက်ာ္တို႔ကို သင္ၾကား ေလ့က်င့္ ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

Huawei သည္ ေကာ္ပိုရိတ္ဆိုင္ရာ လူမႈတာဝန္ (CSR) ကို တက္ႂကြစြာ ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ကုမၸဏီအျဖစ္ ရပ္တည္လ်က္ရွိၿပီး ေက်ာင္းႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ တယ္လီကြန္းကိရိယာမ်ား လႉဒါန္းျခင္း၊ သဘာဝေဘးဒဏ္ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစရန္ ကူညီျခင္းႏွင့္ အနာဂတ္ ICT ပညာရွင္မ်ား ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ ေပးျခင္းစသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားစြာတို႔ျဖင့္ ေဒသခံလူ႔အဖြဲ႕အစည္းကို ထိေရာက္စြာ အက်ိဳးျပဳလ်က္ ရွိသည္။ “Care Myanmar” လူမႈလႉဒါန္းေရး အစီအစဥ္မွ တဆင့္လည္း Huawei က ျပည္သူလူထုအတြက္ ျပန္လည္အက်ိဳးျပဳကူညီမႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ေဆာင္႐ြက္ေနခဲ့သည္မွာ ကာလတစ္ခု ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ေလးႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ယင္း CSR အစီအစဥ္မွတဆင့္ Huawei က USD ၁ သန္းေက်ာ္ တန္ေၾကးရွိသည့္ ပစၥည္းမ်ား၊ ကိရိယာမ်ားကို လႉဒါန္းခဲ့ၿပီး လူဦးေရ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီသည့္ ျပည္သူမ်ား အတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။