ယခု site တွင် cookies များကို အသုံးပြုထားပါသည်။ Site အတွင်း ဆက်လက်ဝင်ရောက်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ cookies အသုံးပြုမှုကို သင် သဘောတူပြီး ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ တစ်ကိုယ်ရည်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒကို ဖတ်ရှုပါ။ >

ဒီဂ်စ္တယ္အရည္အခ်င္းျမႇင့္တင္ေပးရန္ႏွင့္ ဒီဂ်စ္တယ္ေဂဟစနစ္ကို အားေကာင္းေစရန္အတြက္ Huawei က အာဆီယံ အကယ္ဒမီကို မိတ္ဆက္

2020.05.22
asean academy 1

 ေဒသတြင္း ဒီဂ်စ္တယ္အရည္အခ်င္း ျမႇင့္တင္ေပးရန္ ဖန္တီးထားသည့္ သင္ၾကားမႈ စနစ္ျဖင့္ Huawei အာဆီယံအကယ္ဒမီကို Malaysia တြင္ ဗုဒၶဟူးေန႔က မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။ လာမည့္ ငါးႏွစ္တာအတြင္း ကြၽမ္းက်င္သူ ၅၀,၀၀၀ ကို ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ေပးရန္ ရည္႐ြယ္သည္ဟု Huawei က ကတိကဝတ္ျပဳခဲ့သည္။ ဒီဂ်စ္တယ္အရည္အခ်င္းျမႇင့္တင္ေပးရန္အတြက္ ယင္းအကယ္ဒမီက ကြၽမ္းက်င္သည့္ သင္ၾကားသူ ၁၀၀ တို႔ျဖင့္ ICT သင္တန္းအေရအတြက္ေပါင္း ၃,၀၀၀ ေက်ာ္ ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

“မေလးရွားႏိုင္ငံက Huawei အာဆီယံအကယ္ဒမီဟာ အာရွပစိဖိတ္ေဒသမွာ ပထမဦးဆုံး ဖြင့္လွစ္လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဂ်စ္တယ္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို ေဖာ္ေဆာင္မယ့္ ICT တိုးတက္မႈမွာ အာရွပစိဖိတ္ေဒသဟာ အဓိကေနရာက အေရးပါပါတယ္။ ေဒသခံ အရည္အခ်င္းရွိသူေတြအေနနဲ႔ အစဥ္ေျပာင္းလဲေနတဲ့ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း အခင္းအက်င္းကို အမီလိုက္ႏိုင္မယ့္ သင့္တင့္တဲ့ ICT ဗဟုသုတေတြကို ေကာင္းေကာင္း ပိုင္ဆိုင္ထားတာ ေသခ်ာတဲ့ အထိ ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ေပးဖို႔ဟာ အရင္ထက္ ပိုၿပီး အေရးႀကီးလာပါတယ္။ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ Multimedia ဝန္ႀကီးဌာန (KKMM) နဲ႔ Huawei တို႔ဟာ Huawei Technologies စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ကတည္းက ICT က႑မွာ ေရရွည္လက္တြဲလုပ္ေဆာင္လာခဲ့တာ ျဖစ္ၿပီး အနာဂတ္မွာလည္း ဒီဂ်စ္တယ္စီးပြားေရးကို လမ္းေၾကာင္းမွန္ကန္စြာ ပဲ့ကိုင္ေမာင္းႏွင္သြားဖို႔အတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေတြ ပိုမို ရွိလာေစဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္ “ဟု မေလးရွားႏိုင္ငံ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ Multimedia ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး YB Dato Saifuddin Abdullah က ဆိုသည္။

အကယ္ဒမီ၏ ICT ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ သင္တန္းမ်ားကို အစိုးရဌာနဝန္ထမ္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းလုပ္ကိုင္ေနၾကသူမ်ားႏွင့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ဦးတည္သင္ၾကားေပးရန္ ရည္႐ြယ္ထားၿပီး ႏိုင္ငံ၏ ICT ေဂဟစနစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ဘက္စုံလမ္းေၾကာင္းစုံျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္သင္ၾကားသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းတြင္ အေျခအေနအလိုက္ လက္ေတြ႕သင္ၾကားမႈမ်ား၊ အြန္လိုင္း တိုက္႐ိုက္သင္ၾကားမႈမ်ား၊ ျပည္ပ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္မ်ား စသည့္ စနစ္တက် တည္ေဆာက္ထားသည့္ ႂကြယ္ဝစုံလင္ေသာ ပညာေရး နည္းလမ္းမ်ားကို အသုံးျပဳသြားမည္ ျဖစ္သည္။ Enterprise လုပ္ငန္းမ်ား၏ လက္ရွိ အရည္အခ်င္းလိုအပ္မႈမ်ားႏွင့္ ထိေရာက္ကိုက္ညီသည့္ ေျဖရွင္းမႈနည္းလမ္း (solutions) မ်ား ျဖစ္ေစရန္အတြက္ အရည္အခ်င္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ ရႈေထာင့္စုံလင္သည့္ ေျဖရွင္းမႈနည္းလမ္းမ်ားကို ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ 

“ပုံမွန္အေနအထားအသစ္(New Normal)တစ္ရပ္ ျဖစ္လာတဲ့ social distancing ကို ကူးေျပာင္းက်င့္သုံးလာတဲ့ အခါမွာ အင္အားေကာင္းတဲ့ ဒီဂ်စ္တယ္ကြန္ရက္နဲ႔ အေျခခံအေဆာက္အအုံေတြ ရွိဖို႔ဟာ ခါတိုင္းထက္ သိသိသာသာ ပိုမိုအေရးႀကီးလာပါတယ္။ အင္အားေကာင္းတဲ့ ဒီဂ်စ္တယ္ကြန္ရက္နဲ႔ အေျခခံအေဆာက္အအုံအတြက္ ေက်ာ႐ိုးဟာ ႏိုင္ငံသားေတြအတြက္ အဲဒီ ဝန္ေဆာင္မႈေတြ ေပးေနတဲ့ သူေတြဆီမွာ မွီခိုေနပါတယ္။ အာဆီယံအကယ္ဒမီက ပံ့ပိုးေပးမယ့္ သင္ၾကားေရးေတြ၊ အစီအစဥ္ေတြဟာ ေဒသခံ အရည္အခ်င္းရွိသူေတြကို အနာဂတ္အတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေစဖို႔နဲ႔ ႏိုင္ငံရဲ႕ ဒီဂ်စ္တယ္အသြင္ကူးေျပာင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အရွိန္ျမႇင့္တင္ေရးမွာ ပါဝင္ကူညီႏိုင္ေစဖို႔ ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု Huawei Malaysia ၏ CEO ျဖစ္သူ Micheal Yuan က ဆိုသည္။

လုပ္ငန္းခြင္လိုအပ္ခ်က္မ်ားေပၚ အေျခခံၿပီး အကယ္ဒမီက ႏိုင္ငံ၏ အရည္အခ်င္းဆိုင္ရာ ပင္မမ႑ိဳင္ႀကီး သုံးရပ္ျဖစ္သည့္ ICT လုပ္ငန္းခြင္ လမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ လမ္းၫႊန္ျခင္း၊ ေဂဟစနစ္ အရည္အခ်င္းရွိသူမ်ား စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား တိုးတက္ေစျခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား အတြင္းမွ ျပႆနာရပ္မ်ားကို ေျဖရွင္းေပးမည္ ျဖစ္သည္။ အကယ္ဒမီသည္ ကြၽမ္းက်င္မႈႏွင့္ အရည္အခ်င္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ နည္းပညာကို အဓိက အသုံးျပဳၿပီး ႏိုင္ငံ၏ ဒီဂ်စ္တယ္စီးပြားေရးအတြက္ ခိုင္မာသည့္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ကို ဖန္တီးေပးမည္ ျဖစ္သည္။

ကမာၻတြင္ ဦးေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ ICT ေျဖရွင္းမႈ နည္းလမ္း ပံ့ပိုးသူ Huawei က လူတိုင္းအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ ပြင့္လင္း၍ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေသာ၊ မွ်ေဝေသာ ICT အရည္အခ်င္းဆိုင္ရာ ေဂဟစနစ္တစ္ခုကို ျမႇင့္တင္ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ ရွိသည္။ Huawei အာဆီယံအကယ္ဒမီက ေဒသခံ ICT အရည္အခ်င္းျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ ဒီဂ်စ္တယ္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးအတြက္ Huawei ၏ ခရီးစဥ္တြင္ ေနာက္ထပ္ သမိုင္းမွတ္တိုင္တစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။