ယခု site တွင် cookies များကို အသုံးပြုထားပါသည်။ Site အတွင်း ဆက်လက်ဝင်ရောက်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ cookies အသုံးပြုမှုကို သင် သဘောတူပြီး ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ တစ်ကိုယ်ရည်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒကို ဖတ်ရှုပါ။ >

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ Cloud ႏွင့္ AI နည္းပညာၿပိဳင္ပြဲမွ ျမန္မာ့ ICT နယ္ပယ္၏ အနာဂတ္အတြက္ ပါရမီရွင္မ်ား ေပၚထြက္လာၿပီျဖစ္

2019.09.07

Read English Version 

[ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ၊ ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ ၇ ရက္] - Huawei ကုမၸဏီ၏ အေထာက္အပံ့ျဖင့္  ျမန္မာႏိုင္ငံ ပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ားေကာ္မတီ၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ သုေတသနႏွင့္တီထြင္ဆန္းသစ္မႈဦးစီးဌာန ႏွင့္ ျမန္မာကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္တုိ႔မွ ပူးေပါင္းစီစဥ္က်င္းပေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ Cloud ႏွင့္ AI နည္းပညာၿပိဳင္ပြဲ၏ အႏိုင္ရရွိသူေ႐ြးခ်ယ္ျခင္း ႏွင့္ ဆုခ်ီးျမႇင့္ျခင္း အခမ္းအနားကို ရန္ကုန္တိုင္း၊ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ MICT ခန္းမတြင္ စက္တင္ဘာလ (၇) ရက္ေန႔၌ က်င္းပျပဳလုပ္သြားခဲ့သည္။ အဆိုပါပြဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအဝွမ္းရွိ  ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ နည္းပညာတကၠသိုလ္မ်ားမွ လာေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ကာ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရသည့္  ဆန္ခါတင္ထိပ္တန္း (၁၁)သင္းမွ  က႑အမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ ဖန္တီးေရးသားထားသည့္solutionမ်ားကို အကဲျဖတ္  ဒိုင္လူႀကီးမ်ား၊ ဧည့္သည္ေတာ္ မ်ားႏွင့္ သတင္းမီဒီယာစာနယ္ဇင္းမ်ားေရွ႕ေမွာက္တြင္ ရွင္းလင္းတင္ျပသြားခဲ့  သည္။ အႏိုင္ရရွိသည့္အသင္းမ်ားကို ၿပိဳင္ပြဲ၏စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး အခမ္းအနားၿပီးဆုံး သည့္အခ်ိန္တြင္ ဆုခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည္။

ဆုရရိွသြားေသာအသင္းသူအသင္းသားမ်ား၊ ျမန္မာကြန္ပ်ဴတာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံပါေမာကၡမ်ား  ေကာ္မတီ၊ သုေတသနႏွင့္ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈဦးစီးဌာနႏွင့္ Huawei မွ တာဝန္ရိွသူမ်ား မွတ္တမ္းတင္ဓာတ္ပံု ရိုက္ကူးစဥ္

ဘြဲ႔လြန္အသင္းအုပ္စု ႏွင့္ ဘြဲ႔ႀကိဳအသင္းအုပ္စုမ်ားမွ အႏုိ္င္ရရွိသြားသည့္အသင္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း  ျဖစ္သည္။

ဘြဲ႔လြန္အသင္းအုပ္စု

ပထမဆု

Team DataJook

ဒုတိယဆု

Team Spirit

တတိယဆု

Team Binary

Team TNC Stars

Team Taohm_Thu


ဘြဲ႔ႀကိဳအသင္းအုပ္စု

ပထမဆု

Team UCS (Taungoo)

ဒုတိယဆု

Team YCSM

Team UCSY_Virus

တတိယဆု

Team SKL

Team Travel

Team Info


အႏိုင္ရရွိသည့္အသင္းမ်ားကို နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာကြၽမ္းက်င္မႈႏွင့္အေျမာ္အျမင္ရွိမႈ၊ ကိုယ္ပိုင္အေတြးအေခၚ အယူအဆ၊ solution၏ ဆင့္ကဲတိုးတက္ႏို္င္မႈ၊ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာအျမင္ရွိမႈ၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာေတြးေခၚႏိုင္မႈ၊ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အက်ိဳးျပဳႏိုင္ေသာဒီဇိုင္းပုံစံႏွင့္ တီထြင္ႀကံဆမႈဟန္ပန္ အစရွိေသာ အေသးစိတ္က်သည့္ စံခ်ိန္ စံညႊန္းမ်ားအေပၚ မူတည္ဆံုးျဖတ္ကာ ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၿပိဳင္ပြဲတြင္အသံုးျပဳခဲ့သည့္ Cloud ႏွင့္ AI နည္းပညာအားလံုးကို ကမၻာ့ဦးေဆာင္ Huawei Cloud Platform က ေထာက္ပ့ံေပးထားသည္။ အႏိုင္ရရွိေသာ ၿပိဳင္ပြဲဝင္အသင္းမ်ားက Huawei တြင္ အလုပ္သင္အျဖစ္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္မည့္အခြင့္အေရး၊ Huawei ထုတ္ကုန္မ်ား၊ Huawei Certificate voucher မ်ား ႏွင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီဌာန၏ဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္မ်ားကို မတူညီသည့္ဆုအမ်ိဳးအစားမ်ားအတြက္ အသီးသီး ခ်ီးျမွင့္ေပးခဲ့သည္။

Postgraduate အသင္းမ်ားအနက္မွ ပထမဆုအႏိုင္ရရိွသြားေသာ Team DataJook အသင္းအား အမ်ိဳးသားပညာေရးမူဝါဒေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ ေဒါက္တာမ်ိဳးၾကြယ္ မွ ဆုခ်ီးျမွင့္စဥ္

Huawei Cloud ႏွင့္ AI နည္းပညာျပိဳင္ပြဲျပဳလုပ္ရျခင္း၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ IoT၊ 5G၊ Cloud ႏွင့္ AI အပါအဝင္ နည္းပညာေရစီးေၾကာင္းမ်ားအတြင္းေလွ်ာက္လွမ္းရန္ရည္ရြယ္ထားသည့္ အနာဂတ္ ICTနယ္ပယ္၏   မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားကို တိုးတက္ဖြ႔ံၿဖိဳးေစမည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးရန္ျဖစ္သည္။ အျပည့္အဝခ်ိတ္ဆက္ၿပီး အသိဥာဏ္ျမင့္မားေသာ ကမာၻၾကီး တည္ေဆာက္မည္ဆိုေသာ ကတိကဝတ္ႏွင့္အညီ Huawei က ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ ICT နယ္ပယ္တြင္ အလားအလာရွိသူမ်ားေမြးထုတ္ေပးရန္အတြက္ လႈပ္ရွား  ေဆာင္ရြက္မႈအေျမာက္အျမားကို ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ အဆိုပါလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား တြင္ Huawei ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ားေကာ္မတီတို႔အၾကား သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ICTက႑ အတြင္း  အလားအလာရွိသူမ်ားလိုအပ္ခ်က္ ျမင့္တက္လာမႈကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေရးအတြက္ မ်ိဳးဆက္သစ္ICT ပညာရွင္မ်ား  ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ရန္ ထူးခြ်န္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကို ICT Talent Development Scholarships ပညာသင္ဆုမ်ား  ေပးအပ္ျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။

Undergraduate အသင္းမ်ားအနက္မွ ပထမဆုအႏိုင္ရရိွသြားေသာ Team UCS (Taungoo) အသင္းအား ျမန္မာႏိုင္ငံ ပါေမာကၡမ်ားေကာ္မတီ ဥကၠဌ ေဒါက္တာေဇာ္ေဝစိုး မွ ဆုခ်ီးျမွင့္စဥ္

အမ်ိဳးသားပညာေရးမူဝါဒေကာ္မရွင္ဥကၠဌ ျဖစ္သူ ေဒါက္တာမ်ိဳးၾကြယ္က “ဒီလိုပြဲဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံပညာေရးရဲ႕  ေရွ႕အလားအလာအတြက္ အက်ိဳးရွိေစလို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ အားေပးရမယ့္ပြဲတစ္ပြဲပါပဲ။ အဖြဲ႔ေပါင္း ၁၁၇ သင္း စာရင္းသြင္းခဲ့ၾကၿပီး ဒီထဲကမွ ဆန္ကာတင္ ၁၁ ဖြဲ႔ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့တာပါ။ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ေက်ာင္းသားေတြအေနနဲ႔ အသင္းအဖြဲ႔နဲ႔ ေဆာင္ရြက္တတ္မႈ၊ ေခါင္းေဆာင္မႈ စိတ္ဓါတ္ေတြ၊ ဆန္းသစ္တဲ့အေတြးအေခၚေတြ ရရွိလာမွာျဖစ္ တဲ့အျပင္ ေခတ္မီနည္းပညာေတြျဖစ္တဲ့ AI နည္းပညာ၊ cloud နည္းပညာေတြကိုလည္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိရွိဖို႔ အခြင့္အလမ္းေကာင္းပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီပြဲျဖစ္ေျမာက္လာေအာင္ ပံ့ပိုးေပးတဲ့ Huawei၊ ပူးေပါင္းစီစဥ္ေပး ၾကတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံပါေမာကၡမ်ားေကာ္မတီ၊ ျမန္မာကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္နဲ႔ သုေတသႏွင့္ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ ဦးစီးဌာနတို႔ကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသားပညာေရးမူဝါဒေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ ေဒါက္တာမ်ိဳးၾကြယ္မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားစဥ္


ျမန္မာႏိုင္ငံပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ားေကာ္မတီ၏ ဥကၠဌ ေဒါက္တာေဇာ္ေဝစိုးမွလည္း “ဒီေန႔ၿပိဳင္ပြဲဝင္သြားတဲ့ ေခါင္းစဥ္  ေတြေရာ၊ သံုးသြားတဲ့နည္းပညာေတြေရာက Cloud နဲ႔ AI ကို အသံုးျပဳၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အသံုးဝင္တဲ့ နည္းပညာေတြကို ေဖာ္ထုတ္ေပးႏိုင္တာကို ျမင္ရတာ တကယ္ဝမ္းသာတယ္။ စိတ္လႈပ္ရွားတယ္၊ ဂုဏ္လည္းယူ ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ေက်ာင္းသားေလးေတြဟာ အခြင့္အေရးရရင္ ရသေလာက္ အစြမ္းျပႏို္င္တဲ့ကေလးေတြ  ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို တစ္ႏို္င္ငံလံုး တစ္ကမၻာလံုးကို သိေစခ်င္ပါတယ္။ ဒီလိုျပခြင့္ရတဲ့အတြက္လည္း ေက်းဇူး တင္တယ္။ ဒီလိုပြဲေတြကို ဆက္ၿပီးေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ လိုအပ္သလိုပဲ ဒီၿပိဳင္ပြဲကေန ထြက္ေပၚလာတဲ့ အရည္အခ်င္းရွိ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြအတြက္လည္း ေနာက္ထပ္အစီအစဥ္ေတြ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။” ဟုေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံပါေမာကၡမ်ားေကာ္မတီ ဥကၠဌ ေဒါက္တာေဇာ္ေဝစိုးမွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားစဥ္

"ပထမဆံုးအေနနဲ႔ ဒီပြဲျဖစ္ေျမာက္လာဖို႔အတြက္ စီစဥ္သူ အသင္းအဖြဲ႔ေတြ၊ ကူညီေပးတဲ့ Huawei နဲ႔ ၿပိဳင္ပြဲကို တက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူအားလံုးကို ဂုဏ္ယူပါတယ္လို႔ ေျပာၾကားခ်င္ပါတယ္။ ဒီေန႔ ဆုရသြားတဲ့ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြနဲ႔ ၿပိဳင္ပြဲကို ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကတဲ့  ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ အားလံုးက ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ခ်န္ပီယံေတြပါပဲ။  Cloud၊ AI၊ IoT စတဲ့နည္းပညာေတြက ေနာက္ပိုင္း အေျပာမ်ား လာၾကတဲ့ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စီးပြားေရး၊ ဆန္းသစ္တဲ့စီးပြားေရးစနစ္တို႔ရဲ႕ ဗဟိုျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုနည္းပညာေတြကို သံုးၿပီး လူမႈစီးပြားေရးျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းမလဲဆိုတဲ့ solution ေတြကို ဒီေန႔ ေက်ာင္းသားေတြ တင္ျပသြားတာကို ျမင္ရတာ တကယ္ပဲ ဝမ္းသာဂုဏ္ယူမိပါတယ္။” ဟု  ျပိဳင္ပြဲ၏အကဲျဖတ္ဒိုင္ လူၾကီးတစ္ဦး ျဖစ္သူ  MCF ၏  တြဲဖက္ဥကၠဌ ေဒါက္တာထြန္းသူရသက္မွ  ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာကြန္ပ်ဴတာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ဒုဥကၠဌ ေဒါက္တာထြန္းသူရသက္မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားစဥ္

Huawei Myamar ၏ CEO ျဖစ္သူ Mr. Ding Zhaoyi က " အႏိုင္ရရိွသြားတဲ့ အသင္းအားလံုးအတြက္လည္း ဂုဏ္ယူပါတယ္။ ဒီေက်ာင္းသားေတြဟာ အနာဂတ္ျမန္မာ ICT နယ္ပယ္ရဲ႕ အေျခအေနကို ဒီထက္ပိုၿပီး  ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္တဲ့ ICT ပညာရွင္ေတြ ျဖစ္လာဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္မိပါတယ္။ အသိဥာဏ္အျမင့္မားဆံုးျဖစ္တဲ့ HUAWEI CLOUD က အလံုးစံုပါဝင္ၿပီး အေျခအေနတုိင္းအတြက္ အသံုးျပဳႏိုင္တဲ့ AI solution ေတြကို ေထာက္ပ့ံေပးပါ တယ္။  Stanford University ရဲ႕ တရားဝင္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာစံသတ္မွတ္ခ်က္ platform အရ end-to-end deep-learning model training ေတြနဲ႔ ဆင္ျခင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္းေတြကို တုိင္းတာရာမွာ   Huawei Cloud EI ModelArts development platform က သူရဲ႕ ပံုရိပ္သိမွတ္ႏိုင္စြမ္းေၾကာင့္ ကမၻာ့နံပါတ္ (၁) ေနရာကို ရရွိ ထားပါတယ္။ HUAWEI CLOUD က cloud ေဂဟစနစ္ကို ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးမယ္လုိ႔ ကတိကဝတ္  ျပဳထားၿပီးေတာ့ မိတ္ဖက္ေပါင္း ၆,၀၀၀ ေက်ာ္၊ အင္တာနက္ေပၚကေနအသံုးျပဳႏိုင္တဲ့ ထုတ္ကုန္ေပါင္း ၂,၈၀၀ ေက်ာ္နဲ႔ အသံုးျပဳသူေတြရဲ႕ ဒစ္ဂ်စ္တယ္အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကို လမ္းညႊန္ကူညီေပးေနပါတယ္။  ျမန္မာ  ႏိုင္ငံအပါအဝင္ အျခားေသာႏိုင္ငံေပါင္း ၁၇၀ မွာ ျဖန္႔က်က္ထားတဲ့ HUAWEI CLOUD ကို အသံုးျပဳသူေတြ အတြက္ နယ္ေျမခံအဖြဲ႕ျဖစ္တဲ့ Huawei Myanmar ရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ အေကာင္းမြန္ဆံုးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈေတြနဲ႔ အေထာက္အပံ့ေတြ ေပးအပ္ေနပါတယ္။ လက္ရွိ HUAWEI CLOUD ကို ကမၻာတဝွမ္းက ေဒသေပါင္း ၂၃ ခုရဲ႕ ဇုန္ေပါင္း ၄၀ ေလာက္မွာ အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး တစ္ကမၻာလံုးက သံုးစြဲသူေတြအတြက္ တူညီတဲ့platform ေပၚကေန ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနပါတယ္။" ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Myanmar National Cloud & AI ျပိဳင္ပြဲ၏ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ထပ္မံသိရိွလိုပါက Huawei Myanmar Facebook စာမ်က္ႏွာျဖစ္သည့္ https://www.facebook.com/huaweitechmm ႏွင့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ https://intl.huaweicloud.com တို႔တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ၿပီး myanmarcloud@huawei.com သို႔လည္း အီးေမးလ္ေပးပို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္။