This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Read our private policy>

Phát triển bền vững

Kết nối Tương lai

Tầm nhìn của Huawei về tính bền vững là để Kết nối Tương lai. Trong tương lai, chúng ta sẽ thu hẹp khoảng cách số với các công nghệ truyền thông; tôn trọng trách nhiệm của chúng tôi để hỗ trợ sự ổn định của mạng và an ninh mạng; cung cấp các công nghệ tiên tiến để làm cho thế giới của chúng ta xanh hơn; quan tâm chăm sóc sức khỏe và phúc lợi cho nhân viên; xây dựng các cộng đồng hài hòa và biến giấc mơ thành hiện thực; và hợp tác với những đối tác trong ngành để đạt được thành công chung.

Những lĩnh vực chính

Câu chuyện thành công