This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Read our private policy>

Huawei Việt Nam

Thông điệp từ Tổng giám đốc Huawei Việt Nam

Ngành công nghiệp ICT của Việt Nam đã sẵn sàng cho sự phát triển mạnh mẽ, vì vậy thật là thú vị cho tôi khi được ở Việt Nam và dẫn dắt các hoạt động kinh doanh của công ty vào thời điểm này.

Chúng tôi đã đầu tư ở đây 21 năm. Việt Nam là một thị trường chiến lược, quan trọng đối với Huawei vì chúng tôi tin rằng sự phát triển của chúng tôi tại thị trường này có liên quan đến sự phát triển bền vững chung của một khu vực có tiềm năng rất lớn về sáng tạo và tăng trưởng ICT. Chúng tôi ghi nhận vai trò quan trọng của ICT trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống hàng ngày của người dân. Đó là lý do tại sao chúng tôi cam kết trở thành một nhà đầu tư lâu dài tại Việt Nam thông qua những đóng góp của chúng tôi cho việc tạo việc làm, chuyển giao tri thức, sáng tạo và phát triển đội ngũ nhân tài địa phương.

Một trong những chiến lược kinh doanh quan trọng của Huawei là tăng cường bản địa hoá công ty ở mọi thị trường mà công ty hoạt động. Huawei cam kết đóng góp cho ngành công nghiệp ICT của Việt Nam như là một đối tác bản địa và là nhà đầu tư lâu dài bằng cách cộng tác với các nhà cung cấp và các đối tác bản địa trong chuỗi giá trị ngành công nghiệp.

Ông Sun Bohan
Tổng Giám đốc Huawei Việt NamCác điểm nhấn: