Mr.Song Liuping

songliuping
1966'da doğan Song, doktora sonrası araştırmasını Beijing Teknoloji Ünviersitesi’nde tamamlamıştır. 1996 yılında Huawei'ye katılan Song, IPR Bölümü Direktörü, Dış İşbirliği Departmanı Direktörü, PSST üyesi, Hukuk İşleri Departmanı Başkanı, Baş Hukuk Sorumlusu, Ürün Strateji Planlama Müdürü Yöneticisi, Patent İnceleme Kurulu, Ticaret ve Gümrük Uyum Komitesi Direktörü, HRC Disiplin ve Denetleme Alt Komitesi üyesi ve AC ve FC üyesi olarak görev yapmıştır.