นโยบายภาครัฐ

นโยบายด้านดิจิทัลเป็นเรื่องที่สำคัญ

การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัล กำลังเปลี่ยนวิธีการทำงาน การดำเนินธุรกิจ และการใช้ชีวิตประจำวันของเราในทางพื้นฐาน ที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือความต้องการด้านดิจิทัลที่มีพลวัตมากขึ้นในปัจจุบัน ยุคที่การประมวลผลอยู่บนระบบคลาวด์ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง การเชื่อมต่อระดับกิกะบิต เทคโนโลยีไร้สาย ปัญญาประดิษฐ์ Big Data กำลังแพร่หลาย และสร้างความเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง อีกเหตุผลก็คือ ระเบียบข้อบังคับของรัฐบาล การตัดสินใจในการลงทุน และการจัดซื้อจัดหาของภาครัฐเป็นตัวกำหนดความสำเร็จของการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ ทั้งยังส่งผลต่อสภาพแวดล้อมของธุรกิจอีกด้วย

หัวเว่ยฯ หวังว่า เราจะช่วยสนับสนุนการกำหนดนโยบายด้านดิจิทัลที่ดีกว่าด้วยข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์ และข้อมูลเชิงลึกในด้านเทคโนโลยี เราเชื่อว่ารัฐบาลและภาคธุรกิจต่างๆ ควรมีส่วนร่วมเป็นพันธมิตรทางกลยุทธ์ในการปฏิรูประบบดิจิทัลให้ประสบความสำเร็จแก่ทุกคน เว็บไซต์นี้คือการสนับสนุนต่อพันธมิตรดังกล่าว ที่นี่เราจะแบ่งปันความรู้ของเรา การศึกษาค้นคว้า แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดจากทั่วโลก ความคิดเห็นของอุตสาหกรรม และมีเครื่องมือต่างๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ