EBA у партнерстві з Хуавей Україна та SAP провела експертне дослідження «Індекс цифрової трансформації»

2021.05.27

Європейська Бізнес Асоціація вперше провела експертне дослідження поточного стану розгортання цифрової трансформації на приватному та державному рівнях – Індекс цифрової трансформації – у партнерстві з компаніями Хуавей Україна та SAP Ukraine. Аналітичний партнер – Gemius. Дослідження проводилося з 29 березня до 14 квітня 2021 року. У ньому взяли участь 130 генеральних, виконавчих та технічних директорів членських компаній-членів Європейської Бізнес Асоціації.

Індекс цифрової трансформації проводиться Європейською Бізнес Асоціацією з 2021 року.

Мета дослідження – аналіз поточного стану розвитку цифрової трансформації у державному та приватному секторах для оцінки ефективності діджитал-процесів на різних рівнях та визначення ключових рушійних факторів та бар'єрів для цифрової трансформації.

Інтегральний показник індексу складається з п’яти рівнозначних компонентів:

  • Загальний рівень цифрової трансформації компаній;
  • Загальний рівень цифрової трансформації галузей;
  • Загальний рівень розвитку цифрової інфраструктури;
  • Загальний рівень цифрової інклюзії;
  • Обсяг та якість державних електронних послуг.

Інтегральний показник індексу склав 2,81 балів з 5-ти можливих та опинився у негативній площині.

Цифрова трансформація бізнесу

Найвищу оцінку серед складових індексу отримав загальний рівень цифрової трансформації компаній. Так, 47% директорів оцінили рівень цифрового розвитку свого бізнесу як помірний, 39% вважають, що він є високим і ще 5% – дуже високим. Лише 9% респондентів вважають, що рівень цифрової трансформації їхніх компаній є низьким. Водночас переважна більшість, а саме 89% опитаних, визнали, що корпоративна стратегія їхньої компанії містить цілі цифрової трансформації.

41% директорів оцінюють рівень цифрової грамотності своїх співробітників як помірний,13%  –  як низький, а 46% – як високий.

Цифрова трансформація галузей

55% опитаних вважають, що рівень цифрової трансформації галузей їхньої діяльності є помірним, 16% - високим, і ще 6% - дуже високим. Водночас 23% вважають його низьким або дуже низьким.

Інвестиції бізнесу в розвиток цифрових технологій

Бізнес інвестує в розвиток цифрових технологій. За результатами опитування, пріоритетними інвестиціями у цьому напрямку є взаємодія з клієнтами (CRM, електронна комерція, автоматизація маркетингу) – 85% компаній, аналіз даних – 55%, управління взаємодією зі співробітниками (базові HR-процеси, управління талантами, цифрове робоче місце) – 48%.

Оцінка обсягу та якості надання державних е-послуг

Переважна більшість опитаних оцінюють обсяг та якість надання державних е-послуг високо або задовільно (7% та 55% відповідно). Серед найбільш поширених електронних державних сервісів найкраще респонденти індексу оцінили роботу єдиного порталу державних послуг «Дія».

Розбудова цифрової інфраструктури, а також покращення доступу до використання сучасних технологій (цифрова інклюзія) є пріоритетними завданнями для держави у цьому контексті.

Рівень розвитку цифрової інфраструктури 47% респондентів оцінюють як помірний, 42% - як низький або дуже низький.

Рівень цифрової інклюзії більшістю опитуваних було оцінено як низький або дуже низький (54%).

Виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації Анна Дерев’янко наголосила: «Минулий 2020 рік спонукав бізнес до безпрецедентних змін та пришвидшення процесів цифрової трансформації, тому ми вирішили дослідити процеси розгортання діджиталізації. Ми сподіваємося, що отримані дані будуть корисними для усунення бар’єрів та пошуку точок зростання, а проведене дослідження у подальшому слугуватиме індикатором темпів цифрової трансформації бізнесу та державного сектору в Україні».

Директор Huawei Ukraine Ма Ці зазначив: «Відкритий діалог сьогодні за участю усіх зацікавлених сторін – це приклад, як можна формувати ефективну екосистему для обміну досвідом та планування майбутнього на основі результатів Індексу цифрової трансформації».

Директор SAP Ukraine Максим Матяш сказав: «Ми спостерігаємо динамічне зростання українського ІТ-ринку. Проте існують певні бар’єри, які гальмують розвиток цифровізації через досить складне регулювання галузі, еміграцію фахівців, слабку інфраструктурну підтримку нових проєктів, обмеження на використання хмарних технологій у держсекторі тощо. Це підтверджують і результати експертного дослідження. Як свідчить майже 50-річний досвід роботи SAP з бізнесом, урядами та державним сектором, цифрова трансформація − це важливе завдання та необхідна умова для розвитку усього суспільства, і цей процес може бути успішним лише за підтримки державою та за умови постійного діалогу усіх зацікавлених в успіху сторін. Також важливими факторами на шляху до цифрового суспільства та перетворення бізнеса на «розумні підприємства» є зрілість сприйняття такої концепції розвитку, готовність інвестувати у бізнес-трансформацію та використовувати для цього кращі світові практики. Ми, зі свого боку, поділимося такими напрацюваннями, щоб забезпечити реалізацію необхідних ініціатив в Україні».

Докладна інформація про дослідження «Індекс цифрової трансформації»: