Trang web này sử dụng cookies. Với việc tiếp tục truy cập trang web, bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookies.Đọc chính sách bảo mật của chúng tôi

Thông báo

Thông báo về việc không cung cấp dịch vụ và hệ thống giám sát của Huawei đối với những sản phẩm không được mua từ Công ty TNHH Công nghệ Huawei Việt Nam và các đại lý phân phối chính hãng.
2021.03.23

We, Huawei Technologies (Vietnam) Co., Ltd. (“Huawei Vietnam”), innovate and optimize throughout the entire lifecycle of PV energy generation. By intergrating cutting-edge digital, internet and PV technology, our FushionSolar Smart PV Solution is efficient, easy to install, safe and reliable, helping you achieve better performance with higher yields and lower maintenance cost. 

Chúng tôi, Công ty TNHH Công nghệ Huawei Việt Nam (sau đây gọi tắt là "Huawei Việt Nam"), luôn đổi mới và tối ưu hóa xuyên suốt toàn bộ vòng đời sản phẩm của các thế hệ năng lượng mặt trời. Bằng cách kết hợp công nghệ số, internet và các công nghệ quang điện tiên tiến, Giải pháp điện Mặt Trời thông minh Huawei FusionSolar với những ưu điểm như hiệu quả cao, dễ cài đặt, an toàn đáng tin cậy, sẽ giúp nâng cao hiệu suất, tăng năng suất  và giảm chi phí bảo trì.

Huawei Vietnam strictly follow Viet Nam laws and regulations. We’re focusing on developing business in a clear and fair environment. For our solar products we are offering and promoting you to buy only from authorized Vietnam sellers. 

Huawei Việt Nam tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp và quy định của Việt Nam, hướng tới việc tập trung phát triển kinh doanh trong một môi trường công bằng và lành mạnh. Đối với các sản phẩm mặt trời, chúng tôi đề nghị và khuyến khích Quý khách hàng chỉ mua sản phẩm từ các đại lý phân phối chính hãng được ủy quyền tại Việt Nam.

Buying product locally from officially authorized sellers in Viet Nam, you will be able to receive following benefits:

Mua sản phẩm từ các đại lý phân phối chính hãng được ủy quyền tại Việt Nam, Quý khách hàng sẽ được hưởng những lợi ích sau:

• 5 years official warranty for Huawei solar inverters

Bảo hành chính thức 5 năm cho máy biến tần Huawei 

• Technical support and fast spare parts delivery. 

Hỗ trợ kỹ thuật và cung cấp linh kiện dự phòng nhanh chóng.

• Free access to remote monitoring system, etc.

Miễn phí truy cập vào hệ thống giám sát từ xa, v.v.

All mentioned benefits are not available for non-official purchases. In case Customers want to verify whether the inverter you bought is for Vietnam officially, kindly visit our website: https://app.huawei.com/escpportal/pub/wechat.html? for the warranty checking or contact with Huawei inverter service hotline: 084967799834/ 084964854806.

Tất cả các lợi ích được đề cập ở trên sẽ không được áp dụng đối với các sản phẩm không được mua chính thức từ các đại lý phân phối chính hãng được ủy quyền tại Việt Nam. Trong trường hợp Quý Khách hàng muốn xác minh máy biến tần đã mua từ các đại lý phân phối chính hãng được ủy quyền tại Việt Nam hay không, vui lòng truy cập trang web: https://app.huawei.com/escpportal/pub/wechat.html? để kiểm tra bảo hành hoặc liên hệ với đường dây nóng của bộ phận máy biến tần Huawei: 084967799834 / 084964854806.

Regarding Huawei solar inverter procured directly from other countries via unofficial process, such purchase could cause some technical problems when using the said inverters purchased from other countries in Vietnam. That is to say, Huawei solar inverter product purchased from other countries will no longer come with the grid code to support Vietnam grid code.

Máy biến tần mặt trời Huawei được mua trực tiếp từ các quốc gia khác không thông qua các đại lý phân phối chính hãng được ủy quyền tại Việt Nam có thể gây ra một số vấn đề kỹ thuật khi sử dụng các sản phẩm máy biến tần đó. Điều đó đồng nghĩa rằng, sản phẩm máy biến tần mặt trời Huawei được mua từ các quốc gia khác sẽ không hỗ trợ mã lưới Việt Nam.

Due to the new technical issue mentioned above, we hereby regret to inform you that the Fusionsolar management system will automatically stop your site service within 14 days upon the receipt of notice for the unauthorized products not purchased from Huawei Vietnam and its authorized Vietnam distributors.

Do vấn đề kỹ thuật được đề cập ở trên, chúng tôi rất tiếc khi thông báo với Quý Kháng hàng rằng hệ thống quản lý Fusionsolar sẽ tự động ngưng hỗ trợ dịch vụ của Quý khách trong vòng 14 ngày sau khi nhận được thông báo về các sản phẩm không được mua từ Huawei Việt Nam và các đại lý phân phối chính hãng được ủy quyền tại Việt Nam.

In order to assure the product quality and service, Huawei Vietnam recommends customers to buy directly products from Huawei Vietnam authorized sellers. 

Để đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ, Huawei Việt Nam khuyến khích khách hàng mua trực tiếp sản phẩm từ Huawei Viêt Nam các đại lý phân phối chính hãng được ủy quyền tại Việt Nam.