Gizlilik Politikası

Son Güncelleme Tarihi: 8 Mayıs 2024

Saray Mahallesi Ahmet Tevfik Ileri Cad. Onur Ofis Park Is Merkezi Sit. A1 Blok Apt. No: 10 B/1 Ümraniye/İstanbul, Türkiye adresinde mukim veri sorumlusu Huawei Telekomünikasyon Dış Ticaret Ltd. Sti., (topluca "Huawei" ve "biz") olarak gizliliğinize saygı duyuyoruz. Gizlilik Politikamız ("Politika") hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen aşağıdakileri okuyun.

Bu Politika, bu Politikayı barındıran ya da buna bağlantılar sağlayan Huawei web siteleri, ürünleri ve hizmetleri için geçerlidir.

Bu Politikada kişisel verilerinizin Huawei tarafından nasıl işlendiği açıklanmakla birlikte, tüm veri işleme senaryolarına değinilmez. Bu Politika, veri işleme süreçlerimiz ile ilgili şeffaflık sağlamak üzere, kişisel verilerinizi nasıl topladığımızı, kullandığımızı, paylaştığımızı ve koruduğumuzu öğrenmeniz için genel bir bilgilendirme niteliğindedir. 

Huawei, verileriniz toplanmadan önce sağlanan destekleyici politikalar veya aydınlatma metinleri yoluyla sizi, ürüne ya da hizmete özel veri toplama işlemleri hakkında ayrıca detaylı olarak bilgilendirir.

Bu Politikada aşağıdaki konular açıklanmaktadır:

1. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla Nasıl Toplar ve Kullanırız?

2. Çerezler ve Benzer Teknolojiler

3. Kişisel Verileri Nasıl ve Hangi Taraflar ile Paylaşırız?

4. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?

5. Kişisel Verilerinizi Nasıl Koruruz?

6. Kişisel Verilerinizi Nasıl Saklarız?

7. Kişisel Verilerinizin Uluslararası Aktarımları

8. Bu Politikaya Yönelik Güncellemeler

9. Bizimle Nasıl İletişime Geçebilirsiniz?

1. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla Nasıl Toplar ve Kullanırız?

Kişisel veriler, tek başına ya da birlikte, bir gerçek kişiyi tanımlamak üzere kullanılabilecek bilgiler anlamına gelir. Söz konusu veriler; web sitelerimizi, ürünlerimizi veya hizmetlerimizi kullandığınızda ya da bizimle etkileşim kurduğunuzda (ör. bir Huawei hesabı açarak veya destek için bizimle iletişime geçerek) sizin tarafınızdan doğrudan sağlanır. Ayrıca, web sitelerimiz, ürünlerimiz veya hizmetlerimizle nasıl etkileşim kurduğunuzu kaydederek veri elde ederiz. Örneğin, çerezler gibi teknolojileri kullanabiliriz veya cihazınızda çalışan yazılımdan kullanım verileri alabiliriz. Kanunların izin verdiği ölçüde, halka açık ve ticari üçüncü taraf kaynaklardan veri elde edebiliriz, örneğin hizmetlerimizi desteklemek üzere diğer şirketlerden istatistiksel veriler toplamak gibi.

Topladığımız kişisel veriler, Huawei ile nasıl etkileşimde bulunduğunuza bağlı olarak, ad, kurum ismi, iş pozisyonu, posta ve e-posta adresi, telefon numarası ve oturum açma bilgilerini (hesap ve parola), fotoğraflar ve sertifika bilgisi gibi bilgileri içerebilir, örneğin ziyaret ettiğiniz internet sitesi veya kullandığınız ürün veya hizmetleri içerebilir. Hangi ürün ve hizmetlerimizi talep ettiğinize veya kullandığınıza bağlı olarak, topladığımız kişisel veriler değişebilir ve bu verilerin bir kısmı sizin için geçerli olmayabilir. Ayrıca, bizlere yönelttiğiniz sorunuz veya müşteri hizmetleri desteği için bize sağladığınız sorular veya bilgiler gibi bizimle paylaştığınız bilgiler ve bize gönderdiğiniz mesajların içeriklerini toplarız.

Huawei’in ürünlerini veya hizmetlerini kullanmaya başlamadan önce kişisel verilerinizi bizlerle paylaşmanız gerekebilir. Bazı durumlarda ise Huawei ile kişisel verilerinizi paylaşmamayı tercih edebilirsiniz.

Websitelerimizde üçüncü taraf bağlantıları bulundurabilir. Üçüncü tarafların kişisel veri işleme faaliyetleri bu Politika’ya tabi değildir. Üçüncü taraflarla etkileşimde bulunmadan önce gizlilik politikalarını incelemenizi ve kişisel verileriniz ile ilgili haklarınızı öğrenmenizi öneririz.

Kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlar doğrultusunda ilgili hukuki sebebe dayalı olarak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“6698 sayılı Kanun”) 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak toplamakta ve işlemekteyiz:

Kişisel veri işleme amacı Hukuki Sebep
Web sitemizde bir hesap oluşturulması Hesabınızı sağlamak ve yönetmek, hizmetlerimizi sunmak ve web sitemizi, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi optimize etmek için meşru menfaatlerimizin varlığı.
Eğitim ve sertifikasyonların sunulması, webinarlarımız, workshoplarımız vs. (birlikte “Etkinlikler” olarak anılacaktır.) gibi yerinde veya sanal/çevrimiçi etkinliklere katılımınızın sağlanması Etkinliklerin olması gerektiği şekilde organize edilmesi, konuşmacıların ve katılımcıların güvenliğinin sağlanması (çevrimiçi güvenlik de dahil olmak üzere), gelecekte Huawei tarafından organize edilecek benzer etkinliklerin prosedürlerinin geliştirilmesi ve şirket içi raporlama ile birlikte devam eden aksiyonların alınmasındaki meşru menfaatlerimiz.
Katılımınızın, mensubu bulunduğunuz şirket veya işletme ile Huawei arasındaki bir sözleşmenin bir parçası olarak hizmetlerin sunulması kapsamında gerçekleştirilmesi ya da başka bir şekilde Etkinlik’e kayıt olduğunuz takdirde, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak ya da ilgili şirketle aramızdaki hukuki ilişkiden doğan haklarımızın ve yükümlülüklerimizin tesisi ve yerine getirilebilmesi amacıyla siz ya da belirtilen şirket ile aramızdaki sözleşmenin yerine getirilmesi ve hizmetlerimizin olması gerektiği şekilde sunulabilmesi adına ve kişisel verilerinizin işlenmesinde meşru menfaatlerimiz olduğundan kişisel verilerinizi işleyebiliriz. 
Etkinlikler sırasında ses ve görüntü kaydı ve/veya fotoğraf çekimi söz konusu olabilecektir. Belirtilen veriler, şirket içi raporlama süreçlerinin temini, muhasebesel amaçlar ve Huawei’in gündeminde devam eden geliştirmeler kapsamında yalnızca şirketiçi amaçlarla Huawei’in meşru menfaatlerine dayalı olarak işlenecektir. Bu verilerinizi paylaşmaya her zaman itiraz edebilirsiniz ve kayıtların başlamasından önce itirazınızı paylaşma yöntemleri hakkında her zaman bilgilendirilirsiniz. Yerel hukuk ve uygulama kapsamında bu tarz veri işleme faaliyetleri için rızanızı almamız gerektiği takdirde, veri işlemeye başlamadan önce ilgili veri işleme süreci hakkında bilgilendirerek açık rızanızı sorarız ve rızanızı vermeniz halinde verilerinizi işleriz.
Konuyla ilgili daha fazla bilgiyi Etkinlik için özel olarak hazırlanan ve o Etkinlik’e atfedilen aydınlatma metninde bulabilirsiniz.
Rızanızı dilediğiniz zaman geri alabilirsiniz. Detaylı bilgi için Bölüm 4’e (İlgili Kişi Olarak Haklarınız) bakabilirsiniz.
Siparişlerinizin yerine getirilmesi de dahil olmak üzere, işlem veya hizmet taleplerinizin yerine getirilmesi
Mensubu olduğunuz şirket veya işletme ile ticari ilişkilerin kurulması ve/veya sürdürülmesine ilişkin veya talep veya sorularınıza profesyonel olarak cevap verilmesine ilişkin meşru menfaatlerimiz. 

Huawei ile doğrudan irtibata geçmeniz durumunda (örneğin şahıs şirketi olarak), ilgili hukuki sebep, iletişimin amacına göre bir sözleşmenin ifası için veri işlemenin gerekli olması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için zorunlu olması ya da bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması da olabilir.
Ürünlerin veya hizmetlerin teslim edilmesi, aktive edilmesi veya doğrulanması
Değişiklik taleplerinizin yerine getirilmesi veya talep etmiş olduğunuz bilgilerin sizinle paylaşılması (ürünler ve hizmetler için pazarlama materyalleri ve ürün tanıtım bilgileri gibi). Bu amaç yalnızca talep edilen pazarlama faaliyetlerine ilişkindir.
İşletim sistemi veya uygulamanın yüklenmesi veya bunların güncellemeleri gibi önemli bildirimlerin sizlere gönderilmesi
Tedarikçilerle ilişkilerin kurulması ve bu ilişkilerin yönetimi ve tedarikçi ve iş ortakları ile iletişim kurulması ve işlerin yürütülmesi
Tedarikçilerle aramızdaki mevcut ya da potansiyel sözleşme ilişkisi çerçevesinde bir sözleşmenin ifası için veri işlemenin gerekli olması, sözleşmelerden doğan hakların tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve meşru menfaatlerimiz.

Meşru menfaatlerimiz, işlerimizin daha etkili bir şekilde yönetimi ve yürütülmesini ve ürünlerimizin ve hizmetlerimizin sağlanmasını; işlerimizin, sistemlerimizin, ürünlerimizin, hizmetlerimizin ve müşterilerimizin güvenliğinin sağlanmasını; şirket içi yönetim faaliyetlerini; şirket içi politikalara ve süreçlere uyum sağlanmasını; ve işbu politikada yer alan diğer meşru menfaatlerimizi kapsamaktadır.
Web sitemizle etkileşimlerinizin anlaşılması ile çerezler ve diğer tanımlayıcı araçlar kullanılarak sizlere daha kişiselleştirilmiş bir kullanıcı deneyimi sunulması
Bilgisayarınızdan veya mobil cihazınızdan web sitemizi ziyaretiniz sırasında analitik ve pazarlama çerezlerinin kullanılmasını açıkça kabul etmiş olmanız halinde rızanıza dayanılmaktadır.
İlginizi çekebilecek ürün ve hizmetler ile ilgili sizleri bilgilendirebilmek; Huawei faaliyetlerine (pazarlama aktiviteleri de dahil), pazarlama veya memnuniyet anketlerine katılabilmeniz için sizleri davet edebilmek veya size pazarlama amaçlı gönderimde bulunabilmek
Müşterimiz veya ortağımız olarak sizleri, ilginizi çekebilecek ürünler, çözümler, hizmetler ve teklifler hakkında bilgilendirebilmek, Huawei faaliyetleri veya etkinliklerine katılabilmeniz için sizlere davetiye gönderebilmek, pazar araştırmalarını sizlerle paylaşabilmek, pazarlama veya tanıtım faaliyetlerini sizlere göndermek veya müşteri memnuniyet anketlerini sizlere göndermek meşru menfaatlerimiz kapsamındadır. 

Kişisel verilerinizin pazarlama amacıyla kullanılmasına her zaman itiraz edebilirsiniz. Detaylı bilgi için Bölüm 4’e (İlgili Kişi Olarak Haklarınız) bakabilirsiniz ve bu iletişimleri her zaman reddedebilirsiniz. Reddetme hakkınızı nasıl kullanabileceğinizi size bu amaçla gönderdiğimiz iletilerde belirtiriz.  
Halihazırda ortağımız veya müşterimiz olmadığınız ve bilgileriniz web sitemizde bulunan formlar vasıtasıyla toplandığı takdirde ticari bilgilerin alınabilmesi için rızanızın varlığı doğrultusunda hareket ediyoruz.
Sorunların veya hataların çözülmesi/ rapor etmek amacıyla bizlerle iletişime geçmeniz halinde web sitemizde yaşadığınız sorunların giderilmesi
Web sitemizin ve içeriğinin geliştirilmesi meşru menfaatlerimiz kapsamındadır.
Linkte yer alan form üzerinden konumunuzu Türkiye olarak seçmeniz halinde kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanmak adına yapmış olduğunuz taleplerin yönetilmesi
6698 sayılı Kanun'un 11. ve 13. Maddeleri kapsamındaki  taleplerinizi yönetme ve bunlara cevap verme ve haklarınızı kullanma süreçlerini yürütmek yasal yükümlülüğümüzdür ve bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olduğu durumlarda da kişisel verilerinizi işleyebiliriz.

İlaveten, vergi ve muhasebesel gereklilikler ile olası yolsuzluk ve siber saldırıların önlenmesi, tespit edilmesi ve hakkında takibat yapılabilmesi de dahil olmak üzere hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için zorunlu olması veya kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebeplerine dayalı olarak  kişisel verilerinizi işlemekteyiz.


Yukarıda belirtilen veri işleme şartları/sebeplerinin yanı sıra, Huawei uyuşmazlıkların çözümü, sözleşmelerin icrası ve hukuki taleplerin kurulması, öne sürülmesi veya savunulması amaçlarıyla kişisel verilerinizi işleyebilecektir. Bu kapsamda kişisel verilerinizin işlenmesi mahkemeler ve yetkili kurum veya kuruluşlar önünde haklarımızı öne sürmemiz ve savunabilmemiz ile birlikte zararlara ve iddialara karşı etkili bir savunma stratejisi geliştirebilmemiz için meşru menfaatlerimizin bulunması ve bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanmaktadır. 

2. Çerezler ve Benzer Teknolojiler

2.1 Çerezler

Web sitemizin düzgün çalışmasını sağlamak için bazen bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza çerezler olarak bilinen küçük bir veri parçası yerleştiririz. Çerezler, bir web sunucusu tarafından bilgisayara ya da mobil cihaza depolanan metin dosyasıdır ve çerezlerin içeriği, yalnızca kendisini oluşturan sunucu tarafından alınıp okunabilir. Çerezlerdeki metin genellikle tanımlayıcılar, site adları ile bazı sayı ve karakterlerden oluşur. Çerezler, kullandığınız tarayıcılara ya da mobil uygulamalara özeldir ve web sitelerinin tercihleriniz ya da alışveriş sepetinizdeki öğeler gibi verileri depolamasını sağlar.

Diğer birçok web sitesi ya da İnternet hizmet sağlayıcıları gibi, Huawei de kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezleri kullanır. Oturum çerezleri, her ziyaretten sonra silinirken kalıcı çerezler, birden fazla ziyaretten sonra da kullanılmaya devam eder. Çerezler, web sitelerinin, bilgisayarınızda ya da mobil cihazınızdaki dil ayarları veya yazı tipi boyutu ve diğer tarayıcı tercihleri gibi ayarlarınızı hatırlamasını sağlar. Bu, bir kullanıcının her ziyarette tercihleri baştan belirlemesine gerek olmadığı anlamına gelir. Öte yandan, çerezler kullanılmadığında web sitesi, web sayfasını her yüklediğinizde sizi yeni bir ziyaretçi olarak değerlendirir. Örneğin, oturum açmış olduğunuz bir web sitesinden başka bir web sitesine yönlendirilip ardından geri döndüğünüzde web sitesi sizi tanımaz ve tekrar oturum açmanız gerekir.

Huawei, çerezleri bu Politikada belirtilmeyen bir amaç doğrultusunda kullanmaz. Çerez kullanımımızla ilgili daha fazla ayrıntı için lütfen Çerez Politikamıza bakın. Çerezleri tercihlerinize bağlı olarak yönetebilir veya silebilirsiniz. Çoğu web tarayıcısı, çerezleri engelleme seçeneği sunduğundan bilgisayarınızda depolanan tüm çerezleri silebilirsiniz. Ancak bunu yaparsanız web sitemizi her ziyaretinizde kullanıcı ayarlarını değiştirmeniz gerekir. Tarayıcınızın çerez ayarlarını nasıl yöneteceğinizi aşağıda bulabilirsiniz:
Internet Explorer
Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari
Opera

2.2 Web İşaretçileri ve Piksel Etiketleri

Web sitelerimizde çerezlerin yanı sıra web işaretçileri ve piksel etiketleri gibi diğer benzer teknolojileri de kullanabiliriz. Örneğin, Huawei'nin size gönderdiği bir e-postada Huawei web sayfalarından birine yönlendiren, tıklayarak açabileceğiniz bir URL yer alabilir. Bağlantıya tıkladığınızda Huawei, ürünlerimize veya hizmetlerimize yönelik tercihlerinizi öğrenmemize ve müşteri hizmetlerimizi iyileştirmemize yardımcı olmak amacıyla ziyaretinizi izler. Web işaretçisi, bir web sitesine ya da e-postaya yerleştirilmiş saydam bir grafik resimdir. Bir e-postanın açılıp açılmadığını öğrenmek için e-postalarda piksel etiketleri kullanıyoruz. Bu şekilde izlenmek istemiyorsanız, istediğiniz zaman Huawei posta listesinden çıkabilirsiniz.

3. Kişisel Verileri Nasıl ve Hangi Taraflar ile Paylaşırız?

Hizmetler Huawei'in yetkilendirdiği iş ortakları ve tedarikçiler tarafından sağlandığında Huawei, kişisel verileri bu Politikada açıklandığı şekilde diğer iş ortakları ve tedarikçileri ile paylaşır. Örneğin, İnternet üzerinden bir Huawei ürünü satın aldığınızda Huawei'in, sevkiyatı ayarlaması için lojistik sağlayıcısıyla veya hizmetleri sağlaması için bir iş ortağıyla kişisel verilerinizi paylaşması gerekir. İş ortaklarımız ve tedarikçilerimize ilişkin veri işleme faaliyeti her zaman tarafımızca yetkilendirilerek gerçekleştirilir ve bu taraflar veri işleyenler olarak bizim adımıza hareket eder ya da yine farklı bir yetki verilmesine ilişkin kurgu kapsamında hareket ederler. Bu şekilde gerçekleştirilen veri işleme faaliyetleri, uygun düştüğü ölçüde, kişisel verilerinizin uygulanabilir kanunlar ile iyi veri işleme ve koruma uygulamalarına uygun olacak şekilde işlenmesini temin etmek amacıyla sözleşmesel düzenlemeler ile her zaman koruma altına alınacaktır.

Huawei ve veri işleyenleri işlenen verilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini temin etmek, kişisel verilerin yetkisiz kullanımını veya kişisel verilere yetkisiz erişimi engelleyebilmek ve kişisel veri ihlalini önlemek amacıyla sektörde kabul edilen standartlar uyarınca teknolojik, fiziksel, idari ve teknik tedbirleri alacaktır.

Ayrıca, global bir şirket olarak, veri saklama/barındırma hizmeti sağlanması gibi belli konularda bize destek hizmeti sağlayabilecek ve Huawei işlerinde bize destek olabilecek Huawei bağlı şirketleri ve iştirakleri ile kişisel verileri paylaşabiliriz. Kişisel verileriniz, yalnızca açık ve meşru amaçlarla Huawei grup şirketleri ile paylaşılabilecek olup, veri paylaşımı bu amaçlar için gerekli olan kişisel verilerle sınırlı olarak uygulanabilir yasalara uyumlu olarak gerçekleştirilecektir. Türkiye dışına gerçekleştirilebilecek olası veri aktarımlarına ilişkin daha fazla bilgi için aşağıdaki Bölüm 7’ye bakabilirsiniz.

Uygulanabilir yasalara uyumlu olmak ve geçerli hukuki süreçlere yanıt verebilmek adına, Huawei ayrıca kolluk kuvvetleri veya diğer devlet organları ile kişisel verilerinizi paylaşabilir. Huawei’in bir yargı bölgesi içerisinde yeniden yapılanma, birleşme ve devralma veya iflas veya tasfiye davası gibi süreçlere dahil olması durumunda, kişisel verileriniz mevcut işlem ile bağlantılı olacak şekilde paylaşılabilecektir. Huawei ayrıca, Hüküm ve Koşullar’ın yerine getirilmesi için uygun olması durumunda, fiziksel zararın veya maddi bir kaybın önlenmesi için gerekli ve uygun olması halinde veya şüphelenilen veya somut bir hukuka aykırı faaliyetin soruşturulması ile bağlantılı olması durumunda kişisel verilerinizi avukatlar, denetçiler ve adli bilişim uzmanları gibi üçüncü kişilerle de paylaşabilecektir.

4. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?

Huawei, kişisel verilerin doğruluğunu ve bütünlüğünü korumayı ve verileri güncel tutmayı amaçlar. Huawei, mümkün olduğu ölçüde kişisel verilerinizin doğru ve güncel olduğundan emin olacak ve doğru olmayan kişisel verilerin gecikme olmaksızın düzeltilmesi veya silinmesi için makul her türlü işlemi gerçekleştirecektir.

Veri Sahibi olarak Kişisel Verilerinize ilişkin 6698 sayılı Kanun kapsamında aşağıda sayılan haklarınız bulunmaktadır. Bu haklar, belli koşullara, kısıtlamalara ve hukuki istisnalara konu olabilecektir:  

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; şayet kişisel verileriniz işlenmekte ise  Huawei’in kişisel verilerinizi ne şekilde işlemekte olduğuna, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığına, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere dair bilgi edinme hakkına sahipsiniz (Kanun’un 11. maddesinin a, b, c ve ç bentleri uyarınca) Açık rızanıza dayalı olarak gerçekleştirilen herhangi bir veri işleme faaliyetini durdurmak için herhangi bir zamanda vermiş olduğunuz açık rızayı geri alabilirsiniz. Açık rızanızı geri almış olmanız, rızanızın varlığı halinde gerçekleştirilen veri işleme faaliyetinin hukukiliğini ortadan kaldırmaz.
Bilgi Edinme Hakkı Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; şayet kişisel verileriniz işlenmekte ise  Huawei’in kişisel verilerinizi ne şekilde işlemekte olduğuna, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığına, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere dair bilgi edinme hakkına sahipsiniz (Kanun’un 11. maddesinin a, b, c ve ç bentleri uyarınca)
Düzeltme Hakkı (Doğrulama) Huawei’den doğru olmayan kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve ayrıca eksik olan kişisel verilerinizin tamamlanmasını talep etme hakkınız bulunmaktadır. (Kanun’un 11. maddesinin d bendi uyarınca)
Silme Hakkı Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde Huawei’den kişisel verilerinizin silinmesini talep etme hakkına sahipsiniz. (Kanun’un 11. maddesinin e bendi uyarınca)
Üçüncü Kişilere Bildirilmesini İsteme Hakkı Düzeltme Hakkı ve Silme Hakkınıza ilişkin talepleriniz uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme hakkınız bulunmaktadır. (Kanun’un 11. maddesinin f bendi uyarınca)
İtiraz Hakkı İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. (Kanun’un 11. maddesinin g bendi uyarınca)
Zararın Giderilmesini Talep Etme Hakkı Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır. (Kanun’un 11. maddesinin ğ bendi uyarınca)
Rızayı Geri Alma Hakkı Açık rızanıza dayalı olarak gerçekleştirilen herhangi bir veri işleme faaliyetini durdurmak için herhangi bir zamanda vermiş olduğunuz açık rızayı geri alabilirsiniz. Açık rızanızı geri almış olmanız, rızanızın varlığı halinde gerçekleştirilen veri işleme faaliyetinin hukukiliğini ortadan kaldırmaz.

Gizlilik haklarınızı kullanmak istediğiniz takdirde, gizliliğe ilişkin sorularınız olması durumunda, genel veri korunmasına ilişkin bir sorunuz varsa veya bizimle iletişime geçmek istediğiniz takdirde, lütfen buradan her zaman ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Hakları Portalı’nı kullanın veya talebinizi aşağıdaki adrese yazılı olarak gönderin:

Huawei Telekomünikasyon Dış Ticaret Ltd. Sti.

Saray Mahallesi Ahmet Tevfik Ileri Cad. Onur Ofis Park İş Merkezi Sit. A1 Blok Apt. No: 10 B / 1 Ümraniye Istanbul, Türkiye

Ayrıca 10.03.2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesinde belirtilen diğer yöntemleri de tercih edebilirsiniz.

6698 sayılı Kanun’un 13. maddesine uygun olarak ileteceğiniz başvuruda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından belirlenen şartlar doğrultusunda ve Kurum tarafından belirlenen güncel tarife dikkate alınarak ücret talep edilebilecektir.

5. Kişisel Verilerinizi Nasıl Koruruz?

Kişisel verilerinizin güvenliği bizim için önemlidir. Kişisel bilgilerinizi yetkisiz erişim, aktarım, kullanım, değişiklik, hasar veya kayıptan korumak amacıyla uygun fiziksel, idari ve teknik önlemleri alırız. Örneğin, veri gizliliği için şifreleme teknolojileri, saldırıları önlemek amacıyla koruma mekanizmaları ve kişisel verilerinize yalnızca yetkisi olanların erişmesine izin vermek üzere erişim kontrolü mekanizmaları kullanırız. Ayrıca kişisel verileri koruma farkındalığını artırmak amacıyla çalışanlara güvenlik ve gizliliği korumaya ilişkin eğitim veririz. Huawei, kişisel verilerinizi korumayı amaçlamaktadır, ancak lütfen hiçbir güvenlik önleminin kusursuz olmadığını unutmayın.

6. Kişisel Verilerinizi Nasıl Saklarız?

Kişisel verilerinizi işbu Politikada yer alan amaçlar için gerekli olan süreden daha uzun bir süre saklamamaktayız. Veri saklama süreleri, senaryo, ürün ve hizmete göre değişiklik gösterebilmektedir. Huawei, saklama sürelerini tespit edebilmek adına aşağıdaki standartları kullanmaktadır:

• Ürün ve hizmetlerin sunulması da dahil olmak üzere, iş amaçlarının yerine getirilmesi için veri saklamanın gerekli olduğu süre,
• İşlem ve iş kayıtlarının sürdürülebilmesi,
• Ürün ve hizmetlerin kalitesinin ve performansının kontrolü ve geliştirilmesi,
• Sistemlerin, ürünlerin ve hizmetlerin güvenliğinin temin edilmesi,
• Muhtemel kullanıcı soru ve şikayetleri ile ilgilenilmesi ve sorunların tespit edilmesi,
• Kullanıcının daha uzun bir saklama süresini kabul edip etmediği; ve kanunlarda, sözleşmelerde veya sair düzenlemelerde veri saklanmasına ilişkin özel bir gereksinim yer alıp almadığı.

Öngörülen saklama süresi içerisinde Huawei ile aranızda bir uyuşmazlık söz konusu olduğu takdirde, kişisel verileriniz uyuşmazlık sonuçlanana veya başka bir şekilde çözümlenene kadar saklanacaktır. Bu gibi durumlarda, hukuki danışmanlarımız ile kişisel verilerinizi paylaşabiliriz.

Kaydınıza ilişkin bilgilerinizi hesabınıza ilişkin hizmetlerimizin sunulması için gerekli olduğu süre boyunca saklarız. Hesabınızı silmenizin ardından hesabınız üzerinden size ürün ve hizmetlerimizle ilgili gönderimde bulunmayı durdururuz ve mümkün olduğu ölçüde kişisel verilerinizi sileriz. Belli durumlarda, örneğin veri işlemeye devam edebilmek için üstün gelen meşru menfaatimizin bulunması halinde veya verilerinizin silinmesinin hukuki olarak savunma yapma veya talepte bulunma hakkımızı imkânsız kılacak olması halinde, talepte bulunduğunuz bilgilerinizi silemeyeceğimizi unutmayın. Bu gibi durumlarda sizleri derhal bilgilendiririz ve bu kararımıza ilişkin gerekçelerimizi sizlerle paylaşırız.

7. Kişisel Verilerinizin Uluslararası Aktarımları

Global bir şirket olduğumuzdan, Huawei olarak kişisel verilerinizi, bazıları Türkiye dışında olan bağlı kuruluşlarımız, iştiraklerimiz ile (örneğin ana şirketimiz olan ve Çin Halk Cumhuriyeti’nde kurulmuş Huawei Technologies Co., Ltd.) ve de tedarikçilerimiz ve hizmet sağlayıcılarımız ile yukarıda belirtmiş olduğumuz şekilde paylaşabiliriz.  Bu tarz bir veri aktarımının gerçekleştirilebilmesi için Huawei, bütün uygulanabilir kanunlar ve yasal düzenlemeler kapsamında kişisel verilerinizin yeterli korumaya sahip olacağından emin olacak ve toplamış olduğumuz verilerin işbu Politika ve yerel hukuka uyumlu olarak işlenmesi için gerekenleri yerine getirecektir.

Yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde gerekli olması halinde, kişisel verileriniz  Huawei tarafından ya açık rızanıza dayanarak ya da 6698 sayılı Kanun’un 9/2 maddesi uyarınca gerekli izinlerin alınması halinde açık rızanız aranmaksızın üçüncü bir ülkeye aktarılabilecektir. 

8. Bu Politikaya Yönelik Güncellemeler

Huawei, bu Politikayı istediği zaman güncelleme ya da değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklik durumunda en güncel Gizlilik Politikasını bu sayfada yayınlarız. Gizlilik Politikasında büyük ve önemli değişiklikler yapılması durumunda, web sitelerimizde bildirim yayınlama ya da size doğrudan bildirim sağlama gibi farklı kanallarla sizi bilgilendirebiliriz.

9. Bizimle Nasıl İletişime Geçebilirsiniz?

Herhangi bir şikayetinizle ilgili veya kişisel verilerin korunmasına ilişkin sorularınızla ilgili olarak Huawei ile iletişime geçmek isterseniz, buraya tıklayarak veya aşağıdaki adrese posta göndererek bize ulaşabilirsiniz:

Huawei Telekomünikasyon Dış Ticaret Ltd. Sti.

Saray Mahallesi Ahmet Tevfik Ileri Cad. Onur Ofis Park İş Merkezi Sit. A1 Blok Apt. No: 10 B / 1 Ümraniye Istanbul, Türkiye