Kullanım Şartları

Şartların Kabulü

Bu Web Sitesine erişerek aşağıdaki şartları okuduğunuzu, anladığınızı ve onayladığınızı kabul edersiniz. Herhangi bir şartı anlamadığınız veya kabul etmediğiniz takdirde bu Web Sitesinden derhal çıkmalısınız. Huawei, KULLANIM ŞARTLARI'nı (TOU) herhangi bir zamanda size bildirimde bulunmadan güncelleme hakkını saklı tutar. TOU hükümlerini ihlal eden herhangi bir davranış söz konusu olduğunda Huawei, yasal ve adil çözümler arama hakkına sahip olur.

Sınırlı Lisans

Bu Web Sitesinin tüm içeriği, aksi belirtilmediği takdirde Huawei tarafından telif hakkı ile korunmaktadır. Huawei veya diğer tarafların yazılı ön onayı olmadan Web Sitesindeki hiçbir içerik yeniden üretilemez, dağıtılamaz, fotokopi ile çoğaltılamaz, oynatılamaz, bağlantı yoluyla sağlanamaz veya süper bağlantılarla iletilemez, "yansıtma yöntemi" ile başka sunuculara yüklenemez, bilgi alma sistemlerinde depolanamaz, özel ve ticari olmayan amaçlar için indirilmediği veya yeniden üretilmediği sürece (ancak bu tür bir kullanımda içerikte değişiklik yapılmaması ve telif hakkı beyanlarının veya diğer mülkiyet beyanlarının orijinaliyle aynı formda ve aynı biçimde muhafaza edilmesi koşuluyla) herhangi bir kişi tarafından herhangi bir ticari amaç için başka herhangi bir şekilde kullanılamaz.

Ticari Marka

Bu Web Sitesinde görüntülenen, bahsedilen veya başka şekilde kullanılan tüm ticari markalar ve logolar, Huawei'nin veya varsa belirtilen diğer üçüncü tarafların mülküdür. Huawei'nin veya varsa söz konusu üçüncü tarafın yazılı açık ön izni olmadan, bu ticari markalar veya logolardan herhangi birini, herhangi bir şekilde kullanmanıza izin verilmez.

Sorumluluk Reddi

Bu Web Sitesi ve içeriği, sadece size kolaylık sağlamak amacıyla sunulmuştur. Huawei, bu Web Sitesinde doğru bilgiler vermeye çalışmış olsa da bilgilerin doğruluğu konusunda herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk üstlenmez. Huawei, bu Web Sitesinde yer alan içerikleri veya belirtilen ürünleri herhangi bir zamanda, bildirimde bulunmadan değiştirebilir.

BU WEB SİTESİNDE VERİLEN TÜM BİLGİLER, HERHANGİ BİR TEMİNAT, GARANTİ VEYA TAAHHÜT İÇERMEKSİZİN, "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANIR. HUAWEI İŞBU BELGEDE, TİCARETE ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL ETMEME ZIMNİ GARANTİLERİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, YASALARIN İZİN VERDİĞİ TAM ÖLÇÜDE, TÜM AÇIK, ZIMNİ, YASAL VEYA DİĞER TEMİNAT, GARANTİ VEYA TAAHHÜTLERİ AÇIKÇA REDDEDER.

Yasal Sorumluluğun Sınırlandırılması

Huawei veya bağlı kuruluşları, iştirakleri, direktörleri, temsilcileri, çalışanları veya diğer temsilcileri bu Web Sitesi veya bu Web Sitesinin kullanılması veya kullanılamaması veya bu Web Sitesinin içeriğine güvenilmesi ile bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek kâr veya gelir kaybı, veri kaybı ve/veya iş kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, netice kabilinden, cezai ve/veya örnek hasardan, Huawei'ye söz konusu hasar olasılığı önceden bildirilmiş olsa bile, hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Ürün Kullanılabilirliği

Bu web sitesinde açıklanan ürün ve hizmetlerin kullanılabilirliği ve söz konusu ürün ve hizmetlere ilişkin açıklamalar ülkeniz veya bölgenizde farklılık gösterebilir. Belirli ürün ve/veya hizmet bilgileri için lütfen Huawei'nin yerel satış temsilcilerine veya şubelerine danışın.

Üçüncü Taraflara Bağlantı

Bu Web Sitesi, size kolaylık sağlamak için üçüncü taraf Web sitelerine bağlantılar içerebilir, ancak Huawei bu Web sitelerinin hiçbir içeriğinden sorumlu değildir. Söz konusu Web sitelerini kullanırken geçerli kullanım kurallarını incelemeniz ve onaylamanız gerekebilir. Ayrıca, herhangi bir üçüncü taraf Web Sitesine verilen bir bağlantı, Huawei'nin siteyi ya da sitede adı geçen ürün veya hizmetleri onayladığı anlamına gelmez.

Şifre Korumalı/Güvenli Alanlara Erişim

Bu web sitesinin şifre korumalı ve/veya güvenli alanlarına sadece yetkili kullanıcılar erişebilir ve bunlardan yararlanabilir. Söz konusu alanlara erişmeye çalışan yetkisiz kullanıcılar hakkında yasal takibat başlatılabilir.

Geçerli Yasa ve Yargı Bölgesi

İşbu TOU, yasalar çatışması ilkesi dikkate alınmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yönetilir, tahlil edilir ve yorumlanır. TOU veya bu Web Sitesinden doğan veya bunlarla ilgili, sulh yoluyla çözülemeyen tüm ihtilaf veya farklılıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra daireleri münsahıran yetkilidir.