İnsan Kaynakları Politikaları

Huawei, değerli yetenekleri bünyesine kazandırırken, açık pozisyonlar için yetenek ve kişisel özellikler bakımından uygun olan adayları işe alım sürecine almayı hedefler.

Huawei yeni mezunlara ve sektör deneyimine sahip adaylara kariyer fırsatları sunan, çalışanını geliştirmeyi hedefleyen, her türlü yeni fikre açık ve temelinde ilerlemeyi esas alan bir telekom şirketidir. Huawei işe alım süreçlerinde Huawei işe alım portalı, seçkin kariyer web siteleri ve danışmanlık şirketleri gibi kanallardan yararlanır. Uzman işe alım ekibi iletilen tüm özgeçmişleri dikkatle inceleyerek ön eleme kriterlerinden geçirir ve açık pozisyonların bulundugu iş birimleri ile paylaşır.

İşe alım süreçlerinde pozisyon için aranan yetkinliklerle birlikte adayın kişisel özellikleri dikkate alınırken es zamanlı olarak kurum kulturune uygunlugu ve Huawei’in temel degerleri olan Müşteri odaklılık, sürekli gelişme, adanmışlık, odaklanma gibi 4 temel özellik de önemli ölçüde değerlendirilir.

Genel olarak işe alım süreçlerinde;

Uzman İK ekibi iş birimlerinin özgeçmiş üzerinden onayladıgı adaylarla telefon mülakatı yaparak sürece başlar. İlgili pozisyon için gereklilikler üzerinden gecerek olumlu bulunan adaylar için yüz yüze mülakat organize edilir. Huawei mülakat süreçlerini titizlikle ele almakta olup gerek İK tarafı gerek ise iş birimi tarafı çeşitli yetkinlikleri ölçüldükten sonraki süreçte görüşmelere katılabilir.

Giriş seviyesindeki rollerimiz için genel yetenek ve teknik bilgiyi ölçen sınav uygulaması yapılmaktadır. Global bir şirket olarak ortak konusma dilimiz Ingilizcedir ve işe alım süreçlerinde adayların Ingilizce yeterlilikleri de sınanır.

Çeşitli kilit rollerimiz için kişilik envanteri uygulaması takip edilir.

Mülakat süreçlerinde olumlu bulunan adaylara referans kontrolu yapılıp teklif sürecine geçilir. İşe alım sürecleri olumlu ilerlemeyen adaylara mail ya da telefon yoluyla bilgilendirme yapılır.


Ana Değerler Temelimizi Oluşturur

Müşteri odaklılık: Huawei olarak müşterilerine hizmet için vardır. Onların talebi, gelişmemizin arkasındaki itici güçtür. Onların ihtiyaçlarını karşılayarak ve isteklerini yerine getirerek daima müşteriler için uzun vadeli değer yaratmayı hedefleriz. Çalışmalarımızı müşteri için ne kadar değer yarattığımız ile ölçeriz çünkü ancak müşteri nezdinde başarılı olursak kendimizi başarı elde etmiş sayarız.

Sürekli gelişim: Müşterilerimiz açısından daha iyi bir ortak olabilmek, şirketimizi geliştirmek ve birey olarak gelişmek için sürekli gelişim gereklidir. Bu süreçte gelişim gösterebilmek için etkin bir biçimde dinlemek ve öğrenmek gerekir.

Azim ve kararlılık (adanmışlık): Müşterinin saygı ve güvenini adanmışlıkla sağlıyoruz. Adanmışlık, müşteri için değer yaratma ve yeteneklerimizi geliştirme yolundaki tüm çabalarımızı kapsar. Çalışanın katkısı bizim için değerlidir ve biz de buna uygun olarak onları ödüllendiriyoruz.

https://career.huawei.com/socRecruitment/polandportal/index.html