This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Read our private policy>

Kurumsal Yönetim

Kurumsal Yönetim

Hissedarlar Genel Kurulu, şirketin sermaye artırımı, kar dağıtımı ve Yönetim Kurulu/Denetim Kurulu üyelerinin seçimi gibi temel konularda kararlar alan şirket içerisindeki en üst yetki makamıdır.

Yönetim Kurulu, şirketin strateji ve yönetimi konusundaki karar organıdır. Yönetim Kurulu, genel iş faaliyetlerini öngörür, yönetir ve aynı zamanda strateji ve faaliyetler ile ilgili önemli konularda kararlar alır.

Denetim Kurulu’nun kilit sorumlulukları arasında, dahili ve harici uyumun denetlenmesi, şirketin finansal ve operasyonel durumunun incelenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin sorumluluklarının yerine getirilmesinin takip edilmesi ve bunun yanı sıra, Yönetim Kurulu faaliyetlerinin standardize edilmesi yer almaktadır.

Huawei, Yönetim Kurulunun öncülüğünde, rotasyonla sırası gelen CEO sistemini uygulamaktadır. Şirketteki operasyonların ve görev süresindeki kriz yönetiminin birincil sorumlusu olarak; Sırası Gelen Vekil CEO, şirketin hayatta kalması ve gelişmesinden sorumludur.

KPMG, 2000 yılından bu yana Huawei'nin bağımsız denetçisidir. Bağımsız denetçi, bir şirketin yıllık mali tablolarının denetiminden sorumludur. Bağımsız denetçi, uygulanabilir muhasebe standartlarına ve denetim prosedürlerine uygun olarak, finansal tabloların gerçek ve adil olup olmadığı hususunda görüş bildirmektedir.

Şirket, üç boyuta odaklanan bir iş yapısı kurmuştur: müşteriler, ürünler ve bölgeler. Tüm kuruluşlar, ortak olarak müşteriler için bir değer yaratır ve şirketin mali sonuçlarından, pazar rekabet gücünden ve müşteri memnuniyetinden sorumludur.


Other Corporate Governance

Hepsini gör