Huawei Investment & Holding Co., Ltd. 2018 Annual Report

หัวเว่ยคือใคร?

หัวเว่ยก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2530 โดยเป็นผู้ให้บริการโซลูชันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ชั้นนำระดับโลก เรามุ่งมั่นที่จะนำระบบดิจิทัลให้ถึงทุกคน ทุกครัวเรือนและทุกองค์กร เพื่อโลกที่ชาญฉลาดซึ่งมีการเชื่อมต่ออย่างสมบูรณ์ เรามีพนักงานเกือบ 188,000 คนและดำเนินงานในประเทศและภูมิภาคต่างๆ มากกว่า 170 ประเทศโดยมอบการบริการให้แก่คนมากกว่าสามพันล้านคนทั่วโลก

ใครเป็นเจ้าของหัวเว่ย?

หัวเว่ยเป็นบริษัทเอกชนที่พนักงานเป็นเจ้าของทั้งหมด เราใช้วิธีการให้พนักงานถือหุ้นซึ่งมีผู้ถือหุ้นที่เป็นพนักงานจำนวน 96,768 คน โดยผ่านบริษัทสหภาพการลงทุนและถือหุ้นหัวเว่ย จำกัด (Union of Huawei Investment & Holding Co., Ltd.) วิธีการดังกล่าวนี้จำกัดให้เฉพาะพนักงานเท่านั้น หน่วยงานรัฐบาลหรือองค์กรภายนอกไม่สามารถถือครอบหุ้นของหัวเว่ยได้

ใครเป็นผู้ควบคุมและบริหารจัดการหัวเว่ย?

หัวเว่ยมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีประสิทธิภาพ พนักงานที่ถือหุ้นได้เลือกตัวแทน 115 คนมาทำการจัดตั้งคณะกรรมการผู้แทน ทั้งนี้ คณะกรรมการผู้แทนนี้ได้เลือกประธานคณะกรรมการและกรรมการที่เหลืออีก 16 คน คณะกรรมการบริษัทได้เลือกรองประธานสี่คนและกรรมการบริหารอีกสามคน รองประธานสามคนจะผลัดกันทำหน้าที่เป็นประธานหมุนเวียนของบริษัท

ประธานหมุนเวียนจะเป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารในขณะที่ดำรงตำแหน่งอยู่ คณะกรรมการจะใช้อำนาจในการตัดสินใจด้านกลยุทธ์ขององค์กรและการบริหารจัดการด้านการดำเนินงาน และเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบสูงสุดสำหรับกลยุทธ์องค์กร การบริหารจัดการด้านการดำเนินงาน และความพึงพอใจของลูกค้า

ในขณะเดียวกัน ประธานคณะกรรมการจะเป็นประธานคณะกรรมาธิการผู้แทนเช่นกัน ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ทำการตัดสินใจสูงสุดของหัวเว่ย คณะกรรมการผู้แทนของบริษัทจะทำการตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญต่างๆ ของบริษัท อาทิเช่น การกระจายผลกำไร การเพิ่มทุน และการเลือกตั้งสมาชิกของคณะกรรมการและคณะกรรมการกำกับ

ใครที่ทำงานกับหัวเว่ย?

สำหรับภายนอกองค์กรนั้น เราจะพึ่งพาลูกค้าของเรา โดยลูกค้าทุกคนจะเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งที่เราทำ และเราสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรม สำหรับภายในองค์กรนั้น เราจะพึ่งพาพนักงานที่อุทิศตนทุกคน การอุทิศตนเป็นส่วนสำคัญของจรรยาบรรณในการทำงานของเราที่นี่ ที่หัวเว่ย ผู้ที่มีส่วนร่วมยิ่งมากก็จะยิ่งได้รับมากขึ้น

เราทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง โดยรวมถึงบริษัทจัดจำหน่าย, พันธมิตร, องค์กรอุตสาหกรรม, ชุมชนโอเพ่นซอร์ส, องค์กรด้านมาตรฐาน, มหาวิทยาลัย, และสถาบันการวิจัยต่างๆ ทั่วทุกมุมโลก เพื่อพัฒนาระบบนิเวศให้กว้างมากยิ่งขึ้นที่ก่อให้เกิดความสำเร็จร่วมกัน ด้วยแนวทางดังกล่าวนี้ เราสามารถช่วยขับเคลื่อนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่างๆ และทำให้อุตสาหกรรมเติบโตโดยองค์รวม

เราสร้างโอกาสให้เกิดการจ้างงานในท้องถิ่น เราจ่ายภาษีต่างๆ และปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับต่าง ๆ ที่บังคับใช้ในประเทศที่เราดำเนินธุรกิจ เราช่วยอุตสาหกรรมในท้องถิ่นเติบโตในระบบดิจิทัล และเรายังมีส่วนร่วมกับรัฐบาลและสื่อต่าง ๆ อย่างเปิดเผย

guoping
กัว ผิง, ประธานหมุนเวียน

"วิธีที่ง่ายที่สุดในการทำลายป้อมปราการคือการโจมตีจากภายในและวิธีที่ง่ายที่สุดในการเสริมกำลังคือจากภายนอก เพื่อก้าวไปข้างหน้า เราจะทำทุกอย่างเท่าที่เราจะสามารถทำได้ เพื่อหนีรอดจากอุปสรรคภายนอก ปรับปรุงการบริหารจัดการให้ดีขึ้น และทำให้เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของเรามีความก้าวหน้า"

guoping
เหลียง หัว, ประธานคณะกรรมการ

"โลกกำลังมีการเปลี่ยนแปลงและเรากำลังเผชิญกับความท้าทายใหม่ ๆ แต่หัวเว่ยจะยังคงอยู่ต่อไปอย่างแน่นอน เราจะทำงานร่วมกับลูกค้าและคู่ค้าของเราเพื่อสร้างระบบนิเวศที่เจริญรุ่งเรืองบนความสำเร็จร่วมกันและเราจะพยายามอย่างเต็มที่ในการผลักดันขีดจำกัดทางเทคโนโลยีต่างๆ และส่งเสริมความก้าวหน้าทางสังคมไปพร้อมๆ กัน”

ปี 2561: ผลการดำเนินงานที่สมบูรณ์ ฐานะการเงินที่มั่งคง

รายได้
721,202
ล้านหยวน
19.5%
กำไรสุทธิ
59,345
ล้านหยวน
25.1%
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
74,659
ล้านหยวน
กระแสเงินสดที่สมบูรณ์และมั่งคง
huawei
huawei

หน่วย:ล้านหยวน

เหตุการณ์สำคัญทางธุรกิจในปี 2561

การขับเคลื่อนให้เกิดการเชื่อมต่อทั่วทุกหนแห่ง

 • เราได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นเชิงพาณิชย์แบบครบวงจรระบบ 5G เต็มรูปแบบครั้งแรกของอุตสาหกรรมซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน 3GPP นอกจากนี้ เรายังได้ทำการทดสอบระบบ 5G กับผู้ให้บริการ 182 รายทั่วโลกซึ่งลงนามในสัญญาเชิงพาณิชย์มากกว่า 30 ฉบับสำหรับระบบ 5G และส่งถึงสถานีฐานระบบ 5G มากกว่า 40,000 ฐานสำหรับตลาดต่างๆ ทั่วโลก
 • ในขอบเขตของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) เราได้เปิดตัวเครือข่าย 53 NB-IoT และ 16 เครือข่าย eMTC ซึ่งรองรับการเชื่อมต่อนับล้าน
 • เราทำงานร่วมกับลูกค้าชั้นนำ 25 รายผ่านโปรแกรมนวัตกรรมร่วมกันของ NetCity และยกระดับโซลูชั่นเครือข่าย Intent-Driven ของเราอย่างเต็มรูปแบบ เรารักษาตำแหน่งของเราในฐานะผู้นำด้านศูนย์ข้อมูลอัจฉริยะ, วิทยาเขตอัจฉริยะ, บรอดแบนด์บ้านระดับพรีเมี่ยมและสายส่วนตัวคุณภาพสูง นอกจากนี้ ผู้ให้บริการมากกว่า 40 รายยังใช้โซลูชันการส่งระบบ 5G ของเราในเชิงพาณิชย์อีกด้วย

การเปิดใช้งานโปรแกรมการกระจายแบบอัจฉริยะ (Pervasive Intelligence)

 • เราได้ประกาศกลยุทธ์ AI ของเรารวมถึงผลงาน AI ทั้งหมดทุกสถานการณ์ซึ่งครอบคลุมถึงชุด Ascend ของชิป AI - ชุด IP และชิปชุดแรกของโลกที่ออกแบบมาสำหรับสถานการณ์เต็มรูปแบบ – รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆ และบริการคลาวด์ ที่สร้างขึ้นจากความสามารถของชิป Ascend นอกจากนี้ เรายังให้บริการโซลูชัน SoftCOM AI แก่ผู้ให้บริการต่างๆ และโซลูชั่น HiAI แก่ผู้บริโภคและให้บริการลูกค้าองค์กรและรัฐบาลผ่านแพลตฟอร์มโปรแกรมองค์กรอัจฉริยะระบบคลาวด์ (Cloud Enterprise Intelligence (EI)) ของหัวเว่ย
 • เราเปิดตัวแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์อัจฉริยะ Atlas ซึ่งขับเคลื่อนโดยชิป AI ของชุด Ascend ของเรา โดยแพลตฟอร์มนี้ผสานรวมผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท อาทิเช่น โมดูล การ์ด บอร์ด สถานีเอดจ์ และอุปกรณ์เสริม การสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI สำหรับทุกสถานการณ์ที่ครอบคลุมอุปกรณ์ เอดจ์และระบบคลาวด์
 • เราเปิดตัวซีพียู Kunpeng 920 ใหม่ที่ใช้ Advanced RISC Machine (ARM) นอกจากนี้ เรายังเปิดตัวเซิร์ฟเวอร์ชุด TaiShan ซึ่งขับเคลื่อนโดย Kunpeng 920 โดยมีการสร้างเซิร์ฟเวอร์ TaiShan เพื่อรองรับบิ๊กดาต้า พื้นที่เก็บข้อมูลแบบกระจายและสถานการณ์แอปพลิเคชัน ARM-native

การส่งมอบประสบการณ์ส่วนตัว

 • เราประสบความสำเร็จในการพัฒนาต่างๆ ในหลายๆ ด้าน เช่น สมรรถนะการทำงานของอุปกรณ์, การถ่ายภาพ, AI, ความสามารถและการออกแบบในการสื่อสาร ความก้าวหน้าต่างๆ เหล่านี้ช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันและประสบการณ์ของผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคของเราอย่างมีนัยสำคัญ และช่วยให้เรารักษาตำแหน่งผู้ผลิตสมาร์ทโฟนสามอันดับแรกของโลกของเราไว้ได้
 • ระบบนิเวศที่แข็งแกร่งมากขึ้นซึ่งส่งมอบประสบการณ์เชิงอัจฉริยะในทุกสถานการณ์: ในด้านสมาร์ทโฮม เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับแบรนด์มากกว่า 150 แบรนด์ผ่านแพลตฟอร์มสมาร์ทโฮม HiLink ซึ่งเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์มากกว่า 500 รุ่น ในด้านยานพาหนะที่เชื่อมต่อ เราให้บริการยานพาหนะที่เชื่อมต่ออย่างมีความเสถียรและเชื่อถือได้แก่ผู้ขับขี่หลายสิบล้านคน ในด้านสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย เราให้บริการผู้ใช้งานมากกว่า 100 ล้านคน
 • ระบบนิเวศบริการอุปกรณ์เคลื่อนที่ของหัวเว่ยที่ประสบผลสำเร็จต่อเนื่องมากขึ้น: มีนักพัฒนาที่ลงทะเบียนเกิน 560,000 คนทั่วโลก และเราได้ทำงานร่วมกับนักพัฒนาต่างๆ เหล่านี้เพื่อสร้างระบบนิเวศบริการแอปพลิเคชันที่แข็งแกร่ง

การสร้างแพลตฟอร์มระบบดิจิทัล

 • เราสร้างแพลตฟอร์มระบบดิจิทัลที่ชาญฉลาด ครอบคลุม เปิดกว้างและมีความมั่นคงปลอดภัยโดยมีส่วนสำคัญของการทำงานร่วมกันระหว่างสามส่วนคือ อุปกรณ์, ท่อและระบบคลาวด์ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าใช้ระบบดิจิทัลได้เร็วขึ้น ในช่วงท้ายปี 2561 มีเมืองมากกว่า 700 แห่งและบริษัทระดับโลกติดอันดับฟอร์จูน 500 จำนวน 211 แห่ง - 48 แห่งเป็นบริษัทติดอันดับฟอร์จูน 100 - เลือกหัวเว่ยเป็นพันธมิตรของพวกเขาสำหรับการปฏิรูปเป็นระบบดิจิทัล
 • เราเปิดตัวโซลูชั่นระบบคลาวด์แบบเต็มระดับชั้นแนวหน้าในอุตสาหกรรมซึ่งให้การสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งสำหรับทุกๆ ด้าน – โดยครอบคลุมถึงกลุ่มชิป, ฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์, โซลูชั่นและระบบนิเวศอุตสาหกรรม - สำหรับการปฏิรูปเป็นระบบดิจิทัลขององค์กรต่างๆ นอกจากนี้ เรายังมุ่งเน้นที่การสร้างความสามารถของแพลตฟอร์มแบบเต็ม ความสามารถในการให้บริการแบบครบวงจร และการเป็นพันธมิตรด้านระบบนิเวศที่ครอบคลุม นอกจากนี้ เรายังให้บริการโซลูชั่นระบบคลาวด์ไฮบริดที่หลากหลายซึ่งช่วยสนับสนุนสถาปัตยกรรมรูปแบบเดียวกันและต่างกัน

นวัตกรรมกับความเป็นผู้นำ

huawei

หัวเว่ยลงทุนมากกว่า 10% ของรายได้การขายในด้าน R&D ทุกปี

10%+
huawei

ในปี 2561 พนักงานกว่า 80,000+ คนมีส่วนร่วมใน R&D คิดเป็น 45% ของกำลังคนทั้งหมด

80,000+
huawei

การลงทุนด้าน R&D ในปี 2561 มีการลงทุนมากกว่า 100 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้น 13.2% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

CNY100 billion
huawei

การลงทุนด้าน R&D ในทศวรณษที่ผ่านมามีจำนวนมากกว่า 485 ล้านหยวน

CNY485 billion
huawei

หัวเว่ยเป็นหนึ่งในผู้ถือสิทธิบัตรที่มากที่สุดในโลกด้วยจำนวนสิทธิบัตรทั้งหมด 87,805 รายการที่หัวเว่ยได้รับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

87,805
huawei

ความมั่นคงปลอดภัยและความคู่ควรแก่การไว้วางใจ

การจัดลำดับความสำคัญการป้องกันด้านความมั่นคงปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวทางไซเบอร์: เราเชื่อว่าในฐานะผู้ให้บริการเทคโนโลยี เรามีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างความมั่นคงปลอดภัยด้วยนวัตกรรม ทำการยกระดับความมั่นคงปลอดภัยผ่านการทำงานร่วมกัน และทำงานร่วมกันเพื่อสร้างโลกแห่งดิจิทัลที่ทุกคนเชื่อถือได้ให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา

ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา เราได้สร้างเครือข่ายมากกว่า 1,500 เครือข่ายร่วมกับผู้ให้บริการโทรคมนาคมโดยมอบบริการเครือข่ายแก่ผู้คนมากกว่าสามพันล้านคนในประเทศและภูมิภาคต่างๆ มากกว่า 170 ประเทศ ตลอดเวลาที่ผ่านมาหัวเว่ยได้รักษาภาพรวมผลงานที่ผ่านมาในด้านความปลอดภัยอย่างแข็งแกร่ง

ในขณะนี้ หัวเว่ยเป็นบริษัทที่ดีที่สุดของอุตสาหกรรมเมื่อกล่าวถึงความสามารถในการป้องกันการโจมตีและต่อต้านการเจาะข้อมูลของผลิตภัณฑ์ ในช่วงท้ายปี 2561 คณะกรรมการของเราได้อนุมัติมติอย่างเป็นทางการให้ลงทุนงบประมาณขั้นต้นจำนวน 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับการปฏิรูปทั่วทั้งบริษัทโดยมีเป้าหมายที่การยกระดับความสามารถด้านวิศวกรรมของซอฟต์แวร์ของเรา

ระบบการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจแบบครบวงจร

หลังจากทำการพัฒนามานานหลายปี หัวเว่ยได้สร้างระบบการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจแบบครบวงจรที่ครอบคลุมธุรกิจของเราทุกด้าน ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้าง การผลิต การขนส่ง และบริการด้านเทคนิค ด้วยการสนับสนุนจากทีมผู้บริหาร กระบวนการและระบบไอทีที่ทรงประสิทธิภาพ ในขณะนี้ เรามีแผนด้านความต่อเนื่องทางธุรกิจและแผนการรับมือเหตุฉุกเฉินที่สมบูรณ์ และดำเนินการฝึกอบรมและฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอเพื่อทำให้มั่นใจว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา หัวเว่ยได้ช่วยรับมือกับเหตุฉุกเฉินมากกว่า 80 ครั้งในลักษณะที่รวดเร็วและมีการจัดการที่ดี เหตุฉุกเฉินเหล่านี้ครอบคลุมถึงสึนามิในประเทศญี่ปุ่น น้ำท่วมในประเทศไทย แผ่นดินไหวในประเทศเนปาลและการโจมตีของเรียกค่าไถ่มากมาย

เราใช้กลยุทธ์การกระจายอุปทานและสร้างความมั่นใจในการจัดหาอย่างต่อเนื่องผ่านโซลูชันทางเทคนิคที่หลากหลาย ผู้จัดจำหน่ายหลายราย ฐานการผลิตหลายฐาน และเส้นทางการขนส่งที่หลากหลาย สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ได้ใช้งานบนเครือข่ายไลฟ์สดแล้ว เรามีการสำรองชิ้นส่วนอะไหล่ในคลังสินค้าอย่างเพียงพอที่จะรองรับวงจรชีวิตทั้งหมด เราลงทุนอย่างหนักหน่วงมานานกว่าทศวรรษเพื่อทำให้มั่นใจในความมั่นคงปลอดภัยของการจัดหาสินค้า แม้ในสภาวะที่รุนแรงมากที่สุด

การสนับสนุนสังคมและการช่วยสร้างโลกที่เชื่อมต่อกันอย่างชาญฉลาดเต็มรูปแบบ

huawei

ปิดช่องว่างความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกคนในระบบดิจิทัล

 • โซลูชั่นระดับสามดาวของหัวเว่ยช่วยเชื่อมต่อผู้คน 100 ล้านคนในพื้นที่ชนบท
 • โซลูชั่นบริการทางการเงินบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของหัวเว่ยให้บริการผู้ใช้งานมากกว่า 150 ล้านคน
 • สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหัวเว่ยครอบคลุมวิทยาลัย 557 แห่งในประเทศและภูมิภาคต่างๆ มากกว่า 60 ประเทศ
 • มีนักศึกษามากกว่า 4,700 คนในประเทศและภูมิภาคต่างๆ 108 ประเทศได้ศึกษาที่หัวเว่ยโดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเมล็ดพันธุ์แห่งอนาคต (Seed for the Future) ซึ่งเพิ่งมีการฉลองครบรอบ 10 ปีของโครงการ
huawei

สนับสนุนความเสถียรของเครือข่ายและการยกระดับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และการปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน

 • การสื่อสารที่รับประกันความไหลลื่นสำหรับประชากรมากกว่าหนึ่งในสามของโลก
 • การให้บริการด้านเทคนิคตลอด 24 ชั่วโมงสำหรับเครือข่ายกว่า 1,500 แห่งในประเทศและภูมิภาคต่างๆ มากกว่า 170 ประเทศ
 • มีการลงนามในข้อตกลงความมั่นคงปลอดภัยในโลกไซเบอร์กับผู้จัดจำหน่ายมากกว่า 3,400 ราย
 • ผลิตภัณฑ์หลักต่างๆ ได้รับการรับรองด้านความมั่นคงปลอดภัยระหว่างประเทศจำนวน 11 ฉบับ
huawei

ส่งเสริมการปกป้องสิ่งแวดล้อม

 • ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของผลิตภัณฑ์เครือข่ายที่สำคัญเพิ่มขึ้นระหว่าง 15% ถึง 26%
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่หกรุ่นของเราได้รับการรับรองมาตรฐาน UL 110 ที่โดดเด่นสำหรับความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • มีการนำผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืนจำนวน 82.3% กลับมาใช้ใหม่
 • มีการใช้พลังงานสะอาดประมาณ 932 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง โดยคิดเป็นการลดการปล่อยมลพิษได้ประมาณ 450,000 ตัน
huawei

การสร้างระบบนิเวศที่สมบูรณ์แข็งแรง

 • มีการลงทุนมากกว่า 13.5 พันล้านหยวนให้กับสวัสดิการของพนักงาน
 • มีการแต่งตั้งและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานให้กับบริษัทย่อยมากกว่า 130 แห่ง
 • มีจำนวนคนมากกว่า 140,000 คนที่ผ่านการรับรองหนังสือเดินทางปลอดภัยของหัวเว่ย
 • มีการเปิดตัวโครงการสนับสนุนชุมชนจำนวน 177 โครงการทั่วโลก

Huawei Investment & Holding Co., Ltd. 2018 Annual Report

Download the 2018 Annual Report (PDF 12.9MB)