This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Read our private policy>

หัวเว่ย คือใคร

หัวเว่ย เป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ชั้นนำระดับโลก ด้วยแรงขับเคลื่อนจากความมุ่งมั่นที่มีต่อระบบการทำงานที่สมบูรณ์ พร้อมการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง และการทำงานร่วมกันแบบเปิด เราจึงได้สร้างสรรค์กลุ่มโซลูชั่น ICT ที่แข่งขันได้ในด้านเครือข่ายโทรคมนาคมและเครือข่ายองค์กร อุปกรณ์ ตลอดจนเทคโนโลยีและบริการคลาวด์ โซลูชั่น ICT ผลิตภัณฑ์ และบริการของเราถูกนำมาใช้ในมากกว่า 170 ประเทศและภูมิภาคต่างๆ โดยให้บริการผู้ใช้งานกว่าหนึ่งในสามของประชากรทั่วโลก ด้วยจำนวนพนักงานกว่า 194,000 คน หัวเว่ย มีความมุ่งมั่นที่จะเปิดทางสู่สังคมสารสนเทศในอนาคตและการสร้างโลกแห่งการเชื่อมต่อที่ดีกว่า

เรานำเสนออะไรแก่โลกใบนี้บ้าง

เราสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าของเรา

ด้วยความร่วมมือกับผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคม หัวเว่ย ได้สร้างเครือข่ายแล้วกว่า 1,500 เครือข่าย ซึ่งช่วยเชื่อมต่อผู้ใช้งานกว่าหนึ่งในสามของประชากรทั่วโลก จากการทำงานร่วมกับลูกค้าองค์กรของเรา เราใช้โซลูชั่นระบบคลาวด์แบบเปิด และเครือข่ายที่รวดเร็วเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพและนวัตกรรมที่รวดเร็วในหลายๆ ด้าน อาทิเช่น เมืองปลอดภัย (Safe City), การเงิน, การคมนาคม และพลังงาน ด้วยอุปกรณ์อัจฉริยะและสมาร์ทโฟนของเรา เรากำลังปรับปรุงประสบการณ์ระบบดิจิตอลของผู้ใช้งานให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในด้านการทำงาน ในชีวิตประจำวัน และความบันเทิง

เราส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม

หัวเว่ย สนับสนุนการเปิดรับ การทำงานร่วมกัน และความสำเร็จร่วมกัน เรากำลังเพิ่มคุณค่าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสร้างระบบนิเวศน์อุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งและมีการพึ่งพาอาศัยกันผ่านนวัตกรรมร่วมกับคู่ค้าของเราและบริษัทอื่นๆ หัวเว่ย เป็นสมาชิกสามัญขององค์กรมาตรฐาน พันธมิตรอุตสาหกรรม และชุมชนโอเพนซอร์สมากกว่า 360 แห่ง ซึ่งเราได้เสนอแผนงานกว่า 49,000 แผนเพื่อขับเคลื่อนการสร้างมาตรฐานและปูทางสู่การทำงานร่วมกันอย่างประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เราได้ร่วมมือกับคู่ค้าอุตสาหกรรมเพื่อคิดค้นพัฒนาในด้านเทคโนโลยีเกิดใหม่ อาทิ การประมวลผลบนระบบคลาวด์, Software-Defined Networking (SDN), Network Functions Virtualization (NFV) และ 5G พร้อมกันนี้ เรายังส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมแบบทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

เราผลักดันให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ

หัวเว่ย ก่อให้เกิดรายได้จากภาษีอากร เพิ่มการจ้างงาน และกระตุ้นการพัฒนาของห่วงโซ่แห่งคุณค่า ICT ในประเทศต่างๆ ที่เราดำเนินงาน แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือ เราส่งมอบนวัตกรรมโซลูชั่น ICT ที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงผ่านสู่ระบบดิจิตอลในทุกอุตสาหกรรม ด้วยเหตุนี้จึงเป็นการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น

เราขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

ในฐานะบรรษัทภิบาลที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม หัวเว่ย ได้มีส่วนร่วมเป็นอย่างมากในการประสานความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสถานที่ห่างไกล อาทิเช่น ยอดเขาเอเวอเรสต์และวงกลมอาร์กติก เราตระหนักดีถึงความสำคัญของระบบโทรคมนาคมในสถานการณ์ฉุกเฉินที่ต้องการความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นการเผชิญหน้ากับการระบาดของไวรัสอีโบลาในพื้นที่ต่างๆ ของทวีปแอฟริกาตะวันตก การปนเปื้อนของสารกัมมันตรังสีหลังจากเกิดสึนามิในญี่ปุ่น และแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในมณฑลเสฉวน ประเทศจีน เราเกาะติดอยู่ในเขตพื้นที่ภัยพิบัติต่างๆ เพื่อช่วยฟื้นฟูเครือข่ายการสื่อสารและตรวจสอบจนแน่ใจว่าอุปกรณ์โทรคมนาคมที่สำคัญนั้นมีการทำงานที่เสถียร เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนต่อไปในอนาคต เราช่วยพัฒนาบุคลากรด้าน ICT รุ่นต่อไปด้วยโครงการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์เพื่ออนาคต (Seeds for the Future) ทั่วโลกของเรา ซึ่งเราเปิดโอกาสให้นักศึกษาจาก 96 ประเทศและภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกได้เข้าเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ของ หัวเว่ย รับการฝึกอบรม และสัมผัสประสบการณ์ตรงในอุตสาหกรรม ICT

เรามอบโอกาสให้พนักงานทุกคนได้เติบโตอย่างมั่นคง

การสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความทุ่มเทคือหนึ่งในค่านิยมหลักของ หัวเว่ย ที่ปรากฏให้เห็นในหลายๆ สิ่ง เราประเมินผลงานของพนักงานและคัดเลือกผู้จัดการตามผลการปฏิบัติงาน รวมถึงขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละคน เราให้ทีมงานของเรามีแพลตฟอร์มการพัฒนาระดับสากลโดยเปิดโอกาสให้สมาชิกรุ่นใหม่ในทีมได้มีความรับผิดชอบที่มากขึ้นและส่งเสริมให้เกิดความเติบโตทางหน้าที่การงานเร็วขึ้น ด้วยเหตุนี้ เราจึงได้เปิดโอกาสให้บุคลากรนับแสนคนของ หัวเว่ย ได้รับผลตอบแทนที่มากเพียงพอต่อความขยัน ความมุ่งมั่นของแต่ละคน และได้รับประสบการณ์ชีวิตที่มีค่าน่าจดจำ

ความสำเร็จในการทำงาน

ตลอดระยะเวลา 29 ปีที่ผ่านมา บุคลากรนับแสนของ หัวเว่ย ได้ให้ความสำคัญต่อธุรกิจหลักของเราอย่างแน่วแน่เสมอมา โดยไม่ยอมที่จะทำงานอย่างมักง่าย และปฏิเสธการฉวยโอกาส ด้วยแนวทางปฏิบัติแบบเดียวกันในทุกสิ่งที่เราทำ เราได้ทุ่มเทสั่งสมความพยายามเพื่อหวังผลในระยะยาวอย่างอดทน ซึ่งนำไปสู่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่สำคัญต่างๆ ความสามารถของเราในการให้ความสำคัญกับกลยุทธ์นี้อยู่เสมอมากลั่นกรองเป็นค่านิยมหลักต่างๆ ของเรา ซึ่งได้แก่ การเอาใจใส่ลูกค้าเป็นหลัก การสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความทุ่มเท ความอุตสาหะ และการเติบโตขึ้นด้วยตนเอง ยุคดิจิตอลเป็นยุคแห่งการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การเปิดรับ เราจะใช้โอกาสที่ผ่านมาในยุคนี้ให้คุ้มค่า และก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างองอาจเพื่อสร้างโลกแห่งการเชื่อมต่อที่ดีกว่า

จุดเด่นขององค์กร

พนักงาน
194,000
ศูนย์นวัตกรรมร่วมกัน
36
ศูนย์วิจัย
15

รายละเอียดองค์กร