คำขอจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

คำชี้แจงความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับคำขอสิทธิ์ความเป็นเจ้าของข้อมูล ของหัวเว่ย

บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ จำกัด (ต่อไปนี้เรียกรวมว่า "หัวเว่ย" "เรา" และ "พวกเรา") มอบแพลตฟอร์ม ("แพลตฟอร์มนี้") ให้ท่านเพื่อขอสิทธิ์ความเป็นเจ้าของข้อมูล

คำชี้แจงความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ("คำชี้แจง") เป็นเอกสารประกอบของนโยบายความเป็นส่วนตัวของหัวเว่ย การที่ท่านใช้แพลตฟอร์มนี้เป็นการแสดงว่าท่านยินยอมให้เราดำเนินการข้อมูลของท่านตามคำชี้แจงฉบับนี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของหัวเว่ย

เราจะดำเนินการในลักษณะที่ชอบด้วยกฎหมายและเหมาะสมในการเก็บรวบรวมและใช้งานข้อมูลที่จำเป็น (ประเทศ ประเภทผู้ขอ ชื่อ ที่อยู่อีเมล หรือ หมายเลขโทรศัพท์ หัวข้อ และรายละเอียด) เมื่อท่านส่งคำขอสิทธิ์ความเป็นเจ้าของข้อมูลเท่านั้น ในระหว่างการดำเนินการคำขอสิทธิ์ความเป็นเจ้าของข้อมูลของท่าน เราอาจนำข้อมูล Huawei ID ของท่าน และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการในลักษณะที่ชอบด้วยกฎหมายอย่างเหมาะสม ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมไว้เป็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการตอบสนองต่อคำขอสิทธิ์ความเป็นเจ้าของข้อมูลของท่าน หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลในนามของเจ้าของข้อมูลท่านอื่น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลแล้ว

ท่านยังสามารถส่งคำขอสิทธิ์ความเป็นเจ้าของข้อมูลเพื่อขอให้เราทำการแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ส่งผ่านแพลตฟอร์มนี้ออก หรือถอดถอนคำขอสิทธิ์ความเป็นเจ้าของข้อมูลของท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกจัดเก็บไว้ในเยอรมันเป็นเวลาหกปี โดยเริ่มตั้งแต่การจัดส่งคำขอสิทธิ์ความเป็นเจ้าของข้อมูลฉบับนี้

สำหรับปัญหาใด ๆ ที่มิได้ระบุไว้ในคำชี้แจงฉบับนี้ โปรดอ้างอิงนโยบายความเป็นส่วนตัวของหัวเว่ย ฉบับสมบูรณ์ ได้ที่ https://www.huawei.com/th/privacy-policy.

โปรดจัดส่งคำขอของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่นี่ เราจะตอบกลับท่านโดยเร็ว

0/4000

รหัส *

Verify Code