Position paper: NESAS veiligheidscertificering voor telecomnetwerken

2021.08.26

5G biedt grote kansen en meerwaarde aan de Nederlandse economie. Uitdagingen zijn er echter ook. Wat zijn de kritische componenten in de netwerken? En hoe is de cybersecurity gewaarborgd als er zoveel meer devices op een netwerk aangesloten zijn? Het NESAS-model helpt bij het vergroten van de veiligheid van deze netwerken.

Vanzelfsprekend wil de Nederlandse overheid goed zicht hebben op kritische componenten in de netwerken. Op dit moment wordt de discussie gevoerd over de definitie van een zogenaamde ‘High Risk Vendor’. Die discussie lijkt zich vooral toe te spitsen op geopolitieke argumenten: het land van herkomst van een leverancier zou bepalend zijn voor de vraag of die leverancier te vertrouwen is.

Uniforme, meetbare veiligheidsstandaard

Het is daarom goed dat de telecomsector zelf het initiatief heeft genomen om te komen tot een objectief, onafhankelijk en meetbaar model, waarbij veiligheid van technologie bewezen moet worden: NESAS (Network Equipment Security Assurance Scheme). Het model heeft brede steun van een grote groep partijen uit de wereldwijde telecommarkt. Duitsland is de voortrekker van dit model binnen de Europese Unie. Wij zijn een groot voorstander van dit certificeringsmodel. Het feit dat alle leveranciers die in Nederland een rol spelen in de aanleg van het 5G-netwerk het NESAS-model omarmen, laat daarnaast zien dat er behoefte is aan een uniforme, meetbare veiligheidsstandaard die bij voorkeur voor de hele Europese Unie zal gelden.

Oproep Nederlandse overheid

In ons position paper roepen we de Nederlandse overheid dan ook op om, in navolging van Duitsland, steun uit te spreken voor dit model als reactie op de 5G-Toolbox. Veiligheid van 5G wordt op die manier een gezamenlijke verantwoordelijkheid, waarin overheden én technologiebedrijven gezamenlijk optrekken.

Lees er meer over NESAS in ons geactualiseerde position paper.