Onze bestuurders

Huawei

De leden van de raad van bestuur en de raad van commissarissen worden door de vertegenwoordigerscommissie gekozen om de reguliere bedrijfsactiviteiten te managen en daarop toezicht te houden.

De vertegenwoordigerscommissie kiest de voorzitter van de raad van bestuur en de resterende 16 bestuursleden. De raad van bestuur kiest vier vice-voorzitters en drie uitvoerend bestuurders. Drie van de vice-voorzitters dienen om de beurt als roterende voorzitter van ons bedrijf.

Roterend voorzitterschap

De roterende voorzitter leidt de raad van bestuur en de executive committee. De raad van bestuur beslist over de bedrijfsstrategie, de bedrijfsvoering en het management, en is de hoogste instantie die verantwoordelijk is voor klanttevredenheid.

De raad van bestuur bestaat uit 17 leden in totaal. In maart 2018 heeft de vertegenwoordigerscommissie de huidige raad van bestuur gekozen.

Toezicht

De raad van commissarissen is het hoogste toezichtsorgaan van ons bedrijf en oefent namens de aandeelhouders toezicht uit. De raad van commissarissen heeft de bevoegdheid om toe te zien op de leden van de raad van bestuur en ander senior management, de operationele status en de financiële positie van de onderneming, en toezicht te houden op de ontwikkeling van het compliance-systeem van de onderneming.

KPMG is sinds 2000 de onafhankelijke auditor van Huawei. De onafhankelijke auditor is verantwoordelijk voor de controle van de jaarrekening van Huawei. In overeenstemming met de relevante boekhoudnormen en controlewerkzaamheden geeft de onafhankelijke auditor een oordeel over de vraag of de financiële overzichten feitelijk juist zijn.

Huawei is van onszelf

Geen van bovenstaande organen rapporteert aan een overheidsinstantie of politieke partij. We zijn ook niet verplicht dit te doen. De Chinese overheid heeft dus geen aandeel in of invloed op onze beslissingen. Huawei is van onszelf. Zo werken we zoals we willen werken: op eigen kracht. Voor en met onze klanten. Aan een volledig verbonden, digitale en intelligente wereld.