Duurzame toekomst

2022 Duurzaamheidsrapport

Het verslag is opgesteld met verwijzing naar de Global Reporting Initiative (GRI) Standards. Huawei heeft SGS, een externe assurance provider, ingeschakeld om de betrouwbaarheid, eerlijkheid en transparantie van die rapport te verifiëren en een onafhankelijke assuranc-verklaring af te geven.


Lees meer
duurzame-toekomst

Een groenere en volledig verbonden wereld

Bij Huawei besteden we in alle processen veel aandacht aan duurzaamheid. Bij productplanning en ontwerp; onderzoek en ontwikkeling; productie en levering; en operationele en onderhoudsactiviteiten. We hebben immers maar één wereld.Met onze groene producten willen we bijdragen aan een duurzame wereld.

Onze inzet voor een groenere leefomgeving

ICT wordt een belangrijke ondersteunende technologie voor een groenere wereld. Ons streven is dat de CO2-uitstoot per ICT-verbinding tegen 2025 gemiddeld met 80% is verminderd ten opzichte van … (bron: Huawei Global Industry Vision, GIV).Om dit te bereiken, nemen we onder meer deze maatregelen:

  • we produceren onze apparatuur zo duurzaam mogelijk
  • sinds 2013 gebruiken we bioplastics voor onze verpakkingen en producten, waardoor we al meer dan 123.000 kubieke meter hout hebben bespaard
  • we doen aan hergebruik van materialen (cradle to cradle)
  • we gebruiken hoog-integratiechips, zeer efficiënte stroomversterkers en 5G-compatibele stroomuitschakeltechnologie. Hierdoor is het stroomverbruik van 5G-apparatuur met 15% gedaald
  • samen met netwerkbeheerders werkten we aan de ontwikkeling van 5G-normen voor energie-efficiëntiebeoordeling en het stimuleren van continue verbetering van 5G-energie-efficiëntie

Huawei ondersteunt de doelen van de Verenigde Naties op gebied van duurzaamheid (Sustainable Development Goals). Lees hier ons meest recente duurzaamheidsrapport (Engels).

Inclusieve innovaties

Wij bedienen meer dan 3 miljard mensen wereldwijd. En dat geeft een sterk verantwoordelijksgevoel. Als grote speler in de markt vinden we dat we de wereld ook iets terug moeten geven. Jaarlijks investeren we in innovaties die we inzetten voor mensen met minder kansen of een beperking.

Bijvoorbeeld met StorySign: een gratis app die dove kinderen helpt met lezen. De app vertaalt kinderboeken naar gebarentaal. Door de kracht van kunstmatige intelligentie brengt StorySign de boeken tot leven en kunnen dove kinderen genieten van de mooiste verhalen.

Of met Facing Emotions: een app die blinden en slechtzienden helpt emoties op het gezicht van hun gesprekspartner waar te nemen. Met behulp van kunstmatige intelligentie zet de app de emotie van de gesprekspartner om in geluiden. Zo kunnen mensen met een visuele handicap horen wanneer iemand glimlacht, en voelen ze zich beter verbonden met de mensen om zich heen.

Bekijk meer voorbeelden van innovaties.