Энэ сайт нь cookies ашигладаг. Сайтыг үргэлжлүүлэн үзсэнээр та биднийг cookies ашиглахыг зөвшөөрсөн болно. Манай нууцлалын бодлогыг уншина уу

Амжилтын зам бартаатай ч, амттай

2024.04.17
Дэлхийн 170 гаруй орны 195,000 гаруй Huawei компанийн ажилчид хэрэглэгч бүрд хамгийн шинэлэг бөгөөд амьдралыг илүү хялбар болгосон бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хүргэх чин хүсэл зорилготойгоор өдөр бүр хичээн ажилладаг.