Энэ сайт нь cookies ашигладаг. Сайтыг үргэлжлүүлэн үзсэнээр та биднийг cookies ашиглахыг зөвшөөрсөн болно. Манай нууцлалын бодлогыг уншина уу

Huawei Техноложи ХХК-ийн Монгол дахь төлөөлөгчийн газрын Гүйцэтгэх захирал Андрей Сунг Яшу Нийслэлийн Бизнес инновац хөгжлийн газартай уулзалт хийлээ

2024.02.07

Huawei Техноложи ХХК-ийн Монгол дахь төлөөлөгчийн газрын Гүйцэтгэх захирал Андрей Сунг Яшу болон CMEC Инженеринг ХХК-ийн Хоёрдугаар инженерийн хэлтсийн Дэд менежер Нан Ян-ыг 2024 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр Нийслэлийн бизнес инновац хөгжлийн газартай уулзалт хийлээ.

Гүйцэтгэх захирал Андрей Сунг Яшу “Улаанбаатарын ухаалаг тээврийн систем” болон “Сэргээгдэх эрчим хүчний дижиталчлал” төслийг танилцуулж, шинэ технологи, эрчим хүчний нөөцийг нэмэгдүүлэх тал дээр хамтран ажиллах сонирхол илэрхийлэв.Уулзалтаар МХХТ-ийн дэд бүтцэд шинээр гарч ирж буй технологийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих, хөдөө орон нутагт дижитал дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх, бүс нутгийн дижитал эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, худалдааг хөнгөвчлөх, Cloud, AI болон 5G шинэ технологийн төсөл хөтөлбөрүүдийг санаачлах зэрэг чухал уулзалт боллоо.

 

Мэдээг бэлтгэсэн: Нийслэлийн Бизнес инновац хөгжлийн газар