Termeni de utilizare

Acceptarea termenilor

Prin accesarea acestui Website confirmați că ați citit, înțeles și ați fost de acord cu următorii termeni. În cazul în care nu înțelegeți sau nu sunteți de acord cu vreunul dintre termeni, părăsiți imediat acest Website. Huawei Technologies Co., Ltd. și/sau afiliații săi (colectiv denumite „Huawei”) își rezervă dreptul de a actualiza TERMENII DE UTILIZARE („TDU”) în orice moment, fără a vă notifica. În cazul oricărei încălcări a prevederilor TDU, Huawei va avea dreptul să solicite soluții legale și corecte.

Conținutul Website-ului

Conținutul Website-ului include, dar nu se limitează la text, imagini, date, puncte de vedere, sugestii, pagini web și linkuri oferite pe sau prin intermediul Website-ului. Acest Website și conținutul său sunt furnizate numai pentru a vă facilita accesul. Deși Huawei încearcă să furnizeze informații exacte pe acest Website, nu își asumă nicio obligație sau responsabilitate cu privire la acuratețea și exhaustivitatea informațiilor. Huawei poate modifica conținutul disponibil pe acest Website sau produsele menționate în orice moment și fără notificare prealabilă.

TOATE INFORMAȚIILE OFERITE PE ACEST WEBSITE SUNT FURNIZATE „CA ATARE”, FĂRĂ GARANȚII SAU REPREZENTĂRI DE NICIUN TIP. HUAWEI DECLINĂ ÎN MOD EXPRES, CONFORM LEGILOR ÎN VIGOARE, TOATE GARANȚIILE SAU REPREZENTĂRILE EXPRESE, IMPLICITE, STATUTARE SAU ALTE GARANȚII, INCLUZÂND, DAR NELIMITÂNDU-SE LA GARANȚII IMPLICITE DE VANDABILITATE, POTRIVIRE PENTRU UN SCOP ANUME SAU NEÎNCĂLCARE.

Conținut Software

Huawei sau licențiatorii săi dețin și păstrează toate drepturile, inclusiv toate drepturile de proprietate intelectuală aplicabile, în toate software-urile de pe acest website, atât în sursă, cât și în forme binare, cod de eșantionare, API-uri, SDK-uri, documentație asociată și alte materiale conexe (colectiv denumite „Conţinut Software”).

Cu excepția cazului în care ați obținut licența relevantă prin alt acord încheiat între dvs. și Huawei, nimic din acești TDU nu vă acordă niciun drept sau licență asupra Conținutului Software și nu trebuie să:

  • efectuați inginerie inversă, decompilați, dezasamblați, divizați, adaptați, implantați sau implementați alte lucrări derivate pe Conținutul Software-ului;
  • cercetați implementarea internă a produselor Huawei, obțineți codul sursă al produsului sau furați drepturile de proprietate intelectuală în orice mod; și/sau
  • dezvăluiți rezultatele oricăror teste de referință.

Utilizarea de către dvs. a acestui Website

Nu utilizați acest Website și/sau conținutul său în niciun scop ilegal sau interzis de TDU, în legătură cu orice scop ilegal sau pentru a solicita efectuarea oricărei activități ilegale care încalcă drepturile Huawei sau ale oricărui terț.

Nu obțineți acces neautorizat la nicio porțiune a acestui Website sau la oricare dintre serviciile oferite pe sau prin intermediul Website-ului sau la orice alte sisteme sau rețele conectate la orice server Huawei.

Nu întreprindeți nicio acțiune care pune o încărcătură excesivă pe acest Website incluzând, dar fără a se limita la infrastructura, sistemele și rețelele sale.

Nu obțineți sau încercați să obțineți niciun Conținut al Website-ului prin orice mijloace care nu sunt disponibile în mod intenționat prin intermediul acestui Website sau să utilizați orice proces manual, automat, dispozitiv, program, algoritm sau metode pentru a accesa, obține, copia sau monitoriza orice porțiune sau conținut al acestui Website.

Nu testați prin scanare sau alte mijloace vulnerabilitatea acestui Website sau a oricăror rețele conectate la acesta și nu încălcați măsurile de securitate sau autentificare ale acestui Website și serviciile oferite pe sau prin intermediul acestuia. Nu efectuați căutare inversă, urmărire sau nu încercați să urmăriți orice informație a altor utilizatori sau vizitatori ai Huawei sau a acestui Website sau să exploatați sau să dezvăluiți orice informații sau servicii oferite pe sau prin intermediul acestuia.

Nu interveniți sau încercați să interveniți în buna funcționare a acestui Website și în utilizarea de către alte persoane a acestuia prin orice mijloace, incluzând, dar fără a se limita la utilizarea oricărui dispozitiv, software sau program.

Atunci când utilizați acest Website și conținutul său, sunteți de acord să respectați legile aplicabile și să respectați etica socială. Nu utilizați acest Website și conținutul său pentru a produce, citi, copia sau disemina orice informație ilegală, pentru a încălca drepturile oricărei alte persoane sau pentru a perturba ordinea socială și a submina stabilitatea socială. Nu utilizați acest Website și conținutul său pentru a vă angaja în orice activitate care pune în pericol securitatea cibernetică și orice sistem informatic.

Marcă comercială

Toate mărcile comerciale și logourile afișate, menționate sau utilizate în alt mod pe acest Website sunt proprietatea Huawei sau a licențiatorilor săi, după cum se specifică, dacă este cazul. Nu vi se permite să utilizați niciuna dintre aceste mărci comerciale sau logouri în niciun fel, fără permisiune scrisă prealabilă explicită din partea Huawei sau a unor astfel de licențiatori, după caz.

Confidențialitate

Huawei's Politica de confidențialitate Huawei se aplică utilizării informațiilor cu caracter personal pe sau prin intermediul acestui Website. Prin utilizarea acestui Website sunteți de acord ca Huawei să poată utiliza astfel de informații în conformitate cu prezenta Politică de confidențialitate.

Conturi de utilizator și profiluri

Pentru a accesa acest Website sau a obține anumite funcții sau servicii ale Website-ului nostru, vi se poate cere să creați un cont, să configurați un profil de utilizator sau să descărcați software-ul Huawei. Pentru anumite funcții sau servicii se pot aplica termeni sau cerințe suplimentare Huawei. În cazul unui conflict între astfel de termeni suplimentari și TDU, termenii suplimentari vor prevala pentru anumite funcții sau servicii menționate anterior.

Nu uzurpați identitatea unei alte persoane sau entități sau nu vă falsificați identitatea pentru a accesa acest Website. Dacă orice porțiune a Website-ului necesită crearea unui cont sau configurarea unui profil de utilizator, informațiile pe care le furnizați trebuie să fie veridice și exacte. Sunteți de acord să păstrați informațiile contului dvs. sigure și confidențiale și să nu permiteți niciodată altei persoane sau entități să vă acceseze contul sau profilul folosind numele de utilizator sau parola în orice moment, în caz contrar puteți fi tras la răspundere pentru pierderile suportate de Huawei sau de orice alt utilizator sau vizitatori ai acestui Website.

Huawei își rezervă dreptul, la propria sa discreție, să respingă sau să elimine postarea dvs., să restricționeze, să suspende sau să înceteze accesul dvs. la Website și vă poate păstra sau șterge informațiile sau conținutul.

Drepturi de autor

Toate conținuturile de pe acest Website sunt protejate prin drepturi de autor de Huawei sau licențiatorii aferenți, cu excepția cazului în care se prevede altfel. Fără acordul prealabil scris al Huawei sau al altor părți afiliate, orice conținut de pe Website nu va fi reprodus, modificat, promovat, distribuit, fotocopiat, redat, dezasamblat, modificat prin inginerie inversă, decompilat, corelat sau transmis cu hyperlinkuri, încărcat pe alte servere prin „metoda de oglindire", stocat în sistemul de recuperare a informațiilor sau utilizat în orice alt scop de orice persoană, prin orice mijloace.

Disponibilitatea produsului

Disponibilitatea produselor și serviciilor descrise pe acest Website și descrierile acestor produse și servicii pot varia în țara sau regiunea dvs. și pot include produse și servicii care nu au fost lansate în țara sau regiunea dvs.. Vă rugăm să consultați reprezentantul de vânzări sau agentul local Huawei pentru informații specifice despre produse și/sau servicii.

Link-uri către Terți

Deși în acest Website pot fi conținute link-uri către site-uri terțe pentru a vă facilita accesul, Huawei nu își asumă răspunderea pentru conținutul acestora. Este posibil să fie necesar să revizuiți și să fiți de acord cu regulile de utilizare aplicabile atunci când utilizați astfel de Website-uri. În plus, un link către un Website terț nu implică faptul că Huawei aprobă site-ul sau produsele sau serviciile la care se face referire în acesta.

Limitarea răspunderii

Huawei și afiliații, filialele, directorii, agenții, angajații sau alți reprezentanți ai săi nu își asumă răspunderea pentru niciun fel de daune directe, indirecte, speciale, conexe, consecințe, punitive și/sau exemplare, inclusiv fără limitare, pierderea profiturilor sau a veniturilor, pierderea datelor și/sau pierderi în afaceri în legătură cu acest Website sau utilizarea sau incapacitatea de a utiliza acest Website sau încrederea în conținutul acestuia, chiar dacă Huawei este informată despre posibilitatea unor astfel de daune. Cu excepția cazului în care Huawei a convenit altfel în scris în orice contract de vânzare, în măsura permisă de legea aplicabilă, Huawei nu își asumă răspunderea pentru materialele acestui Website, indiferent de motivul răspunderii sau de teoria răspunderii delictuale pe care se bazează.

Legislația aplicabilă și soluționarea litigiilor

Sunteți de acord că accesul dvs. și toate activitățile conexe de pe sau prin intermediul acestui Website sunt guvernate și interpretate în conformitate cu legile Republicii Populare Chineze. Sunteți de acord că orice dispută între părți care rezultă din sau în legătură cu acești TDU sau cu accesul dvs. și toate activitățile conexe de pe sau prin intermediul acestui Website va fi guvernată de o instanță cu jurisdicție în Shenzhen, provincia Guangdong din Republica Populară Chineză.