Technologie Huawei wsparły Białowieski Park Narodowy w zbadaniu bioróżnorodności puszczy

2024.05.21

[21 maja 2024] W ramach inicjatywy TECH4ALL, Białowieski Park Narodowy, startup Rainforest Connection (RFCx) i Huawei wdrożyły system monitoringu akustycznego w Puszczy Białowieskiej, aby badać stan bioróżnorodności. W ramach projektu zebrano ponad milion próbek dźwiękowych oraz zidentyfikowano 56 gatunków zwierząt – poinformowano na konferencji prasowej, która odbyła się 21 maja w Warszawie w przeddzień Międzynarodowego Dnia Różnorodności Biologicznej.

Rozwiązanie wykorzystane na terenie Puszczy Białowieskiej, obszarze znajdującym się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, składa się z 70 urządzeń offline o nazwie AudioMoth Edge oraz 3 urządzeń Guardian, które tworzą system czujników akustycznych rejestrujących odgłosy przyrody, w tym wokalizacje różnych gatunków. Zebrane dane są następnie przesyłane do platformy chmurowej w celu analizy przez sztuczną inteligencję.

Urządzenia AudioMoth Edge to zaawansowane rejestratory dźwięku o pełnym spektrum, które wychwytują zarówno częstotliwości słyszalne, jak i ultradźwiękowe, które są automatycznie zapisywane na kartach SD w formie nieskompresowanej. Urządzenia Guardian, w pełni zasilane energią słoneczną, mają wbudowane mikro-odbiorniki i anteny do przesyłania danych audio do chmury za pośrednictwem sieci GSM, co pozwala na monitorowanie aktywności dzikich zwierząt w czasie rzeczywistym. Połączone technologie tworzą inteligentny system, który umożliwia znacznie efektywniejszą ochronę unikalnych obszarów przyrodniczych, takich jak Puszcza Białowieska.

Technologia w ochronie bioróżnorodności

„Od 2019 roku Huawei współpracuje z ponad 30 globalnymi partnerami, wykorzystując technologie cyfrowe do ochrony i odbudowy 46 obszarów chronionych na całym świecie - od tropikalnych lasów deszczowych Amazonii, po oazy mokradeł we Włoszech i rafy koralowe u wschodniego wybrzeża Mauritiusa. Jestem dumny z tego, że jeden z takich projektów realizujemy również w Polsce, gdzie jesteśmy jako firma obecni już 20 lat. W najcenniejszym ekosystemie przyrodniczym - Puszczy Białowieskiej, która znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, razem z pracownikami Białowieskiego Parku narodowego oraz we współpracy z amerykańską fundacją Rainforest Connection, zbadaliśmy stan bioróżnorodności puszczy. Mamy nadzieję, że wyniki naszej wspólnej pracy przyczynią się do dalszej ochrony i zachowania tego unikalnego ekosystemu dla przyszłych pokoleń”

– komentuje Ryszard Hordyński, dyrektor ds. strategii i komunikacji Huawei Polska.

Projekt polegał na prowadzeniu pasywnego monitoringu akustycznego (PAM) w okresie od 27 marca do 9 czerwca 2023 r. W tym celu, w 61 lokalizacjach na terenie parku zainstalowano rejestratory AudioMoth, które działały w szczycie sezonu aktywności ptaków, czyli od kwietnia do czerwca. Każdy z rejestratorów gromadził dane przez średnio 37 dni, co w rezultacie dało 1 091 790 jednominutowych nagrań. Te z kolei były na bieżąco przesyłane na platformę Arbimon w celu analizy. W efekcie zidentyfikowano 56 gatunków zwierząt (52 ptaki, 3 ssaki, 1 płaz), co stanowi ok. 36% wszystkich spośród 145 gatunków występujących w Białowieży. Jedne z najciekawszych nagranych odgłosów należą m.in. do wilka szarego, jelenia czy żubra. Nagrań można posłuchać na stronie posluchajpuszczy.pl.

Puszcza Białowieska to jeden z ostatnich w Europie lasów naturalnych, na którego terenie działalność człowieka była bardzo ograniczona, więc zachował on w wielu miejscach cechy lasu pierwotnego.  Obszar 1500 km2 naturalnej zieleni, położony przy granicy z Białorusią, stanowi dom dla kilkunastu tysięcy gatunków zwierząt i roślin, wśród których wymienić można żubra europejskiego, rysia euroazjatyckiego czy też ponad tysiąc różnych gatunków roślin. To jeden z pierwszych parków narodowych na świecie, który od 1978 mieści się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, a od 2010 należy do spisu ostoi ptaków IBA (miejsca wyróżniające się z otoczenia tym, że występują tam ptaki szczególnie cenne).

„Puszcza Białowieska to jeden z najcenniejszych obszarów bioróżnorodności w Polsce. Znamy już setki gatunków występujących na terenie naszego parku narodowego, ale wciąż nie mamy o nich pełni wiedzy i kompletnych danych o ich zachowaniach, co wydaje się szczególnie istotne w działaniach ochronnych. Cieszy nas, że to właśnie w Białowieskim Parku Narodowym po raz pierwszy w Polsce wykorzystano systemy Huawei, które pozwalają nam monitorować te niezbadane jeszcze w pełni zasoby dzikiej przyrody.”

– mówi Wiesław Klimiuk, Kierownik Zespołu ds. Ochrony Przyrody Białowieskiego Parku Narodowego.

Realizacja projektu w Puszczy Białowieskiej była możliwa dzięki wieloletniej inicjatywie na rzecz włączenia cyfrowego Huawei TECH4ALL. Projekt zakłada rozwój innowacyjnych rozwiązań technologicznych z różnymi globalnymi partnerami, by pokonywać alarmujące wyzwania w czterech domenach: środowisko, edukacja, opieka zdrowotna i rozwój.

Huawei globalnie podjął już wcześniej szereg współprac na rzecz przyrody w ramach ogólnoświatowej inicjatywy TECH4ALL. Dzięki temu w Austrii sztuczna inteligencja bada już wpływ zmian klimatycznych na różnorodność gatunków ptaków czy płazów w ekosystemie mokradeł nad Jeziorem Nezyderskim. Zaś w Filipinach i w Malezji na terenach Palawan i Sarawak rozwiązania Nature Guardian pomagają chronić tamtejsze lasy deszczowe przed nielegalnym wyrębem, wykrywając dźwięki pił łańcuchowych i ciężarówek oraz wysyłając w czasie rzeczywistym powiadomienia do strażników za pomocą aplikacji na telefon. W Parku Narodowym Nahuelbuta w Chile system Nature Guardian dostarcza natomiast danych do monitorowania krytycznie zagrożonego lisa Darwina, którego populacja szacowana jest już na mniej niż 1000 osobników.