Huawei Polska i Politechnika Krakowska będą współpracować przy rozwoju nowych technologii

2024.06.06

[06 czerwca 2024] Huawei – globalny lider w dziedzinie najnowszych technologii informacyjno-komunikacyjnych i Politechnika Krakowska – jedna z czołowych polskich uczelni technicznych, podpisały porozumienie o współpracy. Dokument umożliwi obydwu stronom opracowywanie innowacyjnych rozwiązań i prowadzanie wspólnych badań. Podpisy pod porozumieniem złożyli rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata i Terry Dong, wiceprezes Huawei Enterprise Polska.

Podczas ceremonii podpisania porozumienia, przedstawiciele obydwu stron zgodnie wyrazili chęć długoterminowej współpracy. Zwrócono również uwagę na fakt, że nawiązana właśnie kooperacja stanowi wyraz zaangażowania Politechniki Krakowskiej oraz Huawei w dialog międzykulturowy i międzyinstytucjonalny, który przekłada się na tworzenie nowych, innowacyjnych rozwiązań.

„Ogromny postęp technologiczny, którego jesteśmy świadkami, pociąga za sobą liczne wyzwania, ale i daje spore, nieznane do tej pory możliwości. Politechnika Krakowska, będąca jedną z czołowych uczelni technicznych w Polsce, ma potencjał, m.in. znakomitą kadrę, do współtworzenia nowatorskich rozwiązań w kluczowych dziedzinach nauki i gospodarki. Wierzymy, że współpraca i wsparcie ze strony Huawei pozwoli nam jeszcze lepiej rozwijać swoje badania w wielu wysokospecjalistycznych obszarach.” – mówi rektor Politechniki Krakowskiej prof. Andrzej Szarata. 

„Huawei, jako globalny lider w dziedzinie technologii, jest zobowiązany do dostarczania wartości swoim klientom. Politechnika Krakowska jest jednym z najważniejszych ośrodków naukowych w Polsce, znanym z wysokich standardów nauczania i badań. Połączenie innowacyjności biznesu i doświadczenia nauki jest potężnym impulsem do dalszego rozwoju technologicznego” – wskazuje Ryszard Hordyński, dyrektor ds. strategii i komunikacji w Huawei Polska. „Ta współpraca będzie służyć nie tylko podnoszeniu standardów akademickich i badawczych, ale również przyczyni się do tworzenia nowych szans dla studentów i naukowców, dając im możliwość nauki i pracy z najnowszymi technologiami.”

Na mocy zawartego porozumienia, Politechnika Krakowska i Huawei będą współpracować m.in. w zakresie inteligentnych rozwiązań na rzecz ekologicznego i zrównoważonego rozwoju, innowacji w dziedzinie informatyki i technologii informatycznych, a także w obszarze sztucznej inteligencji. Wspólne działania będą realizowane w oparciu o projekty badawczo-rozwojowe, opracowywanie wniosków o dofinansowane do badań, doktoraty wdrożeniowe oraz staże i wymiany pracowników. W umowie wskazane zostały jednostki Politechniki Krakowskiej zaangażowane we współpracę: Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej oraz Wydział Architektury, przy czym do wspólnych działań zaproszone są wszystkie wydziały Politechniki. 

Huawei i Politechnika Krakowska z niecierpliwością oczekują na początek współpracy i są przekonane, że przyniesie ona wymierne korzyści nie tylko dla obydwu stron, ale także dla całej społeczności naukowej.