Huawei wraz z partnerami przedstawiają nową klasyfikację Zielonych Umiejętności Cyfrowych i Miejsc Pracy, która ma pomóc w przyspieszeniu „Twin Transition”

2023.12.05

[05 grudnia 2023] Firma Huawei oraz AE4RIA połączyły siły aby zorganizować spotkanie z Globalnym Hubem Innowacji UNFCCC i opublikować białą księgę Bliźniaczych Umiejętności dla Podwójnej Transformacji. 

Podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu (COP28), AE4RIA i Huawei zorganizowali spotkanie z Globalnym Hubem Innowacji UNFCCC "przyspieszyć zieloną innowację" oraz opublikować białą księgę Bliźniaczych Umiejętności dla Podwójnej Transformacji: Definiowanie Zielonych Umiejętności Cyfrowych i Miejsc Pracy. Opracowany we współpracy z Centrum Badań ATHENA, Jednostką ds. Zrównoważonego Rozwoju w ramach AE4RIA, PwC oraz przy udziale EIT Digital, raport zapowiada przewodnik do opracowania nowych szkoleń, które przygotują i wykształcą pracowników potrzebnych do osiągnięcia zerowej emisji netto.

„Z dumą prezentuję dziś nowy raport razem z naszymi partnerami. Raport koncentruje się na opracowaniu nowej klasyfikacji Zielonych Umiejętności Cyfrowych, która wyznaczy kierunek działań mających na celu przekwalifikowanie i rozwijanie umiejętności ludzi, aby tworzyć i rozpowszechniać technologie o zerowej emisji netto niezbędne do osiągnięcia celów Porozumienia Paryskiego.” - powiedziała Vicky Zhang, Wiceprezeska ds. korporacyjnych w Huawei

„Ponad trzy czwarte firm w UE zgłasza trudności ze znalezieniem pracowników o odpowiednich umiejętnościach. Wraz z przyspieszeniem cyfrowego i zielonego przejścia konieczna jest zmiana paradygmatu w definiowaniu, identyfikowaniu i rozwijaniu umiejętności dla podwójnego przejścia (twin transition). Jest to w pełni zgodne z naszymi programami przekwalifikowania i rozwijania umiejętności.” - podkreślił Salvatore Moccia, szef ds. Edukacji i Umiejętności w EIT Digital

W erze wielu kryzysów, podejmowanie działań na rzecz wzrostu gospodarczego bez równoczesnego zwracania uwagi na zrównoważony rozwój jest już niemożliwe i ostatecznie nie przynosi oczekiwanych wyników finansowych. Równolegle obecność technologii cyfrowych w prawie wszystkich aspektach naszego życia znacznie zwiększyła tempo zmian i wpływ na ludzi oraz przedsiębiorstwa. Ale dziś nie chodzi tylko o cyfrowe przejście. Chodzi o rewolucję w dziedzinie czystych technologii, napędzaną potrzebą wytwarzania zielonej energii. A to może mieć znaczący wpływ na miejsca pracy.

Podczas wydarzenia inauguracyjnego dr Barbara Botos, Ambasador ds. Klimatu w Ministerstwie Energii Węgier, podkreśliła: "Kolor energii to zieleń. Ale zielona energia ma sens tylko wtedy, gdy możemy ją magazynować. Przemysł to świat powiązań. Potrzebujemy zrównoważonego rozwoju we wszystkich sektorach, aby przyspieszyć zieloną transformację wszędzie".

Ale czy Europa ma wystarczające umiejętności, aby przyspieszyć te działania? SolarPower Europe przewiduje, że tylko w sektorze energetyki słonecznej w UE do 2025 roku powstanie milion miejsc pracy. W obliczu nowych wyzwań przemysłowych i technologicznych oferta edukacyjna musi się rozwijać i odpowiadać na nowe potrzeby. Przedsiębiorstwa takie jak Huawei są gotowe do zwiększenia oferty szkoleń. W 2023 roku przeprowadziliśmy ponad tysiąc szkoleń dla dziesiątek tysięcy instalatorów. Współpracujący ekosystem mający na celu podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych będzie kamieniem węgielnym tej nowej ery.

„W kontekście Europejskiego Zielonego Ładu, Podwójne Przejście przyspiesza strukturalne zmiany na rynkach pracy. A chociaż UE opracowuje nową strategię przemysłową dążącą do osiągnięcia zerowych emisji netto, aby wzmocnić swoją konkurencyjność, może brakować odpowiednich talentów. Jestem dumna z tej współpracy, która poinformuje interesariuszy z sektora edukacji, przemysłu i polityki o nowych potrzebach na rynku pracy, aby osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku.” - ostrzegła Prof. Phoebe Koundouri, Prezes EAERE i Przewodnicząca Globalnego Hubu Klimatycznego SDSN

„Mam nadzieję, że wszyscy razem będziemy współpracować, aby szerzyć treść tego raportu. Wyzwania związane ze zmianami klimatu są ogromne, ale razem możemy rozwijać talenty niezbędne do wykorzystania potencjału cyfryzacji, aby zrewolucjonizować sposób, w jaki podchodzimy do zrównoważonego rozwoju.” - podsumowała dr Hui Cao, Wiceprezes Huawei ds. europejskich spraw publicznych.