Huawei ogłosił otwarcie Centrum Innowacji w Paryżu podczas Huawei Innovation Day 2023

2023.11.17

[17 listopada 2023] Podczas Huawei Innovation Day 2023 firma ogłosiła otwarcie Centrum Innowacji w Paryżu, które będzie platformą do dalszej współpracy z partnerami. Tematem przewodnim tegorocznej edycji wydarzenia były "Innowacje dla MŚP: Odblokowanie przyszłości gospodarczej Europy". Konferencja zgromadziła innowatorów z Europy oraz innych regionów, którzy dyskutowali o tym, jak współpracować na rzecz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. 

Vicky Zhang, Wiceprezeska Huawei ds. Komunikacji Korporacyjnej, podkreśliła:

"Tylko poprzez współpracę możemy stworzyć zdrowy ekosystem, który przyczyni się do rozwoju europejskiej gospodarki". Wraz z partnerami z sektora MŚP, firmami HD Rain i Ubudu, Huawei ogłosił otwarcie Centrum Innowacji w Paryżu.”

Kenneth Fredriksen, Starszy Wiceprezes Huawei Europe, dodał:

"Trzydzieści lat temu Huawei również był małą firmą. Dziś z otwieramy nasze własne Centrum Innowacji w stolicy Francji. Niezależnie od tego, czy jesteś dużą firmą, czy MŚP, ta platforma będzie wspierać wszystkich naszych partnerów w procesie rozwoju". 

Huawei zamierza inwestować rocznie ponad 2 miliony euro w Paryskie Centrum Innowacji i otworzy swoją ponad 80 scenariuszy branżowych dla partnerów. Centrum nie tylko będzie zachęcać do dzielenia się wiedzą oraz wspólnego innowacyjnego działania, ale także zapewni profesjonalne wsparcie w zakresie integracji, weryfikacji i ekspansji na nowe rynki. Dzięki kompleksowemu systemowi wsparcia dla partnerów, Centrum Innowacji będzie rozszerzeniem paryskiego OpenLab Huawei, które od 2018 roku obsłużyło ponad 200 przedsiębiorstw.

Kluczowym tematem dyskusji podczas wydarzenia była cyfryzacja. Horst Heitz, Przewodniczący Komitetu Sterującego SME Connect, podzielił się swoją opinią na temat znaczenia cyfryzacji dla MŚP:

„MŚP i startupy wyróżniają się innowacyjnymi pomysłami i nowatorskim podejściem do biznesu i technologii. Jednak aby pozostać konkurencyjnymi, muszą poprawić swoje struktury biznesowe, procesy wewnętrzne, cyberbezpieczeństwo i wiele innych aspektów. Jedynym skutecznym rozwiązaniem jest dla nich całkowita cyfryzacja i dostosowanie się do szybko zmieniającego się rynku europejskiego. W tym właśnie możemy im pomóc, wspierając ich rozwój.”

Podczas Huawei Innovation Day 2023 wielu liderów branży zaapelowało o ścisłą współpracę, która ma na celu pomóc małym i średnim przedsiębiorstwom odnieść sukces. Julia Devos, Szefowa Działu New Champions Światowego Forum Ekonomicznego, podkreśliła:

"MŚP są kręgosłupem gospodarki i kluczem do zrównoważonej przyszłości. Wspólnie możemy stworzyć system wsparcia, który pomoże im przygotować się na wyzwania przyszłości, jednocześnie umożliwiając im pomyślny rozwój". 

François Mercier-Tigrine, Współzałożyciel i Dyrektor Naukowy HD Rain, dodał:

"MŚP, zwłaszcza te działające w obszarze deep tech, odgrywają kluczową rolę w transferze technologii z laboratoriów badawczych na rynek przemysłowy. To właśnie na tym etapie nowe technologie potrzebują wsparcia finansowego i dostępu do rynków, np. poprzez partnerstwa z instytucjami i dużymi firmami. Program Digital InPulse firmy Huawei jest dobrym przykładem jednego ze sposobów, w jaki duże firmy mogą wspierać MŚP, pomagając im odkrywać nowe możliwości na rynkach, na których nie są jeszcze dobrze znane".