Huawei. W Polsce, dla Polski.

Jako globalny lider wśród dostawców ICT, jesteśmy zaangażowani w tworzenie połączonego i w pełni inkluzywnego świata cyfrowego, w którym dostęp do technologii będzie mieć każdy – dzieci, dorośli i seniorzy.

Jesteśmy firmą świadomą wielu wyzwań społecznych, które stoją przed naszą branżą. Główne cele, jakie sobie stawiamy to wspieranie innowacyjnej edukacji, promowanie różnorodności i przeciwdziałanie wykluczeniom wszelkiego typu. Zależy nam na zwiększaniu roli i obecności kobiet w branży nowych technologii, ponieważ nadal borykamy się w Polsce ze stereotypami, które wiążą płeć z konkretnymi zawodami. Dlatego stworzyliśmy program European Leadership Academy, który służy kształceniu przyszłych liderek w świecie cyfrowym. Mamy świadomość niedostatecznej reprezentacji kobiet na uniwersyteckich kierunkach typu STEM. Starając się działać u źródła od lat pracujemy z Fundacją Perspektywy wspierając kampanie ,,Dziewczyny na politechniki!” i ,,Dziewczyny do ścisłych!”. Aby idea włączenia cyfrowego niosła się szeroko, nagradzamy także polskie liderki i liderów, wspierających równość w świecie digitalowym w konkursie Bizneswoman Roku Fundacji Sukces Pisany Szminką.

Równość jest dla nas ważna nie tylko w obliczu nowych technologii, ale także w kontekście ogólnospołecznym, dlatego dbamy o promowanie włączenia społecznego i zawodowego osób z niepełnosprawnościami, współpracując z takimi organizacjami, jak Olimpiady Specjalne czy Leżę i Pracuję.

Edukacja i wsparcie młodych talentów to według nas podstawa świetlanej przyszłości branży ICT, dlatego poszerzamy dostęp do wiedzy o wiodących trendach technologicznych, organizując już od 10 lat darmowy program edukacyjny dla polskich studentek i studentów - Seeds For The Future. Na co dzień wspieramy liczne polskie uczelnie nie tylko firmowym sprzętem umieszczanym w ich laboratoriach, ale także organizując ICT Academy i ICT Competition służące szkoleniu studentów z umiejętności branżowych.

Włączamy wykorzystanie nowych technologii tam, gdzie może to pomóc w ulepszaniu rzeczywistości. Dlatego też postanowiliśmy wesprzeć cyfrową transformację Muzeum Narodowego w Warszawie, by dzięki technologiom umożliwić dostęp do kultury wszystkim, bez wykluczeń.

Wykorzystaliśmy także cyfrowe możliwości, aby w 2020 i w 2021 sfinansować terapie online dla nastolatków borykających się z kryzysem psychicznym, którzy nie mieli dostępu do płatnej pomocy.

Już od 3 lat nagradzamy także polskie startupy technologiczne pozytywnego wpływu w ramach konkursu Huawei Startup Challenge, aby ich nowatorskie rozwiązania mogły przyczyniać się do ulepszania współczesnego świata w takich obszarach jak przeciwdziałanie wykluczeniom, ochrona przyrody czy też życia i zdrowia człowieka.

Wierzymy, że technologie są w stanie pomóc nie tylko ludziom, ale i przyrodzie, która szczególnie teraz potrzebuje naszego wsparcia w odnowie i ochronie. Dlatego w tym roku przenieśliśmy globalny projekt Huawei TECH4ALL na grunt polski, montując narzędzia bioakustyczne w Puszczy Białowieskiej, dzięki czemu przyczyniamy się do ochrony bioróżnorodności w tym wyjątkowym polskim lesie pierwotnym.