High Risk Vendor: “Discussieer op basis van feiten”

2020.07.14

De Nederlandse overheid is zich aan het beraden op de vraag hoe kritische componenten in de netwerken veilig kunnen worden ingezet. Een van de mogelijke criteria daarvoor is het identificeren van een bepaalde leverancier als ‘High Risk Vendor’. Een dergelijke leverancier kan dan gedeeltelijk of geheel worden geweerd uit het 5G netwerk. Veiligheid is gediend met een discussie over feiten en heldere criteria. Daarom hebben wij onze visie op deze maatregelen gedeeld met de Nederlandse overheid.

Allereerst: wat is een ‘High Risk Vendor’? Een leverancier kan als hoog risico worden bestempeld door beoordeling van het land van herkomst: hoe zit het daar met de rechtstaat, de democratie en hoe is de verhouding tot de EU? En hoe kan de leverancier zelf worden beoordeeld? Hoe is bijvoorbeeld de verhouding tussen leverancier en overheid, de kwaliteit van producten en technologie, de mate van controle over het proces en de prioriteit voor goede beveiligingspraktijken?

Klachten ongegrond

In de discussie over dit onderwerp is er nauwelijks sprake van klachten over onze technologie. Klachten over Huawei’s land van herkomst, China, des te meer. Maar wij zijn niet de Chinese staat; wij zijn een privaat bedrijf dat voor 100% in eigendom is van het eigen personeel. We staan op geen enkele manier onder druk van de Chinese overheid. Dat betekent dat we volledig autonoom opereren. De discussie over High Risk Vendors adresseert wellicht een gevoel van onveiligheid, maar het beperken of uitsluiten van één specifieke leverancier leidt niet per se tot meer veiligheid.

Objectieve criteria

Uiteraard snappen we dat de Nederlandse overheid goed zicht wil hebben op de kritische componenten in de netwerken. Daarom is het van belang dat besluiten worden genomen op basis van transparante, objectieve en meetbare criteria en dat alle leveranciers aan dezelfde criteria worden onderworpen. Een integrale, objectieve wijze van testen en monitoren maakt Nederland wel veiliger. Zo kunnen we de discussie voeren aan de hand van feiten, niet van angst en aannames.

Meer weten? Lees hier ons hele position paper.