“Creëer ruimte voor de thuisbatterij!”

2023.12.20
creeer ruimte voor de thuisbatterij

Huawei: “Creëer ruimte voor de thuisbatterij!”

Steeds meer Nederlandse huishoudens dragen bij aan de energietransitie met zonnepanelen, een duurzame warmtevoorziening en elektrische auto's. Een thuisbatterij maakt het mogelijk elektriciteit op te slaan voor later gebruik. Dat maakt het elektriciteitsnet stabieler en zorgt voor een duurzamer energiesysteem. Huishoudens met zonnepanelen en een thuisbatterij verhogen daarbij het aandeel zelf opgewekt energie aanzienlijk.

Voordelen van thuisbatterijen

Huawei, onder andere producent van thuisbatterijen, heeft onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau CE Delft gevraagd te onderzoeken op welke wijze de batterijen het best kunnen worden ingezet in de energietransitie. Het onderzoek concludeert dat thuisbatterijen door energiebalancering bijdragen aan de leveringszekerheid van het energiesysteem en CO2-reductie. Daarnaast kan een specifieke inzet bijgedragen aan het verlagen van piekbelastingen en in een deel van de gebieden netverzwaring uitstellen.

Ondersteunende wetgeving

Daarvoor is wel nieuw beleid noodzakelijk, net als nieuwe contractvormen vanuit de netbeheerders. Guy Hendricks, Head of Government Affairs bij Huawei Nederland: “De thuisbatterij kan een belangrijke rol vervullen in de energietransitie. Daarvoor is echter dringend ondersteunende wetgeving nodig. Onder de huidige marktomstandigheden is er te weinig ruimte om de thuisbatterij op de juiste manier in te zetten.”

Thuisbatterijen stimuleren

Een aantal aanbevelingen uit het onderzoek van CE Delft.

  1. Creëer betere randvoorwaarden voor de thuisbatterij, zoals een richtlijn over brandveiligheid voor thuisbatterijen, het opzetten van een infrastructuur voor inzameling en recycling en wettelijke eisen voor cybersecurity, zodat naleving mogelijk is.
  2. Het onderzoek concludeert dat de salderingsregeling en daarna de dubbele energiebelasting de terugverdientijd langer maken. Het afschaffen van de salderingsregeling is een logische maatregel om eigen gebruik aan te moedigen.
  3. 3. Onderzoek hervorming van nettarieven. Met het huidige beleid verhogen thuisbatterijen, de piekbelasting op het elektriciteitsnet. De netbeheerders kunnen met de markt verder onderzoek doen naar het beperken van de impact op het net, door het aanpassen van tarieven of door directe sturing voor een beperkt aantal uren per jaar.
Tot slot is, afhankelijk van de inzet van de thuisbatterij, voor een rendabele businesscase, tijdelijke stimulering noodzakelijk in de vorm van een subsidie. Wanneer belemmerende regelgeving wordt aangepakt is er een subsidie nodig tussen de 20% & 40% voor een redelijke terugverdientijd (TVT).

lees het volledige rapport via deze link