Verklaring van Huawei over artikel in Washington Post

2020.12.11

We betreuren de commotie naar aanleiding van het recente artikel in Washington Post over het testen van AI-software. Het artikel citeert een intern rapport waarin het testen van een AI-applicatie wordt beschreven; de applicatie is niet geïmplementeerd in de praktijk. Dit rapport is onaanvaardbaar omdat het niet in overeenstemming is met de waarden van Huawei. Onze technologieën zijn niet ontworpen om etnische groepen te identificeren. Non-discriminatie vormt de kern van onze waarden als bedrijf. We onderzoeken hoe deze test en dit rapport tot stand hebben kunnen komen.

We hebben principes en procedures om dergelijke incidenten te voorkomen. We beseffen dat grondig onderzoek naar ethische bedrijfsvoering een doorlopend proces is dat bijzondere aandacht vereist in bepaalde stadia van onze zakelijke activiteiten, zoals wanneer we nieuwe projecten starten of nieuwe markten betreden. We houden de naleving van onze procedures dan ook nauwlettend in de gaten. Huawei is lid en ondertekenaar van de United Nations Global Compact (UNGC) sinds 2004. We zijn ook lid van de Responsible Business Alliance (RBA), waarvan de gedragscode de Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties ondersteunt.

Huawei is een leverancier van universele technologieën die zijn gebaseerd op wereldwijde standaarden op het gebied van zelflerende software en kunstmatige intelligentie. We zijn niet betrokken bij de servicetoepassingslaag die bepaalt hoe de universele technologie wordt gebruikt.

Wij zijn van mening dat het bedrijfsleven een rol heeft in het bevorderen van vertrouwen, wederzijds respect en begrip tussen samenlevingen. We erkennen dat wij de verantwoordelijkheid hebben om diverse gemeenschappen dichter bij elkaar te brengen, en de plicht om op een positieve manier bij te dragen aan de wereld.

Uiteraard betreuren we de beslissing van de heer Griezmann om zijn relatie met Huawei te beëindigen en nodigen hem graag uit voor een persoonlijk gesprek. Daarin willen wij hem uitleggen welk werk momenteel op het hoogste niveau binnen ons bedrijf wordt verricht om de kwesties van mensenrechten, gelijkheid en discriminatie op alle niveaus aan te pakken. Ook willen we hem, en al onze klanten en partners verzekeren dat Huawei deze zorgen zeer serieus neemt.