Position paper: Huawei Technologies, cyberveiligheid en relatie met China

2019.06.17

In de laatste maanden is er veel aandacht in de media en de Tweede Kamer voor de mogelijke dreiging van spionage vanuit China. Specifiek werd er discussie gevoerd over de betrouwbaarheid van Chinese bedrijven, onder andere in relatie tot de Chinese overheid en de uitrol van het 5G-netwerk. Als Huawei worden wij vaak in deze discussie genoemd of betrokken, zeker ook in aanloop naar de veiling van het 5G-netwerk.

Het kabinet heeft in deze discussie steeds aangegeven dat er drie bepalende criteria zijn voor de beoordeling van bedrijven uit deze landen:

  1. Wordt het betreffende land beschouwd als een bedreiging voor de nationale veiligheid
  2. Is er een relatie tussen het betreffende land en het specifieke bedrijf?
  3. Is de bedrijfsactiviteit van invloed op de vitale infrastructuur?

Voor ons is het lastig verdedigen tegen aantijgingen wanneer er geen concrete feiten op tafel liggen. Met dit position paper willen we graag informatie delen die relevant kan zijn voor de politieke discussie en de beelden nuanceren die over Huawei in de media bestaan. Allereerst geven we een kort overzicht van het bedrijf Huawei. Daarna volgen we voor de opbouw van dit document zoveel mogelijk de criteria van het kabinet.

Meer hierover in dit position paper.