Oxford Economics: Additionele kosten voor weren Huawei loopt in miljarden euro’s

2020.06.30

[Londen, 30 juni 2020] - Het Britse onderzoeksbureau Oxford Economics heeft in een uitgebreide studie becijferd wat de kosten zijn om Huawei te weren uit delen van de Europese 5G-netwerken. Afhankelijk van het scenario kunnen deze kosten voor Europa oplopen tot €45 miljard tot 2035. Voor Nederland betekent dit een kostenpost €780 miljoen. De vertraging van de 5G-uitrol zal tegen 2035 een permanente verlaging van het Europese BNP bedragen van €40 miljard, wat voor Nederland een verlies betekent van €1,6 miljard.

Oxford Economics heeft vandaag haar rapport ‘Restricting competition in 5G network equipment throughout Europe’ gepubliceerd, in opdracht van Huawei, waarin beraamd wordt wat de economische prijs is voor het weren van Huawei uit delen van Europese 5G-netwerken. Dit veroorzaakt een sneeuwbaleffect van hogere prijzen en hogere investeringskosten en dus een lagere economische groei. Het herstel van de economie, die door de Coronacrisis al zwaar is getroffen, zal hierdoor bovendien trager verlopen. Daarnaast zullen één tot drie miljoen Nederlanders later worden aangesloten op 5G.

Jurjen Veldhuizen, Solutions Director van Huawei: “Het is goed dat dit rapport de kosten inzichtelijk maakt die het uitsluiten van Huawei en dus de inperking van concurrentie, tot gevolg heeft. Toch dekken deze cijfers nog lang niet alle kosten. Want providers krijgen mogelijk ook te maken met extra kosten, zoals het versneld afschrijven van bestaande apparatuur, de aanschaf van nieuwe apparatuur en het omzetten van apparatuur. Die kosten zijn niet in deze berekeningen meegenomen. Reken je dat wel mee, dan kom je uit op een nog veel hoger bedrag dan Oxford Economics berekent.”

De onderzoekers concluderen onder meer dat een goede digitale infrastructuur een steeds belangrijkere rol speelt om de economie draaiende te houden, zeker tijdens deze Coronacrisis:

  • Telecomnetwerken hebben tijdens het hoogtepunt van de crisis vitale gezondheids-, onderwijs- en hulpdiensten online gehouden. Ook konden overheidsdiensten en het bedrijfsleven blijven doordraaien en bleven vrienden en familie verbonden.
  • De economische krimp door Corona is enorm. Het 5G-netwerk en de hogere verbindingssnelheden zijn cruciaal om de economie te stimuleren.
  • Vertraging van die uitrol zal leiden tot langzamere technologische innovatie en verminderde economische groei.

Investeringen in de ICT-sector zijn van groot belang voor economische groei: een investering van €1 vertaalt zich in een verhoging van het BNP van €20, zo becijferde Oxford Economics in een eerder rapport. Huawei koopt in Nederland voor €723 miljoen aan componenten voor haar producten en is gecommitteerd om dat te blijven doen. De nu voorspelde extra kosten van het weren van Huawei gaan af van de noodzakelijke investeringen in de ICT-sector.

Veldhuizen: “Als geen ander begrijpen we dat veiligheid en privacy van het grootste belang is voor onze gebruikers. Dit is al sinds jaar en dag onze topprioriteit en we voelen ons daarin gesteund door onze klanten en partners. Huawei is het meest geteste ICT-bedrijf ter wereld. Zowel telecomaanbieders als onafhankelijke derden testen onze producten en processen voortdurend door en door. Toch is er nog nooit enig feitelijk bewijs geleverd dat wij onze technologie inzetten voor verkeerde doeleinden. Daarom is het de vraag of de kosten van het uitsluiten van Huawei te rechtvaardigen zijn.”

Impact voor Nederland van het beperken van concurrentie in de 5G-uitrol per jaar tot 2035, volgens drie verschillende scenario’s

Totale Europa-brede impact van het beperken van de concurrentie in de uitrol van 5G, volgens drie verschillende scenario’s

Lees het het volledige rapport


Over Oxford Economics

Oxford Economics werd in 1981 opgericht als een commerciële onderneming met de business college van Oxford University, met als doel om economische prognoses en modellen te bieden aan Britse bedrijven en financiële instellingen die naar het buitenland uitbreiden. Sindsdien is het bureau uitgegroeid tot een van 's werelds meest vooraanstaande wereldwijde adviesbureaus, dat rapporten, prognoses en analytische hulpmiddelen levert aan meer dan 200 landen, 250 industriële sectoren en 7.000 steden en regio's.

Het hoofdkantoor is gevestigd in Oxford, Groot Brittannie. OE heeft regionale centra in Londen, New York en Singapore, en heeft kantoren over de hele wereld in Belfast, Boston, Kaapstad, Chicago, Dubai, Frankfurt, Hong Kong, Houston, Johannesburg, Los Angeles, Melbourne , Mexico City, Milaan, Parijs, Philadelphia, Sydney, Tokio en Toronto.

Oxford Economics heeft 400 fulltime medewerkers in dienst, waaronder meer dan 250 professionele economen, experts uit de sector, bedrijfsredacteuren en een van de grootste teams van macro-economen en thought leadership-specialisten. Het wereldwijde team is zeer bekwaam in een volledige reeks onderzoekstechnieken en mogelijkheden voor thought leadership, van econometrische modellering, scenarioframes en economische impactanalyse tot marktonderzoeken, casestudy's, expertpanels en webanalyses.