Huawei ogłasza nowe stawki opłat licencyjnych za dostęp do patentów na telefony i technologie IoT oraz Wi-Fi

2023.07.14

[14 lipca 2023] Huawei, jako jeden z największych posiadaczy patentów technologicznych na świecie, stawia na realną ochronę własności intelektualnej, jednocześnie dzieląc się swoimi innowacjami z resztą świata. Firma ogłosiła właśnie stawki opłat licencyjnych za patenty na telefony 4G i 5G oraz technologie IoT i Wi-Fi 6. 

Stawki licencyjne, Huawei ogłosił podczas swojego flagowego wydarzenia poświęconego ochronie własności intelektualnej w Shenzhen, które w tym roku nosiło tytuł „Bridging Horizons of Innovations: Sharing IP, Driving Innovation”. Dyrektor ds. prawnych firmy, Song Liupin podkreślił, że patenty Huawei będą wspierać wspólny, zrównoważony rozwój przemysłu na całym świecie. Limity stawek dla telefonów 4G i 5G wyniosą odpowiednio 1,5 USD i 2,5 USD. Tymczasem opłata licencyjna Huawei za urządzenia konsumenckie Wi-Fi 6 wyniesie 0,5 USD. Stawka za urządzenia IoT-Centric wynosić będzie jeden procent ceny sprzedaży netto (ograniczona do 0,75 USD), podczas gdy stawkę za urządzenia IoT-Enhanced ustalono na poziomie 0,3 USD (do 1 USD za sztukę).

Cykl, w którym innowatorzy są zarówno chronieni, nagradzani, jak i zachęcani do dalszego działania jest kluczem do zrównoważonych innowacji. Huawei stosuje wyważone podejście do licencjonowania patentów i wierzymy, że rozsądne stawki opłat licencyjnych zachęcą zarówno do tworzenia nowych, jak i wdrażania już gotowych innowacji ​- skomentował Alan Fan, wiceprezes i szef działu praw własności intelektualnej w Huawei.

W ciągu ostatnich 20 lat Huawei miał znaczący wkład w rozwój głównych rynkowych standardów ICT. Do tej pory Huawei zawarł prawie 200 dwustronnych umów patentowych. Ponadto ponad 350 firm uzyskało licencje na patenty Huawei w ramach puli patentów. Zgodnie z tymi licencjami, łączne dotychczasowe opłaty licencyjne Huawei są około trzykrotnie wyższe od całkowitych pobranych opłat licencyjnych, a przychody firmy z licencji w 2022 r. wyniosły 560 mln USD.

Huawei jest kluczowym graczem we wspólnym procesie wspierania inkluzywnych innowacji na dużą skalę. Ponieważ nadal stawiamy czoła globalnym wyzwaniom i pracujemy nad wdrażaniem celów zrównoważonego rozwoju, sprzyjające polityki i ramy są niezbędne, aby pomóc w rozwijaniu tego typu ekosystemów ​- powiedział w trakcie wydarzenia w Shenzen Tomas Lamanauskas, zastępca sekretarza generalnego Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU).

Łączne inwestycje firmy w badania i rozwój w ciągu ostatnich dziesięciu lat wyniosły prawie 140 mld dolarów. W samym tylko 2022 r. wydatki na badania i rozwój wyniosły ponad 22 mld dolarów, czyli 25,1% przychodów. W 2022 Komisja  Europejska w swoim raporcie „EU Industrial R&D Investment Scoreboard” umieściła Huawei na 4. miejscu na świecie. Firma zawarła licencje patentowe zarówno z wiodącymi graczami z branży technologicznej, takimi jak Samsung i Oppo, jak i czołowymi producentami samochodów, w tym Mercedes-Benz, Audi, BMW, Porsche, Subaru, Renault, Lamborghini i Bentley.

Podczas wydarzenia w Shenzen uruchomiono również oficjalną stronę internetową Huawei dotyczącą licencjonowania. Zawiera ona szczegółowe informacje na temat dwustronnych programów licencyjnych firmy. Aby dowiedzieć się więcej o programach i stawkach, odwiedź stronę internetową: https://www.huawei.com/en/ipr