Donatie TechMeUp

2022.01.20

Omscholing is één van de oplossingen voor het tekort aan ICT’ers. Maar een kostbare studie doen is geen optie als je weinig geld hebt. TechMeUp maakt het mogelijk een ICT-opleiding te volgen door rentevrije studievoorschotten. Huawei ondersteunt deelnemers uit het opleidingsfonds TechMeUp via een donatie. Op 21 december overhandigde Gert-Jan van Eck, Chief Operations Officer bij Huawei Nederland een cheque aan Nikky Hofland, Managing Director van TechMeUp: “Huawei steunt al geruime tijd diverse activiteiten om talent te stimuleren om te kiezen voor een carrière in de ICT. Diversiteit en inclusiviteit zijn daarbij voor ons van groot belang. Daarom hebben we geen moment geaarzeld om partner te worden van dit prachtige initiatief.”

Het tekort aan ICT-personeel is door de coronacrisis nog verder toegenomen in de afgelopen twee jaar. De digitale transformatie is bij veel bedrijven in een stroomversnelling geraakt. Door het tekort aan geschikt personeel komt de aanpak van maatschappelijke thema’s, zoals de verbetering van de gezondheidszorg en de energietransitie, in de knel. Omscholing van personeel naar een baan in de ICT is daarbij hard nodig.

Omscholing dankzij TechMeUp

Voor sommige groepen in de maatschappij is omscholing echter onbereikbaar. Vanwege de opleidingskosten én daarbovenop reiskosten, kinderopvangkosten en het wegvallen van inkomsten uit een baan. TechMeUp biedt uitkomst. Dit non-profit opleidingsfonds vergroot de toegang tot digitale training voor ondervertegenwoordigde groepen in tech door financiële barrières weg te nemen.

Huawei support ICT-talent

Huawei, partner van TechMeUp, onderneemt al vele jaren activiteiten om ICT-talent te stimuleren. Het Seeds for the Future programma dompelt studenten onder in trainingen over digitalisering. Met de SmartBus gaat Huawei binnenkort weer van start langs Nederlandse basisscholen om kinderen te leren veilig om te gaan met digitale middelen, zoals de smartphone. En de ICT Academy van Huawei biedt iedereen gratis de kans online cursussen te volgen op het gebied van technologie. Richard Spaans, Manager Public Affairs van Huawei, over de samenwerking met TechMeUp: “Diversiteit en inclusiviteit zijn belangrijk voor ons. Dat geldt voor onze medewerkers, maar ook voor de omgeving waarin wij werken. Oog hebben voor mensen die door kansenongelijkheid achteropraken, past hierbij.”

Hoe werkt TechMeUp?

Inmiddels heeft TechMeUp al meer dan 700.000 euro opgehaald bij ngo’s, de overheid, het bedrijfsleven en vermogende particulieren. De donaties worden gebruikt om de rentevrije om- en bijscholingsinvesteringen te doen, variërend van 2.500 tot 7.500 euro. TechMeUp werkt hierbij samen met Kredietbank Nederland, een sociale kredietverstrekker zonder winstoogmerk. Studenten betalen het studievoorschot na het vinden van een baan zonder rente terug. Nikky Hofland, Managing Director van TechMeUp: “Wij zijn heel dankbaar dat Huawei onze missie steunt en het ook belangrijk vindt om te investeren in de kansen van mensen. Onze studenten kunnen nu een opleiding volgen waar ze zonder deze hulp nooit aan waren begonnen en die hen nu een zonniger vooruitzicht geeft. Wie volgt?”

Meer weten over TechMeUp? Kijk dan op hun website