Aanscherping Amerikaanse handelsbeperkingen

2020.06.26

President Trump heeft de Amerikaanse exportbeperkingen richting Huawei recent met een jaar verlengd en het aantal producten en diensten dat onder deze beperkingen valt, uitgebreid. Tijdens de Huawei Global Analyst Summit, die maandag 18 mei startte, ging Guo Ping, een van de drie roulerende bestuursvoorzitters van Huawei, in op de situatie. Hieronder een samenvatting.

Huawei verzet zich categorisch tegen de aanscherping van de handelsbeperkingen die het Amerikaanse ministerie van Handel vrijdag 15 mei jl. heeft aangekondigd en die specifiek gericht zijn op onder meer Huawei.

Zonder opgaaf van redenen heeft de Amerikaanse regering Huawei op 16 mei 2019 aan de ‘entity list’ toegevoegd. Ondanks het feit dat een aantal belangrijke industriële en technologische zaken hierdoor voor ons niet langer toegankelijk waren, zijn we ons blijven houden aan alle regels en voorschriften van de Amerikaanse overheid. Tegelijkertijd zijn we onze contractuele verplichtingen jegens klanten en leveranciers nagekomen en hebben we tegen alle verwachtingen in overleefd en vooruitgang geboekt.

In haar niet-aflatende streven om haar wurggreep op ons bedrijf te verstevigen, heeft de Amerikaanse regering niettemin besloten door te gaan en de zorgen van veel bedrijven en brancheorganisaties volledig te negeren.

Deze beslissing was willekeurig en schadelijk, en dreigt wereldwijd de hele sector te ondermijnen. Deze nieuwe maatregel heeft gevolgen voor de uitbreiding, het onderhoud en het beheer van netwerken die honderden miljarden dollars waard zijn en die we in meer dan 170 landen hebben uitgerold.

Het zal ook gevolgen hebben voor communicatiediensten voor de meer dan 3 miljard mensen die wereldwijd Huawei-producten en -diensten gebruiken. Om een toonaangevend bedrijf uit een ander land aan te vallen, heeft de Amerikaanse regering opzettelijk de belangen van de klanten en consumenten van Huawei de rug toegekeerd. Dit druist in tegen de bewering van de Amerikaanse regering dat haar maatregelen worden ingegeven door netwerkbeveiliging.

Deze beslissing van de Amerikaanse regering heeft niet alleen gevolgen voor Huawei. Het zal een serieuze impact hebben op een groot aantal wereldwijde industrieën. Op de lange termijn zal dit het vertrouwen en de samenwerking schaden binnen de wereldwijde halfgeleiderindustrie waarvan veel industrieën afhankelijk zijn. Daardoor zullen de conflicten en verliezen binnen deze industrieën toenemen.

De VS benutten hun eigen technologisch sterke punten om bedrijven buiten hun eigen grenzen te vermorzelen. Dit ondermijnt het vertrouwen alleen maar dat internationale bedrijven stellen in Amerikaanse technologie en toeleveringsketens. Uiteindelijk schaadt het de Amerikaanse belangen.

Huawei onderzoekt uitgebreid de nieuwe Amerikaanse maatregel. We verwachten dat ons bedrijf onvermijdelijk zal worden beïnvloed. We zullen er alles aan doen om naar een oplossing te zoeken. We hopen dat onze klanten en leveranciers ons zullen blijven steunen en de impact van deze discriminerende maatregel tot een minimum beperken.