Zonne-energie in de agrarische sector

2020.03.17

Boeren staan onder druk om een steeds duurzamere bedrijfsvoering te realiseren. Hoe pakken ze dit aan? Huawei Solar ondersteunt boeren hierbij, samen met Green Farm Energy. Een gesprek met Abel de Voogd, project development manager Green Farm Energy en Atakan Bilecen, Sales Director Solar Inverter Business Huawei.

Steeds meer boeren kiezen voor zonne-energie op hun erf, merken Atakan Bilecen en Abel de Voogd. Uit duurzaamheids- én economische motieven. Niet alleen omdat het zelf opwekken van duurzame energie financieel aantrekkelijk is: veel boeren verhuren of verkopen ook stukken land waarop zonneparken gevestigd kunnen worden.

Toekomstbestendige partner

Atakan: ‘Afgelopen jaar hebben Green Farm Energy en Huawei elkaar gevonden om samen op te trekken in de energietransitie. Allebei zijn we actief in solar-pv (zonnepanelen). En allebei hebben we veiligheid en innovatie op nummer 1 staan. Green Farm Energy zocht een partner die toekomstbestendige technologie biedt, met een portfolio dat bruikbaar is in de agrarische sector.’ Green Farm Energy staat voor duurzame energieopwekking gericht op de Nederlandse boer. Trio Investment is de investeerder achter GFE en initiatiefnemer van het bedrijf.

Vlamboogdetectie

‘In het boerenbedrijf heb je te maken met een stoffige omgeving. Daar moet de apparatuur wel tegen kunnen. Onze zonnepanelen hebben geen kwetsbare ventilator, maar een natuurlijk koelingssysteem. Een systeem dat bovendien geluidloos is. En dat komt het dierenwelzijn ten goede.’

De apparatuur is minder gevoelig voor uitval of oververhitting: een essentieel aspect voor boeren. Abel: ‘Aan een boerenbedrijf kleeft emotie. Als je zonnepanelen op een koeien- of varkensstal legt, wil je tegen elke prijs voorkomen dat er brand uitbreekt.’ Dit kan gebeuren door oververhitting, maar ook door ‘vlamboog’, vertelt Atakan: ‘Dit is een soort kortsluiting. Onze systemen zijn uitgerust met vlamboogdetectie, waardoor het systeem als dat nodig is zichzelf direct automatisch uitschakelt. Technologie is allesbepalend in de energietransitie.’

Samenwerking voor periodes tot 25 jaar

Abel: ‘Green Farm Energy gaat niet zomaar verbindingen aan met de boer. Voor periodes tot 25 jaar ben je een partner van elkaar. Er zijn discussies geweest over het opzeggen of verhogen van verzekeringspremies voor gebouweigenaren met een zonnesysteem. Dit is bij Green Farm Energy niet aan de orde. Wij hebben onze installatie en de opstallen goed verzekerd en kiezen in de ontwerpfase samen met de boer voor de beste oplossing voor de gehele looptijd van het project. Dit kunnen we alleen doen als we goede afspraken hebben met de eigenaar, leveranciers zoals Huawei, maar ook de verzekeraar. We kiezen voor kwaliteitsproducten met een hoog serviceniveau. Hierin hebben wij zo veel vertrouwen, dat we de huurperiode bij aanvang in één keer voldoen. Dit geeft de boer de gelegenheid verder te investeren in zijn bedrijfsmiddelen.