Boeren met 5G?

2020.08.26

Sensoren die de gedragingen van de koe herkennen. Drones die de bodemkwaliteit analyseren zodat veel gerichter kan worden bemest. Robots die het onkruid rond gewassen wegknippen en minder bestrijdingsmiddelen nodig maken.
Het Internet of Farming is geen utopie. In het Zwitserse dorpje Tänikon werken het Swiss Agricultural Research Institute Agroscope en Huawei samen aan concrete 5G-landbouwtoepassingen.

Milieuvriendelijke technologie

Doel van de samenwerking van Agroscope en Huawei is het ontwikkelen en testen van milieuvriendelijke technologie voor een betere productie. Alles leunt daarbij op 5G: de jongste generatie mobiele netwerktechnologie. Machines en installaties in de stallen en op de velden worden geïntegreerd in één bedrijfsnetwerk. Of het nu gaat om irrigatiecontrole, onkruidregeling, koe-sensoren of autonome voertuigen: allemaal profiteren ze van snelle datatransmissie.

Blijere koeien en meer melk

De koeien op boerderij van Agroscope hebben daar geen weet van. Ze doen wat ze altijd doen: kauwen en herkauwen. De sensoren in hun halsband: die doen het technische werk. Ze registeren kauwbewegingen, of de koe ligt of staat en hoeveel zij door de alpenwei aan de wandel is. De gegevens worden doorgeseind en geanalyseerd. Boeren lezen ze uit op hun computer of smartphone. Of de koe meer of minder moet eten, en van welk voedsel; of ze gezond is of extra aandacht eist. De boer gaat daardoor nog preciezer te werk. Voor de beste dierenwelzijnsomstandigheden en de hoogst mogelijke productie.

10% minder bemesting dankzij drones

Boven het veld doorkruisen drones de lucht om het stikstofgehalte van gras en planten te meten, zodat kunstmest nauwkeuriger en zuiniger kan worden toegepast. Dronegegevens worden rechtstreeks via 5G-antennes voor verwerking naar de cloud gestuurd. De boer bekijkt de resultaten in realtime. Dankzij deze nieuwe technologie weten boeren altijd hoeveel kunstmest ze in hun velden moeten gebruiken en waar precies. Twee jaar ervaring heeft aangetoond dat de hoeveelheid gebruikte stikstofmeststof met ongeveer 10% lager kan zonder enig opbrengstverlies.

Autonome wied-robots

Ook worden in Tänikon zelfsturende wiedrobots op pad gestuurd. Prototypen bewegen zich autonoom over de velden. Onkruid wordt herkend en met scherpe robotvingers wegsneden. Met minder bestrijdingsmiddelen - en dus beter voor het milieu - komen planten tot hun wasdom. Een andere toepassing zijn de bodemsensoren. Zij meten de hoeveelheid beschikbaar water terwijl zogenaamde dendrometers de waterstress van de planten meten. Door deze gecombineerde aanpak kan de hoeveelheid irrigatiewater met 30% omlaag. Pure besparing.

Alle belangen in één concept

De kracht van het concept van Internet of Farming zijn de verschillende belangen die tegelijk worden afgedekt. Zo hoeft het roer niet radicaal om, maar kunnen bestaande landbouwmethodes worden aangescherpt. IT helpt bij het maatgericht en preciezer boeren, waarbij de milieuwinst tegelijk ook een economische winst is. Zo brengt het gebruik van IoT, Artificial Intelligence en 5G voordelen voor het dier, het milieu - én de mens niet te vergeten. Want los van de economische winst: het maakt wel even verschil als je als boer het welzijn van je koeien op afstand kan volgen. Of dat je het melken kunt overlaten aan een volledig geautomatiseerde melkmachine. Het zal de dagelijkse werkdruk aanzienlijk verlichten.