Zo sluiten wij aan op de ambities uit de troonrede

2022.09.22
zo sluiten wij aan op de ambities uit de troonrede

“Alleen met een goed opgeleide beroepsbevolking kunnen we bouwen aan een innovatieve en ondernemende toekomst”, sprak de Koning dinsdag in de troonrede. Huawei ondersteunt de ambities van het kabinet voor onderwijs, innovatie en digitalisering, zoals gedeeld op Prinsjesdag 2022. Dat doen we onder meer door te investeren in tech-talent.

In de troonrede was verder te horen: “Belangrijk zijn een aantrekkelijk vestigingsklimaat, ruimte voor de topsectoren en innovatieve start-ups en het benutten van alle kansen die digitalisering biedt.” Kansen voor duurzaamheid bijvoorbeeld. Zo zorgt Kunstmatige Intelligentie (AI) dat supermarkten efficiënter kunnen werken, dat het mkb sneller kan automatiseren en dat hernieuwbare energie wordt omgezet naar stroom. De versnelling die digitalisatie met zich meebrengt, vraagt om meer kennis en het zoeken naar innovatieve oplossingen. Hiervoor is technisch talent nodig.

Tekort aan talenten

Onderwijs is de hoeksteen van de samenleving. Onze wereldwijde Seeds for the Future tech-talentenweek biedt studenten de mogelijkheid diepgaand kennis te maken met ICT en het belang en de reikwijdte van digitalisering. Gert Jan van Eck, COO Huawei Nederland: “Alleen al in Nederland zijn er grote tekorten aan werknemers voor technische banen. Deze kloof moet gedicht worden, en snel. Huawei als toonaangevend ICT-bedrijf draagt hieraan bij door tech-talent op te leiden via Seeds for the Future.”

Over Seeds for the Future

Seeds for the Future is een wereldwijd educatief programma van Huawei om jong lokaal ICT-talent te ontwikkelen, kennisuitwisseling te verbeteren en meer begrip en interesse te genereren in de ICT-industrie. Het Seeds for the Future-programma is momenteel actief in 127 landen. Sinds de start in 2009 namen er ruim 5.700 studenten aan deel. In oktober start in Nederland een Seeds for the Future-week waarin vijftig studenten van topuniversiteiten in Nederland een unieke, levenslange ervaring opdoen.

Huawei-beurzen

Daarnaast maken studenten die de week succesvol afronden, kans op een beurs ter waarde van €5000. Ook op deze manier investeren we graag in Nederlands tech-talent om zo een bijdrage te leveren aan de maatschappij.

Digitalisering: niemand mag achterblijven

We steunen ‘Women in Tech’, waarbij vrouwen in gerenommeerde posities in the tech-branche tijdens thematische netwerkbijeenkomsten samenkomen. Ook hebben we een wereldwijde ICT Academy die werknemers, toeleveranciers en andere geïnteresseerden de mogelijkheid biedt actuele informatie op te doen en trainingen te volgen. Denk hierbij aan gratis ICT-trainingen aan werklozen en ROC’s. Daarnaast werken we samen met onze partners aan digitale toegankelijkheid voor iedereen. Dit doen we onder meer door gebruikte devices te doneren en technische oplossingen te bieden voor mensen met beperkingen. Ook is er een educatieprogramma ontwikkeld dat bijdraagt aan de digitale weerbaarheid van jongeren: de Smartbuzz. Op al deze manieren bouwen we aan een breed kennisplateau voor iedereen in onze samenleving.