Wetenschappelijke samenwerking met (on)vrije landen

2022.04.05

Als een van de grootste technologiebedrijven ter wereld dragen wij graag bij aan het oplossen van gezamenlijk gecompliceerde technische problemen.

We investeren dan ook veel in onderzoek en ontwikkeling (R&D). Ook in Nederland. In de afgelopen 15 jaar zijn wij hiertoe R&D-samenwerkingen aangegaan met universiteiten, waaronder TU Delft, TU Eindhoven, VU en UvA.

Wij hebben onlangs verschillende malen ervaren dat onderzoeksprojecten worden uitgesteld en vervolgens afgesteld. De voornaamste reden is dat het toetsingskader, dat ongewenste kennis- en technologieoverdracht moet tegengaan in relatie tot onvrije landen (kamerbrief 35207-38 uit december 2020), nog geen invulling heeft gekregen. Ook krijgen wij de indruk dat geopolitieke argumenten een rol spelen in de afweging van universiteiten, soms in gesprek met de overheid.

Wij pleiten voor transparantie, duidelijkheid en repliek. Daarom schreven wij aan de Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen een position paper als inbreng aan het rondetafelgesprek ‘Wetenschappelijke samenwerking met (on)vrije landen’.

Meer hierover in dit position paper.