Huawei: “Wij hebben nooit toegang gehad tot mobiele data van de minister-president of wie dan ook.”

2021.04.17

Bijgewerkt om 17.00h - Huawei Nederland had en heeft geen toegang tot aftapdata. Wij hebben niet kunnen meeluisteren met gesprekken van de minister-president of wie dan ook. Gert-Jan van Eck, COO van Huawei Nederland: “De aantijging dat de minister-president kon worden afgeluisterd door ons is volstrekt ongeloofwaardig en een onderschatting van de beveiliging van de aftapomgeving. Het kan gewoon niet”.

Het artikel spreekt daarnaast over zes medewerkers die zich ongeautoriseerd toegang zouden hebben verschaft tot klantinformatie van KPN. Deze medewerkers vielen onder de directe verantwoordelijkheid van KPN en niet van Huawei Nederland. Huawei medewerkers hebben geen ongeautoriseerde toegang gehad tot het netwerk en de data van KPN, noch gegevens onttrokken aan dat netwerk. Het rapport uit 2010 is nooit aan Huawei ter beschikking gesteld of door ons ingezien. De in het artikel veronderstelde feiten zijn naar het oordeel van Huawei dan ook onjuist.

Ons standpunt wordt bevestigd in de verklaring KPN: “Geen enkele leverancier van KPN heeft “ongeautoriseerde, ongecontroleerde en ongelimiteerde” toegang tot de netwerken en systemen, of is in staat om KPN-klanten af te luisteren of aftapinformatie in te zien.”

Vanuit de overheid is er strikte wetgeving wat betreft toegang tot data in telecommunicatienetwerken. Ook vanuit de netwerkbeheerders is er voortdurend toezicht op onze activiteiten. Sinds onze start in Nederland 15 jaar geleden, zijn wij door de overheidsinstanties nooit aangesproken op ongeautoriseerd handelen. Dit terwijl het rapport kennelijk al meer dan tien jaar in het bezit is van de inlichtingendiensten zoals in dit artikel wordt onderschreven. Het behoud van vertrouwen is voor ons van ongekend belang, omdat het de basis vormt van ons bestaansrecht. Daarom heeft Huawei wereldwijd cyberveiligheid en privacybescherming tot hoogste prioriteit verklaard.

Huawei is technisch de meest open, gecontroleerde en transparante telecomleverancier ter wereld. Wij dragen actief bij aan discussies over standaarden op gebied van cyberveiligheid en streven daarmee een gelijkwaardig, hoogwaardig en veilig speelveld na voor de gehele industrie. Wij werken iedere dag om de veiligheid van onze producten en diensten verder te verbeteren, in samenwerking met onze klanten, partners en andere relevante partijen.