Huawei Nederland blijft gecommitteerd aan haar klanten

2020.09.12

In de afgelopen tien jaar heeft Huawei de investeringen in de wereldwijde toeleveringsketens aanzienlijk verhoogd, om het risico te spreiden van een mogelijke onderbreking in deze ketens. We hebben onze inspanningen opgevoerd om de impact op onze bedrijfsactiviteiten te minimaliseren, om de levering van onze producten en diensten aan onze klanten te garanderen en om software- en beveiligingsupdates effectief voort te zetten. Daarom hebben we er het volste vertrouwen in dat we in staat zullen zijn om de komende jaren toonaangevende apparaten te kunnen blijven leveren.

Sancties

De VS hebben Huawei beperkingen opgelegd voor het gebruik van Amerikaanse technologie en software om halfgeleiders in het buitenland te ontwerpen en te produceren. Dit besluit is arbitrair en schadelijk en dreigt de hele industrie wereldwijd te ondermijnen. Huawei verzet zich categorisch tegen deze handelsbeperkingen, omdat ze gebaseerd zijn op valse en ongefundeerde beschuldigingen.

De handelsbeperkingen kunnen gevolgen hebben voor de uitbreiding, het onderhoud en de continue activiteiten van netwerken ter waarde van honderden miljarden dollars, die we in meer dan 170 landen hebben uitgerold. De handelsbeperkingen zullen ook gevolgen hebben voor communicatiediensten voor de meer dan drie miljard mensen die wereldwijd producten en diensten van Huawei gebruiken.

Deelname Europese markten

Europese en Nederlandse beleidsmakers staan onder grote druk van de VS om Huawei te beperken in haar deelname aan de Europese markten voor 5G. Als gevolg daarvan hebben we te maken met een steeds moeilijker ondernemingsklimaat. We zijn momenteel bezig met een uitgebreide beoordeling van de situatie en de impact op ons bedrijf.

Onze economische bijdrage

Huawei levert al meer dan 15 jaar een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de Nederlandse communicatie-infrastructuur, die tot de top van de wereld behoort. Huawei is niet alleen een leverancier van innovatieve technologie, maar ook een klant, werkgever en investeerder. In 2019 kocht Huawei voor meer dan €800 miljoen aan goederen en diensten op de Nederlandse markt. Dit bedrag zal zich naar verwachting de komende jaren verder ontwikkelen. We hebben ongeveer 600 medewerkers in dienst en zorgen indirect voor meer dan 12.000 banen. In 2018 heeft Premier Rutte Huawei Nederland een prijs overhandigd voor onze bijdrage aan de Nederlandse economie, als een van de grootste Chinese investeerders in Nederland.

Blijven investeren

Huawei zal ook in de toekomst een belangrijke bijdrage blijven leveren aan de Nederlandse samenleving. Dat doen we door te blijven investeren in Nederland en door ons te blijven inzetten voor innovaties en ondersteuning aan de vele Huawei-klanten in Nederland die onze technologie vertrouwen en waarderen. We voelen ons gesterkt door hun voortdurende steun in deze moeilijke tijden.