Энэ сайт нь cookies ашигладаг. Сайтыг үргэлжлүүлэн үзсэнээр та биднийг cookies ашиглахыг зөвшөөрсөн болно. Манай нууцлалын бодлогыг уншина уу

"Networking event" зохион байгууллаа

2024.04.17

Сэргээгдэх эрчим хүч үйлдвэрлэгчдийн холбоо нь гишүүн байгууллага болох Хуавэй Техноложи ХХК-тай хамтран холбооны гишүүдээ хамруулан "Networking event" зохион байгууллаа. Энэхүү эвентээр оролцогчид Хуавэй Техноложи ХХК-ийн дижитал эрчим хүчний салбартай танилцаж, саналаа солилцлоо.

Эх сурвалж: Сэргээгдэх эрчим хүч үйлдвэрлэгчдийн холбоо - MRIA