Trang web này sử dụng cookies. Với việc tiếp tục truy cập trang web, bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookies.Đọc chính sách bảo mật của chúng tôi

Thu hẹp khoảng cách số

Là một công ty ICT, Huawei sử dụng chuyên môn cốt lõi của mình để mang truyền thông và băng thông rộng tới tất cả mọi người. Chúng tôi cũng tìm cách áp dụng ICT vào các lĩnh vực cụ thể và tăng cường toàn bộ hệ sinh thái ICT thông qua công tác phát triển kỹ năng, xây dựng năng lực nội bộ và Nghiên cứu & Phát triển.

 

  • 200,000

    Cung cấp Dự án Y tế Thông minh tại Kenya, đem đến lợi ích cho

  • 96

    Triển khai Chương trình Hạt giống cho Tương lai tại

  • 13M

    Lần đầu tiên kết nối

Truyền thông cho tất cả

Cam kết đem lại phương thức truyền thông qua giọng nói dễ dàng khắp các vùng địa lý khác nhau.

Learn More

Băng thông rộng cho Tất cả

Chuyên lắp đặt băng thông rộng. Chúng tôi tích cực thúc đẩy các công nghệ ICThiện đại để mở ra những khả năng vô hạn bằng cách kết nối con người với con người, con người với đồ vật, và đồ vật với đồ vật.

Learn More

Kiến thức cho Tất cả

Cam kết chuyển giao và chia sẻ kiến thức và kỹ năng công nghệ ICT, cũng như nuôi dưỡng tài năng ICT. Huawei luôn cố gắng thu hẹp khoảng cách về khả năng tiếp cận thông tin cho mọi tầng lớp xã hội và đạt mục tiêu đem công nghệ thông tin tới tất cả mọi người.

Learn More

Ứng dụng cho Tất cả

Chuyên cung cấp các giải pháp công nghệ ICT phù hợp giúp doanh nghiệp ở các vùng khác nhau cải thiện hiệu quả kinh tế, năng suất và khả năng cạnh tranh của mình.

Learn More