This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Read our private policy>

Xây dựng hệ sinh thái công nghiệp lành mạnh

Với sự hội nhập kinh tế toàn cầu ngày càng sâu và ý thức xã hội ngày càng nâng cao, các công ty trên toàn thế giới đang phải đối mặt với những thách thức mới. Ngoài việc tìm cách phát triển và tăng lợi nhuận, giờ đây, các công ty phải đối mặt với nhiều trách nhiệm xã hội và môi trường hơn. Ngoài các kỳ vọng tối thiểu về tính toàn vẹn và tuân thủ hoạt động, các công ty phải ưu tiên sức khoẻ nhân viên và phát triển cá nhân, đóng góp cho cộng đồng, thúc đẩy các công ty cung ứng có trách nhiệm hơn với xã hội và thúc đẩy tính bền vững trong toàn bộ dây chuyền công nghiệp.
180.000 nhân viên của chúng tôi đặt khách hàng làm trung tâm công việc của họ. Công ty hoạt động dựa trên sự phát triển lành mạnh lâu dài trong việc áp dụng các giá trị cốt lõi, nhiệm vụ quản lý và trách nhiệm xã hội vào các hoạt động hàng ngày. Chúng tôi tin rằng sự hợp tác chặt chẽ với các công ty trong lĩnh vực thượng nguồn và hạ nguồn có thể tạo ra một hệ sinh thái kinh doanh mạnh mẽ, nơi mọi công ty có thể chia sẻ tài nguyên, lợi ích và giá trị,đồng thời cùng nhau quản lý rủi ro. Và chúng ta có thể xây dựng các lợi thế cạnh tranh độc đáo và toàn diện theo một chuỗi công nghiệp mà mọi công ty tham gia đều thành công.