This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Read our private policy>

An ninh Mạng

u5830

Là một công ty toàn cầu, Huawei luôn tập trung phối hợp chặt chẽ, sáng tạo và thiết lập các tiêu chuẩn quốc tế với các tổ chức toàn cầu khác để đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật của các giải pháp và dịch vụ mạng mà chúng tôi cung cấp đáp ứng được hoặc vượt trên nhu cầu của các khách hàng và cung cấp cho khách hàng sự tự tin cần thiết để tự bảo vệ mình. Tài liệu này cho thấy một bước tiến trong việc nâng cap nhận thức của ngành về những nỗ lực toàn cầu của chúng ta nhằm đảm bảo một tương lai không gian mạng tốt hơn và bảo mật cho tất cả chúng ta và để trình bày quan điểm của chúng tôi về hành động của các công ty và chính phủ cần phải thực hiện để quản lý thách thức an ninh mạng trên toàn cầu.

Sách Trắng