Огляд корпоративного управління

Залишаючись клієнтоорієнтованими й натхненно самовідданими, ми підтримуємо довгострокове зростання завдяки постійному вдосконаленню нашої структури корпоративного управління, організацій, процесів та систем оцінки.

(Станом на 31 грудня 2017 року)

Збори акціонерів є авторитетним органом компанії, уповноваженим приймати рішення щодо прийняття рішень з таких основних питань, як збільшення капіталу компанії, розподіл прибутку та вибір членів Ради директорів/ Наглядової ради.

Рада директорів (The Board of Directors, BOD) є вищим органом, відповідальним за корпоративну стратегію, управління операціями й задоволення потреб клієнтів. Місія Рада директорів - вести компанію вперед. Вона уповноважена приймати рішення щодо корпоративної стратегії та управління операціями, а також забезпечувати захист інтересів клієнтів і акціонерів.

Раду директорів та її Виконавчий комітет будуть очолювати голови, що змінюватимуться. Під час своєї каденції цей голова буде основним керівником компанії.

Основні обов'язки Наглядової ради включають контроль за виконанням членами та вищим керівництвом Ради директорів своїх обов’язків, моніторинг операційного та фінансового статусу компанії, нагляд за внутрішнім контролем та дотриманням законодавства.

KPMG є незалежним аудитором Huawei з 2000 року. Незалежний аудитор несе відповідальність за аудит річної фінансової звітності компанії. Відповідно до прийнятих стандартів бухгалтерського обліку та процедур аудиту, незалежний аудитор висловлює думку про те, чи є фінансові звіти достовірними та правильними.

Компанія створила структуру бізнесу, яка фокусується на трьох напрямках: клієнтах, продуктах та регіонах. Усі організації спільно створюють цінність для клієнтів і несуть відповідальність за фінансові результати компанії, конкурентоспроможність на ринку та задоволеність клієнтів.

  • Бізнес групb по роботі з операторами (CNBG) та організаціями (EBG) керують та підтримують маркетингові рішення, продажі та послуги, які спрямовані на клієнтів ринку операторів та клієнтів організацій/корпорацій відповідно. Дві бізнес-групи надають інноваційні, диференційовані та просунуті рішення, що базуються на характеристиках бізнесу й операційних схемах різних клієнтів, водночас покращуючи конкурентоспроможність промисловості та задовольняючи потреби клієнтів. Бізнес група по роботі зі споживачами (CBG) зосереджується на обслуговуванні покупців пристроїв і займається всіма аспектами споживчої сфери. Ця бізне-група відповідальна за ділову ефективність, контроль ризиків, конкурентоспроможність на ринку та задоволеність споживачів.
  • У 2017 компанія Huawei створила Бізнес підрозділ по роботі з хмарами (CBU), який відповідальний за повне управління пропозиціями end-to-end від Huawei у галузі хмарних сервісів. Його завдання полягає в підвищенні конкурентоспроможності хмарних сервісів, забезпеченні задоволеності клієнтів та успіху бізнесу в цій галузі.
  • Продукти та рішення – це підрозділ, що забезпечує інтегровані рішення ІКТ для операторів та клієнтів із сфери підприємств/промисловості. Крім того, для планування продуктів, розробки та доставки, ця організація також відповідає за розробку конкурентоспроможності продукції, щоб забезпечити кращу взаємодію з користувачами та сприяти успіху компанії.
  • Регіональні організації - це регіональні операційні центри компанії. Вони відповідають за розробку та ефективне використання ресурсів і можливостей регіону, а також за виконання корпоративної стратегії у своїх регіонах. Компанія постійно оптимізує регіональні організації та прискорює делегування повноважень до місцевих офісів. Органи управління та прийняття рішень на місцях поступово делегуються представництвам. У даний час для підвищення ефективності та чутливості до потреб клієнтів компанія ініціює схвалення контракту на рівні представницького офісу в деяких країнах. Створюючи тісніші партнерські відносини з клієнтами й допомагаючи їм досягти успіху в бізнесі, регіональні організації продовжуватимуть підтримувати компанію у досягненні прибутковості та стійкого зростання.
  • Функціональні групи забезпечують підтримку бізнесу, послуг та нагляд. Вони мають можливість надавати чіткі, своєчасні та ефективні послуги на місцях і посилювати нагляд при делегуванні їм достатніх повноважень.

Більше інформаціі https://www.huawei.com/en/about-huawei/executives